ג׳רמי לוי כהן

תוצאות אחרונות

ג׳רמי לוי כהן

42.2K

ינואר 2019

3:32:55

תוצאת השנה
276 כללי 61 גיל 263 בגברים גיל 43

21.1K

נובמבר 2018

1:24:33

שיא אישי
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 42

33k
נובמבר 2018
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 42

5K

5K

יולי 2017
537 כללי 27 גיל 215 בנשים גיל 12

5K

יוני 2017

33:25

שיא אישי
219 כללי 28 גיל 97 בנשים גיל 30

5K

יוני 2015

37:13

תוצאת השנה
715 כללי 87 גיל 368 בנשים גיל 42

10K

10K

דצמבר 2017

38:09

שיא אישי
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

10K

מאי 2017
4 כללי 2 גיל 4 בגברים

10K

מאי 2016
715 כללי 636 גיל 636 בגברים גיל 37

10K

אפריל 2016

40:31

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

אפריל 2015

41:19

תוצאת השנה
7 כללי 3 גיל 7 בגברים

10K

פברואר 2014

1:24:05

תוצאת השנה
13,490 כללי 774 גיל 4,881 בנשים גיל 38

10K

אוקטובר 2013

1:37:35

תוצאת השנה
18,618 כללי 3,518 גיל 5,846 בנשים גיל 37

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

מרץ 2012
7,852 כללי גיל 36

10K

מרץ 2012

1:13:06

תוצאת השנה
2,843 כללי 618 בנשים גיל 41

10K

אפריל 2011

1:13:02

תוצאת השנה
5,864 כללי גיל 35

10K

אוקטובר 2010

10K

מאי 2010

1:11:26

תוצאת השנה
3,829 כללי גיל 34

10K

אוקטובר 2009

1:17:38

תוצאת השנה

15K

15K

נובמבר 2013

1:02:15

שיא אישי
139 כללי 130 בגברים גיל 37

חצי מרתון

21.1K

נובמבר 2018

1:24:33

שיא אישי
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 42

21.1K

דצמבר 2017

1:25:24

תוצאת השנה
97 כללי 23 גיל 91 בגברים גיל 41

21.1K

פברואר 2015

1:28:10

תוצאת השנה
92 כללי 49 גיל 87 בגברים גיל 39

21.1K

דצמבר 2013

1:27:55

תוצאת השנה
139 כללי 135 בגברים גיל 37

21.1K

מרץ 2013
164 כללי 158 בגברים גיל 37

21.1K

דצמבר 2012

1:33:59

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

ינואר 2019

3:32:55

תוצאת השנה
276 כללי 61 גיל 263 בגברים גיל 43

42.2K

מרץ 2018
608 כללי 107 גיל 551 בגברים גיל 42

42.2K

ינואר 2018

3:36:57

תוצאת השנה
325 כללי 81 גיל 305 בגברים גיל 42

42.2K

ינואר 2016

3:08:42

שיא אישי
136 כללי 31 גיל 129 בגברים גיל 40

42.2K

ינואר 2015

3:09:19

תוצאת השנה
170 כללי 99 גיל 165 בגברים גיל 39

42.2K

ינואר 2014

3:18:28

תוצאת השנה
237 כללי 227 בגברים גיל 38

42.2K

ינואר 2013

3:29:43

תוצאת השנה
424 כללי 393 בגברים גיל 37

תוצאות נוספות

33k
נובמבר 2018
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 42

יוני 2018
288 כללי 65 גיל 168 בגברים גיל 42

יוני 2018
208 כללי 11 גיל 76 בנשים גיל 56

מאי 2017
801 כללי 701 גיל 702 בגברים

אוקטובר 2016
19 כללי 16 גיל 16 בגברים

אוקטובר 2015
10 כללי 6 גיל 10 בגברים גיל 39

מאי 2015
17 כללי 8 גיל 17 בגברים

אוקטובר 2014
10 כללי 4 גיל 10 בגברים

אוקטובר 2013
22 כללי 19 בגברים גיל 37

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

ג׳רמי לוי כהן