ג׳וזף ג׳ורג׳סון

תוצאות אחרונות

ג׳וזף ג׳ורג׳סון
אוקטובר 2018
150 כללי 19 גיל 105 בגברים גיל 40

ספטמבר 2018
37 כללי 14 גיל 35 בגברים גיל 41

10K

אוגוסט 2018

50:24

תוצאת השנה
62 כללי 55 גיל 55 בגברים

2K

2K

אפריל 2010

16:44

שיא אישי
153 כללי 14 גיל גיל 14

5K

5K

נובמבר 2015
1,180 כללי 731 בנשים גיל 19

5K

מרץ 2015

29:16

תוצאת השנה
25 כללי 4 גיל 22 בגברים

5K

מאי 2014

30:19

תוצאת השנה
168 כללי 18 גיל 155 בגברים

5K

אוקטובר 2012

27:37

תוצאת השנה
57 כללי 21 גיל גיל 34


5K

פברואר 2010

21:23

שיא אישי
41 כללי 10 גיל

5K

מאי 2009

22:33

תוצאת השנה
54 כללי 11 גיל

5K

מרץ 2008

23:08

תוצאת השנה
50 כללי

5K

יוני 2007

5K

יוני 2007

23:07

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2006

27:27

תוצאת השנה
240 כללי 78 גיל גיל 31

5K

אוגוסט 2006
248 כללי 18 גיל גיל 59

5K

אוגוסט 2005

22:49

תוצאת השנה
149 כללי 10 גיל גיל 58

5K

אוגוסט 2004

23:07

תוצאת השנה
121 כללי 7 גיל

10K

10K

אוגוסט 2018

50:24

תוצאת השנה
62 כללי 55 גיל 55 בגברים

10K

נובמבר 2016
1,872 כללי 1,017 גיל 1,749 בגברים גיל 39

10K

נובמבר 2016
11,836 כללי 974 גיל 3,136 בנשים גיל 43

10K

מאי 2016
229 כללי 219 גיל 219 בגברים גיל 26

10K

אפריל 2016

45:42

תוצאת השנה
13 כללי 9 גיל 13 בגברים

10K

דצמבר 2014

51:48

תוצאת השנה
58 כללי 22 גיל 56 בגברים

10K

פברואר 2014
9,489 כללי 3,623 גיל 7,081 בגברים גיל 34

10K

נובמבר 2013
75 כללי 4 גיל 74 בגברים

10K

אוקטובר 2013
319 כללי 212 גיל 312 בגברים גיל 36

10K

אפריל 2013

41:46

שיא אישי
43 כללי 6 גיל גיל 33


10K

דצמבר 2012
238 כללי 50 גיל


10K

אוקטובר 2012

10K

יולי 2012

10K

מאי 2012
197 כללי גיל 35

10K

מאי 2012

42:04

תוצאת השנה
64 כללי גיל 32

10K

דצמבר 2011
177 כללי 45 גיל

10K

דצמבר 2011
110 כללי 7 גיל 112 בגברים

10K

נובמבר 2011

10K

מאי 2011

42:58

תוצאת השנה
81 כללי

10K

דצמבר 2010

46:25

תוצאת השנה
162 כללי 45 גיל

10K

נובמבר 2010
171 כללי 9 גיל

10K

אוקטובר 2010

10K

אוקטובר 2010

10K

אוקטובר 2010
68 כללי 22 גיל

10K

יוני 2010

10K

יוני 2010
80 כללי 23 גיל

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009

42:30

תוצאת השנה
112 כללי 72 גיל

10K

ספטמבר 2009
74 כללי 19 גיל

10K

ספטמבר 2009
157 כללי 49 גיל

10K

מאי 2009
38 כללי 11 גיל

10K

ינואר 2009

10K

דצמבר 2008

44:33

תוצאת השנה
74 כללי 18 גיל


10K

נובמבר 2008
145 כללי גיל 31

10K

אוקטובר 2008
189 כללי גיל 31

10K

אוקטובר 2008

10K

ספטמבר 2008
120 כללי 35 גיל

10K

אוגוסט 2008


10K

מאי 2008
89 כללי 34 גיל

10K

אפריל 2008


10K

ינואר 2008

10K

נובמבר 2007

48:46

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2007

10K

אוקטובר 2007

10K

ספטמבר 2007
100 כללי 51 גיל

10K

יוני 2007

10K

מאי 2007
213 כללי 36 גיל10K

נובמבר 2003
58 כללי 10 גיל

10K

מרץ 2003
809 כללי 31 גיל

10K

פברואר 2003

45:44

תוצאת השנה
119 כללי 13 גיל

10K

נובמבר 2002
53 כללי 13 גיל

10K

פברואר 2002

53:51

תוצאת השנה
311 כללי 113 גיל

10K

פברואר 2001

49:01

תוצאת השנה
221 כללי 85 גיל

10K

פברואר 2001
448 כללי 34 גיל

15K

15K

נובמבר 2014

1:06:21

שיא אישי
308 כללי 113 גיל 294 בגברים גיל 37

15K

פברואר 2011

1:53:11

תוצאת השנה

15K

מרץ 2010

1:36:43

תוצאת השנה
14 כללי 12 גיל

15K

מרץ 2008

1:48:09

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2003

1:24:56

תוצאת השנה
251 כללי 63 גיל

חצי מרתון

21.1K

מרץ 2018

2:21:33

תוצאת השנה
2,955 כללי 405 גיל 2,423 בגברים גיל 40

21.1K

פברואר 2016

1:50:43

תוצאת השנה
1,614 כללי 817 גיל 1,496 בגברים גיל 39

21.1K

פברואר 2016
4,406 כללי 747 גיל 3,757 בגברים גיל 41

21.1K

מרץ 2015

2:08:52

תוצאת השנה
1,903 כללי 738 גיל 1,643 בגברים גיל 38

21.1K

פברואר 2014

1:50:13

תוצאת השנה
2,077 כללי 1,125 גיל 1,946 בגברים גיל 38

21.1K

מרץ 2013

1:33:55

שיא אישי
235 כללי 229 בגברים גיל 33

21.1K

מרץ 2013
3,267 כללי 2,955 בגברים גיל 36

21.1K

אפריל 2011

1:41:03

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2010

1:40:39

תוצאת השנה
59 כללי 18 גיל

21.1K

דצמבר 2009

1:36:36

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2008

2:04:40

תוצאת השנה

21.1K

יולי 2005

1:54:09

תוצאת השנה
229 כללי 12 גיל

מרתון

42.2K

מרץ 2018

4:31:23

תוצאת השנה
657 כללי 113 גיל 587 בגברים גיל 41

42.2K

ינואר 2014

4:42:46

תוצאת השנה
1,602 כללי 1,425 בגברים גיל 37

42.2K

ינואר 2013

3:22:13

תוצאת השנה
283 כללי 260 בגברים גיל 36

42.2K

ינואר 2010

3:51:12

תוצאת השנה
485 כללי גיל 33

42.2K

ינואר 2005

4:14:20

תוצאת השנה
393 כללי 23 גיל

42.2K

ינואר 2003

3:38:57

תוצאת השנה
143 כללי 5 גיל

42.2K

ינואר 1993

3:09:01

שיא אישי

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
150 כללי 19 גיל 105 בגברים גיל 40

ספטמבר 2018
37 כללי 14 גיל 35 בגברים גיל 41

יוני 2018
29 כללי 12 גיל 25 בגברים גיל 41

יוני 2018
44 כללי 40 גיל 40 בגברים גיל 13

42 כללי 14 גיל 36 בגברים גיל 41

אוקטובר 2017
160 כללי 12 גיל 124 בגברים גיל 39

אוקטובר 2016
21 כללי 4 גיל 19 בגברים גיל 39

29 כללי 11 גיל 29 בגברים גיל 39

40 כללי 13 גיל 40 בגברים גיל 39

מרץ 2016
99 כללי 41 גיל 93 בגברים גיל 39

מאי 2014
109 כללי 34 גיל 103 בגברים גיל 34ספטמבר 2013
116 כללי 100 גיל 100 בגברים גיל 36

אוגוסט 2013
37 כללי 18 גיל גיל 36


נובמבר 2012
41 כללי 17 גיל גיל 35


אוקטובר 2010

אפריל 2010
249 כללי 30 גיל גיל 8

אפריל 2010
286 כללי 53 גיל גיל 9

אפריל 2010
707 כללי 132 גיל גיל 9

אפריל 2010
1,029 כללי 174 גיל גיל 9

אפריל 2010
1,078 כללי 178 גיל גיל 9

29 כללי 12 גיל


ספטמבר 2008
288 כללי גיל 31


אפריל 2006
285 כללי 152 גיל

נובמבר 2001
63 כללי 12 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

ג׳וזף ג׳ורג׳סון