דב שגב

תוצאות אחרונות

דב שגב
3 כללי 2 גיל 3 בגברים

10K

אפריל 2016
23 כללי 4 גיל 22 בגברים

10K

אפריל 2016
28 כללי 4 גיל 28 בגברים

5K

5K

אוגוסט 2008

20:12

תוצאת השנה

5K

ספטמבר 2007

19:31

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2007
51 כללי 7 גיל גיל 48

5K

אוגוסט 2006

18:58

תוצאת השנה
22 כללי 3 גיל גיל 47

5K

אוגוסט 2005

18:41

שיא אישי
23 כללי 3 גיל גיל 46

5K

אוגוסט 2004

19:14

תוצאת השנה
30 כללי 6 גיל

5K

אוגוסט 2003

20:29

תוצאת השנה
23 כללי 5 גיל

10K

10K

אפריל 2016
23 כללי 4 גיל 22 בגברים

10K

אפריל 2016
28 כללי 4 גיל 28 בגברים

10K

אפריל 2016
22 כללי 3 גיל 22 בגברים

10K

מרץ 2016
38 כללי 3 גיל 35 בגברים גיל 57

10K

מרץ 2016

42:40

תוצאת השנה
49 כללי 2 גיל 110 בגברים

10K

דצמבר 2012
27 כללי 3 גיל10K

נובמבר 2012
4 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2012
10 כללי גיל 53

10K

אוקטובר 2012
108 כללי גיל 53

10K

אוקטובר 2012
11 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2012
5 כללי גיל 53

10K

מרץ 2012

37:59

תוצאת השנה
34 כללי גיל 53

10K

מרץ 2012
19 כללי גיל 53

10K

מרץ 2012
25 כללי 23 בגברים גיל 53


10K

פברואר 2012
9 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2012
8 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2012
19 כללי גיל 53

10K

דצמבר 2011
15 כללי 1 גיל

10K

דצמבר 2011

10K

דצמבר 2011
10 כללי 1 גיל 12 בגברים

10K

נובמבר 2011
76 כללי גיל 52

10K

נובמבר 2011
4 כללי 1 גיל גיל 52

10K

אוקטובר 2011
6 כללי גיל 52

10K

מאי 2011
24 כללי 1 גיל גיל 52

10K

מאי 2011
8 כללי 1 גיל גיל 52

10K

מאי 2011
56 כללי 1 גיל גיל 52

10K

אפריל 2011
11 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2011


10K

אפריל 2011
25 כללי גיל 52


10K

מרץ 2011
20 כללי 1 גיל


10K

פברואר 2011

37:42

תוצאת השנה
5 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2011

10K

פברואר 2011


10K

ינואר 2011
11 כללי 1 גיל

10K

דצמבר 2010

38:27

תוצאת השנה
16 כללי 1 גיל


10K

נובמבר 2010
13 כללי 2 גיל10K

אוקטובר 2010


10K

מאי 2009


10K

אפריל 2009

37:10

תוצאת השנה
22 כללי 21 בגברים גיל 50

10K

אפריל 200910K

מרץ 2009

10K

מרץ 2009
12 כללי 1 גיל


10K

פברואר 2009
18 כללי 2 גיל

10K

ינואר 2009

10K

דצמבר 2008
11 כללי 2 גיל

10K

נובמבר 2008
51 כללי גיל 49

10K

אוקטובר 2008
46 כללי גיל 49

10K

אוקטובר 2008

10K

אוקטובר 2008

10K

אוקטובר 2008

10K

מאי 2008
21 כללי
10K

אפריל 2008

10K

אפריל 2008
20 כללי גיל 49


10K

מרץ 200810K

ינואר 2008
10 כללי 1 גיל

10K

ינואר 2008

37:33

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2007
21 כללי גיל 48


10K

נובמבר 2007

10K

נובמבר 2007
5 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2007
11 כללי 3 גיל

10K

אוקטובר 2007
57 כללי גיל 48

10K

אוקטובר 2007

10K

מאי 2007
9 כללי 2 גיל

10K

מאי 2007
14 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2007
24 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2007

35:58

שיא אישי
11 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2007
24 כללי גיל 4810K

מרץ 200710K

פברואר 2007
9 כללי 1 גיל

10K

ינואר 2007
10 כללי 1 גיל

10K

ינואר 2007

10K

נובמבר 2006
16 כללי 4 גיל

10K

נובמבר 2006
3 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2006

10K

אוקטובר 2006
49 כללי 3 גיל

10K

אוקטובר 2006
17 כללי 2 גיל

10K

ספטמבר 2006
16 כללי 5 גיל

10K

מאי 2006
14 כללי 2 גיל

10K

מאי 2006

10K

מאי 2006
18 כללי 4 גיל

10K

מאי 2006

37:02

תוצאת השנה
14 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2006
22 כללי 5 גיל

10K

אפריל 2006

10K

אפריל 2006

10K

דצמבר 2005
13 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2005

10K

נובמבר 2005
13 כללי 3 גיל גיל 46

10K

אוקטובר 2005
3 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2005
6 כללי 2 גיל

10K

אוקטובר 2005


10K

מאי 2005
4 כללי 3 גיל

10K

מאי 2005
21 כללי גיל 46


10K

אפריל 2005
15 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2005
29 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2005

36:54

תוצאת השנה
40 כללי 2 גיל


10K

מרץ 2005
29 כללי 5 גיל

10K

פברואר 2005
13 כללי 3 גיל

10K

ינואר 2005
9 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2004

37:38

תוצאת השנה
6 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2004

10K

אוקטובר 2004
36 כללי 4 גיל

10K

אוקטובר 2004
6 כללי 2 גיל

10K

אוקטובר 2004
41 כללי 6 גיל

10K

אוקטובר 2004
14 כללי 5 גיל

10K

אפריל 2004
34 כללי 6 גיל

10K

מרץ 2004
52 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2004
19 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2004
40 כללי 3 גיל

10K

פברואר 2004
27 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2004
26 כללי גיל 45

10K

דצמבר 2003
8 כללי 4 גיל

10K

נובמבר 2003

10K

נובמבר 2003
5 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2003
37 כללי 6 גיל

10K

ינואר 2003

36:46

תוצאת השנה
17 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2002

39:57

תוצאת השנה
52 כללי 4 גיל

10K

מרץ 2002
58 כללי 6 גיל

10K

מרץ 2002
65 כללי 7 גיל

10K

פברואר 2002
55 כללי 5 גיל

10K

פברואר 2002
63 כללי גיל 43

10K

מרץ 2001
100 כללי 19 גיל

10K

מרץ 2001
97 כללי גיל 42

10K

מרץ 2001

41:14

תוצאת השנה
71 כללי 11 גיל

10K

מרץ 2001
56 כללי 10 גיל

10K

מרץ 2001
98 כללי 14 גיל

15K

15K

נובמבר 2012

1:01:05

תוצאת השנה
104 כללי גיל 53

15K

נובמבר 2011

1:00:47

תוצאת השנה
96 כללי גיל 52

15K

נובמבר 2008

1:00:52

תוצאת השנה
70 כללי גיל 49

15K

נובמבר 2007

58:09

תוצאת השנה
51 כללי גיל 48

15K

נובמבר 2006

1:00:12

תוצאת השנה
36 כללי גיל 47

15K

נובמבר 2005

58:09

שיא אישי

15K

נובמבר 2004

58:59

תוצאת השנה
31 כללי 4 גיל

15K

נובמבר 2002

1:00:03

תוצאת השנה
37 כללי 37 בגברים גיל 43

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2012

1:25:41

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2011

1:25:24

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2008

1:22:32

תוצאת השנה


21.1K

דצמבר 2006

1:24:03

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2005

1:27:23

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2004

1:23:48

תוצאת השנה
45 כללי 3 גיל

21.1K

דצמבר 2003

1:25:53

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2002

1:26:28

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2002
73 כללי 13 גיל

תוצאות נוספות

3 כללי 2 גיל 3 בגברים

נובמבר 2012
10 כללי 1 גיל גיל 53

נובמבר 2011
60 כללי גיל 52


אוקטובר 2010

מרץ 2009
30 כללי גיל 50


נובמבר 2007
7 כללי 1 גיל

אוקטובר 2007
4 כללי 2 גיל

אוקטובר 2007
59 כללי גיל 48

מאי 2007
11 כללי 2 גילנובמבר 2006
6 כללי 1 גיל

נובמבר 2006
39 כללי גיל 47

מאי 2006
10 כללי 1 גיל

אפריל 2006
27 כללי 2 גיל
ספטמבר 2005
37 כללי 3 גיל

אפריל 2005
27 כללי 2 גיל

ינואר 2005
68 כללי 3 גיל


אפריל 2004
43 כללי 1 גיל


פברואר 2004
9 כללי 1 גיל

ינואר 2004
35 כללי 34 גיל

נובמבר 2003
19 כללי 3 גיל

אוקטובר 2003
9 כללי 2 גיל


נובמבר 2002
12 כללי 1 גיליוני 2002
43 כללי 7 גיל


ינואר 2002
73 כללי 8 גיל

אוקטובר 2001
17 כללי 4 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

דב שגב