דביר אויזרת

תוצאות אחרונות

דביר אויזרת
אוקטובר 2018
58 כללי 15 גיל 52 בגברים גיל 37

19 כללי 6 גיל 19 בגברים גיל 37

33 כללי 7 גיל 26 בגברים גיל 37

5K

5K

אוקטובר 2017

22:31

שיא אישי
89 כללי 56 גיל 79 בגברים

10K

10K

מרץ 2015

47:17

שיא אישי
146 כללי 97 גיל

10K

מרץ 2014

48:17

תוצאת השנה
131 כללי 69 גיל 127 בגברים גיל 33

10K

פברואר 2014
1,401 כללי 771 גיל 1,334 בגברים גיל 33

10K

מרץ 2013

55:11

תוצאת השנה
2,958 כללי 2,686 בגברים גיל 32

10K

אוקטובר 2010

54:52

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2009

56:08

תוצאת השנה

15K

15K

פברואר 2018

1:13:49

שיא אישי
297 כללי 103 גיל 277 בגברים גיל 37

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2018

1:46:56

שיא אישי
1,463 כללי 702 גיל 1,340 בגברים גיל 37

21.1K

אפריל 2011

1:54:44

תוצאת השנה
1,790 כללי גיל 30

21.1K

נובמבר 2008

2:07:15

תוצאת השנה
1,626 כללי 886 גיל גיל 27

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
58 כללי 15 גיל 52 בגברים גיל 37

19 כללי 6 גיל 19 בגברים גיל 37

33 כללי 7 גיל 26 בגברים גיל 37

156 כללי 18 גיל 146 בגברים גיל 37

27 כללי 5 גיל 27 בגברים גיל 36

אוקטובר 2017
30 כללי 6 גיל 25 בגברים גיל 36

ספטמבר 2017
86 כללי 3 גיל 57 בגברים גיל 36

יולי 2017
34 כללי 5 גיל 32 בגברים גיל 36

18 כללי 10 גיל 18 בגברים גיל 36

78 כללי 15 גיל 78 בגברים גיל 36

38 כללי 7 גיל 38 בגברים גיל 35

אוקטובר 2016
24 כללי 8 גיל 22 בגברים גיל 34

אוקטובר 2016
43 כללי 4 גיל 35 בגברים גיל 35

27 כללי 12 גיל 27 בגברים גיל 35

מאי 2016
25 כללי 6 גיל 23 בגברים גיל 35

40 כללי 11 גיל 38 בגברים גיל 34

אוקטובר 2015
23 כללי 6 גיל 22 בגברים גיל 34

אוקטובר 2015
58 כללי 3 גיל 46 בגברים גיל 34

ספטמבר 2015
137 כללי 16 גיל 116 בגברים גיל 34

86 כללי 26 גיל 82 בגברים גיל 34

דצמבר 2014
39 כללי 14 גיל 34 בגברים

אוקטובר 2014
60 כללי 2 גיל 54 בגברים גיל 33

מאי 2014
47 כללי 14 גיל 43 בגברים גיל 33

99 כללי 26 גיל 89 בגברים גיל 33

מאי 2014
20 כללי 1 גיל 17 בגברים גיל 33

נובמבר 2013
51 כללי 51 בגברים גיל 32

נובמבר 2013
97 כללי 8 גיל 75 בגברים גיל 32

ספטמבר 2013
112 כללי 12 גיל גיל 32


ספטמבר 2013
56 כללי גיל 32


יוני 2013
47 כללי גיל 32

מאי 2013
40 כללי 8 גיל גיל 32

מאי 2013
123 כללי גיל 32

123 כללי 10 גיל גיל 31

43 כללי 3 גיל גיל 31

ספטמבר 2012
134 כללי גיל 31

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

דביר אויזרת