דוד בן סיני

תוצאות אחרונות

דוד בן סיני

21.1K

לפני 5 ימים
159 כללי 8 גיל 151 בגברים

10K

לפני 5 ימים

1:25:39

תוצאת השנה
6,920 כללי 198 גיל 2,685 בנשים

10K

לפני 5 ימים
7,203 כללי 480 גיל 4,325 בגברים

5K

5K

לפני 5 ימים

1:22:44

תוצאת השנה
5,731 כללי 1,092 גיל 2,857 בגברים

5K

נובמבר 2017

44:05

תוצאת השנה
65 כללי 55 גיל 55 בגברים

5K

נובמבר 2013

34:24

תוצאת השנה
656 כללי 237 בנשים גיל 24

5K

נובמבר 2013
1,152 כללי 604 בנשים גיל 14

5K

נובמבר 2013
1,154 כללי 606 בנשים גיל 22

5K

נובמבר 2012

37:20

תוצאת השנה
438 כללי גיל 25

5K

אוגוסט 2005

18:41

שיא אישי
22 כללי 3 גיל גיל 40

5K

אוגוסט 2004

19:36

תוצאת השנה
39 כללי 21 גיל

10K

10K

לפני 5 ימים

1:25:39

תוצאת השנה
6,920 כללי 198 גיל 2,685 בנשים

10K

לפני 5 ימים
7,203 כללי 480 גיל 4,325 בגברים

10K

נובמבר 2018
9,394 כללי 761 גיל 7,137 בגברים גיל 57

10K

נובמבר 2018
12,393 כללי 2,634 גיל 8,610 בגברים גיל 47

10K

נובמבר 2018
9 כללי 9 גיל 9 בגברים

10K

מרץ 2018

44:53

תוצאת השנה
101 כללי 5 גיל 96 בגברים גיל 53

10K

אוקטובר 2017

1:05:08

תוצאת השנה
9,283 כללי 2,154 גיל 7,255 בגברים גיל 46

10K

פברואר 2017
8,643 כללי 443 גיל 2,437 בנשים גיל 41

10K

פברואר 2017
9,797 כללי 796 גיל 6,715 בגברים גיל 46

10K

אוקטובר 2016

41:26

תוצאת השנה
28 כללי 16 גיל 27 בגברים גיל 35

10K

מרץ 2016
4,107 כללי 1,269 גיל 3,207 בגברים גיל 20

10K

מרץ 2016
5,932 כללי 203 גיל 1,911 בנשים גיל 47

10K

מרץ 2016
61 כללי 2 גיל 55 בגברים גיל 51

10K

נובמבר 2015
148 כללי 11 גיל 139 בגברים

10K

אוקטובר 2015
9,101 כללי 1,917 גיל 6,437 בגברים

10K

יוני 2015
1,454 כללי 241 גיל 401 בנשים גיל 39

10K

מרץ 2015

44:56

תוצאת השנה
141 כללי 5 גיל 132 בגברים גיל 50

10K

מרץ 2015
3,255 כללי 65 גיל 650 בנשים גיל 19

10K

פברואר 2015
8,516 כללי 2,550 גיל 5,520 בגברים גיל 38

10K

נובמבר 2014
269 כללי 63 גיל 107 בנשים גיל 40

10K

מאי 2014
474 כללי 95 גיל 431 בגברים

10K

אפריל 2014

38:14

תוצאת השנה
19 כללי 5 גיל 19 בגברים

10K

מרץ 2014
7,032 כללי 37 גיל 2,419 בנשים גיל 63

10K

פברואר 2014
7,806 כללי 694 גיל 1,611 בנשים גיל 28

10K

אוקטובר 2013

38:55

תוצאת השנה
63 כללי 6 גיל 61 בגברים גיל 48

10K

אוקטובר 2013
6,643 כללי 402 גיל 639 בנשים גיל 24

10K

אוקטובר 2013
6,854 כללי 3,741 גיל 6,174 בגברים גיל 26

10K

אוקטובר 2013
7,357 כללי 481 גיל 778 בנשים גיל 23

10K

אוקטובר 2013
7,892 כללי 4,208 גיל 7,013 בגברים גיל 39

10K

אוקטובר 2013
9,600 כללי 4,841 גיל 8,252 בגברים גיל 29

10K

אוקטובר 2013
9,757 כללי 370 גיל 1,403 בנשים גיל 49

10K

אוקטובר 2013
12,820 כללי 1,613 גיל 2,630 בנשים גיל 37

10K

אוקטובר 2013
12,822 כללי 5,830 גיל 10,191 בגברים גיל 36

10K

אוקטובר 2013
15,056 כללי 2,249 גיל 3,735 בנשים גיל 29

10K

אוקטובר 2013
17,734 כללי 953 גיל 12,443 בגברים גיל 16

10K

אוקטובר 2013
18,473 כללי 3,469 גיל 5,753 בנשים גיל 31

10K

דצמבר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

מרץ 2012

44:46

תוצאת השנה
144 כללי גיל 47

10K

אוקטובר 2010

10K

מרץ 2010

39:41

תוצאת השנה
63 כללי 2 גיל גיל 44

10K

מרץ 2010
1,416 כללי 133 גיל גיל 34

10K

אוקטובר 2009

56:38

תוצאת השנה


10K

פברואר 2008

51:16

תוצאת השנה

10K

פברואר 2008

10K

מאי 2007
16 כללי 5 גיל

10K

מרץ 2007

37:47

שיא אישי

10K

אוקטובר 2004

41:38

תוצאת השנה
50 כללי 30 גיל

15K

15K

נובמבר 2006

1:00:05

שיא אישי
33 כללי גיל 41

15K

נובמבר 2004

1:01:23

תוצאת השנה
50 כללי 19 גיל

חצי מרתון

21.1K

לפני 5 ימים
159 כללי 8 גיל 151 בגברים

21.1K

לפני 26 ימים
6,095 כללי 907 גיל 4,842 בגברים גיל 48

21.1K

לפני 26 ימים
7,146 כללי 475 גיל 1,703 בנשים גיל 29

21.1K

פברואר 2019

1:32:52

תוצאת השנה
39 כללי 8 גיל 37 בגברים

21.1K

מרץ 2018
3,470 כללי 1,028 גיל 2,723 בגברים גיל 22

21.1K

פברואר 2018

2:14:40

תוצאת השנה
6,327 כללי 904 גיל 5,017 בגברים גיל 47

21.1K

פברואר 2018
6,708 כללי 560 גיל 5,241 בגברים גיל 52

21.1K

ינואר 2018
1,247 כללי 95 גיל 401 בנשים גיל 42

21.1K

יולי 2017
171 כללי 58 גיל 191 בגברים גיל 36

21.1K

יולי 2017

1:44:49

תוצאת השנה
61 כללי 22 גיל 50 בגברים גיל 47

21.1K

מרץ 2017
2,469 כללי 954 גיל גיל 36

21.1K

נובמבר 2016

1:34:38

תוצאת השנה
13 כללי 2 גיל 13 בגברים גיל 51

21.1K

פברואר 2016
4,651 כללי 689 גיל 3,927 בגברים גיל 45


21.1K

נובמבר 2015

1:25:37

תוצאת השנה
36 כללי 3 גיל 32 בגברים

21.1K

אוגוסט 2015
30 כללי 28 גיל 28 בגברים

21.1K

אוגוסט 2015
198 כללי 181 גיל 181 בגברים

21.1K

מרץ 2015
22,012 כללי 1,026 גיל 7,359 בנשים

21.1K

דצמבר 2013

1:28:10

תוצאת השנה
24 כללי 10 גיל 23 בגברים גיל 48

21.1K

נובמבר 2013
7 כללי 5 בגברים גיל 48

21.1K

ספטמבר 2013
975 כללי 137 גיל גיל 26

21.1K

מרץ 2013
6,704 כללי 5,347 בגברים גיל 36

21.1K

נובמבר 2012

1:36:22

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2012
938 כללי גיל 49

21.1K

דצמבר 2011

21.1K

אפריל 2011

1:10:01

שיא אישי
4,073 כללי גיל 37


21.1K

פברואר 2011

21.1K

נובמבר 2008
2,034 כללי 1,060 גיל גיל 31

21.1K

פברואר 2008

2:01:46

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2006

1:22:09

תוצאת השנה


21.1K

פברואר 2006
27 כללי 5 גיל

21.1K

יולי 2005

1:53:47

תוצאת השנה
219 כללי 27 גיל

21.1K

דצמבר 2004

1:24:01

תוצאת השנה
49 כללי 39 גיל

מרתון

42.2K

נובמבר 2018
3,752 כללי 488 גיל 3,342 בגברים

42.2K

אפריל 2018
2,386 כללי 350 גיל 2,078 בגברים גיל 45

42.2K

אפריל 2018
4,431 כללי 173 גיל 844 בנשים גיל 42

42.2K

אפריל 2018

3:45:02

תוצאת השנה
776 כללי 40 גיל גיל 56

42.2K

נובמבר 2017
25 כללי 5 גיל 24 בגברים גיל 52

42.2K

אוקטובר 2017
3,169 כללי 590 גיל 2,559 בגברים גיל 42

42.2K

אפריל 2017
3,781 כללי 218 גיל 3,268 בגברים גיל 56

42.2K

אפריל 2017
5,165 כללי 316 גיל 4,194 בגברים גיל 56

42.2K

אפריל 2017
611 כללי 37 גיל גיל 55

42.2K

מרץ 2017
44 כללי 5 גיל גיל 52

42.2K

פברואר 2017
40 כללי 2 גיל 37 בגברים גיל 52

42.2K

פברואר 2017
927 כללי 329 גיל 860 בגברים גיל 36

42.2K

פברואר 2017
1,017 כללי 91 גיל 939 בגברים גיל 54

42.2K

ינואר 2017

3:01:24

תוצאת השנה
62 כללי 5 גיל 59 בגברים גיל 52

42.2K

ינואר 2017
588 כללי 165 גיל 537 בגברים גיל 36

42.2K

ינואר 2017
871 כללי 101 גיל 769 בגברים גיל 54

42.2K

אוקטובר 2016
6,454 כללי 575 גיל 5,548 בגברים

42.2K

אפריל 2016

3:41:42

תוצאת השנה
2,363 כללי 777 גיל 2,227 בגברים גיל 46

42.2K

אפריל 2016
39,291 כללי 9,027 בנשים

42.2K

פברואר 2016
867 כללי 64 גיל 801 בגברים גיל 53

42.2K

ספטמבר 2015

2:56:31

תוצאת השנה

42.2K

אפריל 2015
426 כללי 24 גיל 411 בגברים גיל 50

42.2K

אפריל 2015
505 כללי גיל 53

42.2K

פברואר 2015
650 כללי 53 גיל 624 בגברים גיל 52

42.2K

מרץ 2014
13,202 כללי

42.2K

מרץ 2014
31 כללי 1 גיל 25 בגברים גיל 49

42.2K

פברואר 2014

2:55:57

תוצאת השנה
15 כללי 1 גיל 12 בגברים גיל 49

42.2K

ינואר 2014
80 כללי 76 בגברים גיל 49

42.2K

ספטמבר 2013

2:54:16

תוצאת השנה
759 כללי 732 בגברים

42.2K

אפריל 2013
38,507 כללי 2,741 גיל

42.2K

אפריל 2013
2,019 כללי 541 גיל 1,894 בגברים

42.2K

אפריל 2013
729 כללי 68 גיל גיל 51


42.2K

אפריל 2012

3:02:02

תוצאת השנה
303 כללי 41 גיל גיל 47

42.2K

מרץ 2012
36 כללי 30 בגברים גיל 47

42.2K

ינואר 2012
138 כללי גיל 47

42.2K

אוקטובר 2011
607 כללי 70 גיל

42.2K

ספטמבר 2011
6,434 כללי

42.2K

אפריל 2011

42.2K

אפריל 2011


42.2K

ינואר 2011

2:58:42

תוצאת השנה
69 כללי 7 גיל גיל 45

42.2K

מאי 2010
54 כללי גיל 52

42.2K

אפריל 2010

2:56:32

תוצאת השנה
783 כללי 305 גיל

42.2K

ינואר 2007

2:51:51

שיא אישי

42.2K

אוקטובר 2005

2:53:55

תוצאת השנה
12 כללי גיל 40

42.2K

ינואר 2005
34 כללי 26 גיל

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2019

9:08:14

תוצאת השנה
200 כללי 118 גיל 174 בגברים

70.3

ינואר 2018

6:58:18

תוצאת השנה
220 כללי 21 גיל 206 בגברים

70.3

ינואר 2018
225 כללי 30 גיל 211 בגברים

70.3

ינואר 2018
507 כללי 142 גיל 454 בגברים

70.3

ינואר 2018
579 כללי 80 גיל 499 בגברים

70.3

ינואר 2017

6:54:18

תוצאת השנה
225 כללי 46 גיל 209 בגברים

70.3

ינואר 2017
245 כללי 55 גיל 227 בגברים

70.3

ינואר 2017
674 כללי 138 גיל 555 בגברים

70.3

ינואר 2016

7:09:42

תוצאת השנה
303 כללי 70 גיל 283 בגברים

70.3

ינואר 2014

6:04:43

שיא אישי
79 כללי 1 גיל גיל 38

70.3

ינואר 2014
357 כללי 41 גיל גיל 53

70.3

ינואר 2013

6:57:26

תוצאת השנה
151 כללי 32 גיל

70.3

ינואר 2010

6:05:44

תוצאת השנה
48 כללי 7 גיל גיל 45

איש ברזל

איש ברזל

יולי 2018

14:49:29

תוצאת השנה
2,148 כללי 378 גיל 1,862 בגברים


איש ברזל

ינואר 2015

13:30:41

שיא אישי
60 כללי 3 גיל 4 בנשים גיל 39

תוצאות נוספות

ינואר 2019
93 כללי 20 גיל 87 בגברים

21k
דצמבר 2018
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 53

אוקטובר 2018
144 כללי 14 גיל 28 בנשים גיל 42

ספטמבר 2018
65 כללי 4 גיל 7 בנשים גיל 42

יוני 2018
70 כללי 3 גיל 54 בגברים גיל 37

60 כללי 6 גיל 11 בנשים גיל 42

339 כללי 94 גיל 298 בגברים גיל 47

מרץ 2018
75 כללי 63 גיל 63 בגברים

41 כללי 35 גיל 35 בגברים גיל 44

65 כללי 10 גיל 10 בנשים גיל 41

אוקטובר 2017
317 כללי 15 גיל 75 בנשים גיל 27

אוקטובר 2017
8 כללי 2 גיל 8 בגברים גיל 47

30k
ספטמבר 2017
68 כללי 53 גיל 53 בגברים

יולי 2017
51 כללי 23 גיל 51 בגברים גיל 47

יולי 2017
31 כללי 14 גיל 24 בגברים גיל 47

יוני 2017
159 כללי 4 גיל 37 בנשים גיל 41

יוני 2017
23 כללי 7 גיל 23 בנשים גיל 41

ינואר 2017
100 כללי 6 גיל 32 בגברים

34 כללי 10 גיל 34 בנשים גיל 40

אוקטובר 2016
132 כללי 21 גיל 105 בגברים גיל 46

33k
אוקטובר 2016
607 כללי 112 גיל 129 בנשים

ספטמבר 2016
70 כללי 6 גיל 17 בנשים גיל 40

יוני 2016
64 כללי 16 גיל 64 בנשים גיל 40

אוקטובר 2015
136 כללי 16 גיל 90 בגברים גיל 45

ינואר 2015
117 כללי 25 גיל גיל 75

נובמבר 2014
927 כללי 557 גיל 554 בנשים

נובמבר 2014
1,118 כללי 731 גיל 727 בנשים

אוקטובר 2014
11,201 כללי 4,645 גיל 8,553 בגברים

אוקטובר 2014
40 כללי 4 בנשים גיל 38


מאי 2014
14 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 38

פברואר 2014
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 49

מאי 2013
32 כללי גיל 37

נובמבר 2012
86 כללי גיל 35


נובמבר 2011
5 כללי גיל 46


דצמבר 2009
62 כללי גיל 49

נובמבר 2008
2 כללי 2 גיל

מאי 2007
6 כללי 2 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

דוד בן סיני