דב קרמר

תוצאות אחרונות

דב קרמר

42.2K

ספטמבר 2015

2:31:36

תוצאת השנה

21.1K

אוגוסט 2015

1:17:55

תוצאת השנה
9 כללי 9 גיל 9 בגברים

אוקטובר 2014
10 כללי 1 גיל 10 בגברים

10K

10K

מאי 2014

32:49

תוצאת השנה

10K

מאי 2014
5 כללי 1 גיל 5 בגברים10K

מרץ 2014
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 49

10K

מרץ 2014
8 כללי 1 גיל 8 בגברים גיל 49


10K

מאי 2013

33:05

תוצאת השנה
10K

אוקטובר 2012

34:31

תוצאת השנה
11 כללי גיל 47

10K

אפריל 2011

33:57

תוצאת השנה
9 כללי גיל 46

10K

מרץ 2010

33:35

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2008

33:22

תוצאת השנה
8 כללי גיל 43

10K

מרץ 2003

31:15

תוצאת השנה
8 כללי 7 גיל

10K

פברואר 2002

32:14

תוצאת השנה
3 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2002
2 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2000

31:48

תוצאת השנה
4 כללי גיל 35


10K

מרץ 1999

31:29

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 1998
3 כללי 3 גיל

10K

מאי 1998
1 כללי 1 גיל

10K

אפריל 1998
2 כללי 1 גיל

10K

מרץ 1998

30:27

תוצאת השנה
4 כללי 4 גיל גיל 33


10K

פברואר 1998
1 כללי 1 גיל

10K

פברואר 1998
1 כללי 1 גיל גיל 33


10K

אפריל 1997

31:24

תוצאת השנה

10K

פברואר 1997
4 כללי 2 גיל גיל 32

10K

אפריל 1996

10K

פברואר 1996

30:02

תוצאת השנה

10K

אפריל 1995

30:36

תוצאת השנה
3 כללי 3 גיל

10K

פברואר 1994

31:49

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל גיל 29

10K

אפריל 1993

29:14

שיא אישי
1 כללי 1 גיל


10K

נובמבר 1992

29:45

תוצאת השנה

15K

15K

נובמבר 2012

51:09

תוצאת השנה
11 כללי גיל 47

15K

אפריל 2010

49:17

שיא אישי

15K

נובמבר 2008

52:30

תוצאת השנה
10 כללי גיל 43

חצי מרתון

21.1K

אוגוסט 2015

1:17:55

תוצאת השנה
9 כללי 9 גיל 9 בגברים

21.1K

דצמבר 2013

1:11:12

תוצאת השנה
9 כללי 9 בגברים גיל 48

21.1K

אוקטובר 2013
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 48

21.1K

דצמבר 2012

1:11:21

תוצאת השנה

21.1K

אוגוסט 2010

1:12:25

תוצאת השנה

21.1K

יולי 2005

1:17:20

תוצאת השנה
8 כללי 1 גיל

21.1K

דצמבר 2001

1:10:22

תוצאת השנה
4 כללי 4 גיל

21.1K

פברואר 2001
10 כללי 10 גיל

21.1K

פברואר 1996

1:07:45

תוצאת השנה
3 כללי 3 גיל

21.1K

מרץ 1995

1:06:06

שיא אישי

מרתון

42.2K

ספטמבר 2015

2:31:36

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2014

2:30:10

תוצאת השנה
18 כללי 18 בגברים גיל 49

42.2K

ינואר 2013

2:31:15

תוצאת השנה
32 כללי 32 בגברים גיל 48

42.2K

ספטמבר 2010

2:25:36

תוצאת השנה
36 כללי 1 גיל גיל 45

42.2K

ינואר 2002

2:26:46

תוצאת השנה
8 כללי 7 גיל

42.2K

ינואר 2001

3:28:12

תוצאת השנה
64 כללי 28 גיל גיל 35

42.2K

ינואר 2000

2:26:49

תוצאת השנה
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 34

42.2K

ינואר 1996

2:24:44

תוצאת השנה
8 כללי 8 גיל

42.2K

ינואר 1994

2:18:08

שיא אישי
2 כללי 2 גיל גיל 29

42.2K

ינואר 1992

2:20:37

תוצאת השנה
2 כללי גיל 26

תוצאות נוספות

אוקטובר 2014
10 כללי 1 גיל 10 בגברים

אפריל 2014
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 49
אפריל 2000
6 כללי 5 גיל גיל 35

אפריל 2000

אפריל 1999
4 כללי 4 גיל גיל 20

מאי 1998

מאי 1998
2 כללי 2 גיל

אפריל 1998
3 כללי 3 גיל גיל 18

מאי 1997
2 כללי 1 גיל

מאי 1996
3 כללי 2 גיל גיל 31

מאי 1996
2 כללי 2 גיל

יוני 1994
1 כללי 1 גיל גיל 29

אוקטובר 1993
1 כללי 1 גיל גיל 8

אוקטובר 1992
1 כללי 1 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

דב קרמר