גרי ברלוביץ

תוצאות אחרונות

גרי ברלוביץ

42.2K

לפני 7 ימים

2:58:54

שיא אישי
701 כללי 97 גיל 673 בגברים

15K

לפני 23 ימים

1:03:36

תוצאת השנה
93 כללי 9 גיל 86 בגברים גיל 50

21.1K

ינואר 2019

1:24:30

שיא אישי
50 כללי 3 גיל 49 בגברים גיל 50

5K

5K

דצמבר 2018

25:18

תוצאת השנה
232 כללי 129 גיל 154 בגברים גיל 49

5K

ספטמבר 2017

19:36

שיא אישי
36 כללי 15 גיל 36 בגברים

10K

10K

נובמבר 2018
85 כללי 11 גיל 81 בגברים גיל 49

10K

מאי 2018
53 כללי 21 גיל 52 בגברים גיל 49

10K

אפריל 2018

39:45

תוצאת השנה
110 כללי 12 גיל 102 בגברים גיל 49

10K

ינואר 2018
138 כללי 135 גיל 131 בגברים

10K

דצמבר 2017
88 כללי 74 גיל 80 בגברים

10K

אפריל 2017

39:36

שיא אישי
126 כללי 20 גיל 119 בגברים

10K

ינואר 2017
25 כללי 23 גיל 25 בגברים

10K

דצמבר 2016

40:47

תוצאת השנה
57 כללי 7 גיל 54 בגברים

10K

יוני 2016
143 כללי 53 גיל 127 בגברים

10K

מאי 2016
171 כללי 19 גיל 162 בגברים

10K

נובמבר 2015
18 כללי 13 גיל 18 בגברים

10K

יוני 2015
23 כללי 22 גיל 22 בגברים

10K

ינואר 2015

41:37

תוצאת השנה
83 כללי 7 גיל 74 בגברים גיל 46

10K

נובמבר 2014

42:42

תוצאת השנה
46 כללי 39 גיל 44 בגברים גיל 45

10K

מאי 2014
70 כללי 23 גיל 60 בגברים

10K

מרץ 2014
156 כללי 9 גיל 154 בגברים גיל 45

10K

אוקטובר 2013
234 כללי גיל 44

10K

מרץ 2013

47:07

תוצאת השנה
203 כללי גיל 44

10K

אוקטובר 2012

47:44

תוצאת השנה

10K

ספטמבר 2012
181 כללי 67 גיל

10K

מרץ 2012
4,843 כללי גיל 43

15K

15K

לפני 23 ימים

1:03:36

תוצאת השנה
93 כללי 9 גיל 86 בגברים גיל 50

15K

פברואר 2018

1:00:36

שיא אישי
75 כללי 12 גיל 70 בגברים גיל 49

15K

נובמבר 2017

1:01:49

תוצאת השנה
134 כללי 18 גיל 125 בגברים גיל 48

15K

אוקטובר 2017
53 כללי 41 גיל 51 בגברים גיל 48

15K

נובמבר 2015

1:24:32

תוצאת השנה
1,401 כללי 233 גיל 1,215 בגברים גיל 46

15K

נובמבר 2012

1:15:44

תוצאת השנה
837 כללי גיל 43

חצי מרתון

21.1K

ינואר 2019

1:24:30

שיא אישי
50 כללי 3 גיל 49 בגברים גיל 50

21.1K

דצמבר 2018
253 כללי 43 גיל 241 בגברים

21.1K

נובמבר 2018
7 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 49

21.1K

פברואר 2018

1:27:04

תוצאת השנה
110 כללי 14 גיל 103 בגברים גיל 49

21.1K

דצמבר 2017
181 כללי 19 גיל 173 בגברים גיל 48

21.1K

נובמבר 2017

1:27:25

תוצאת השנה
28 כללי 5 גיל 28 בגברים

21.1K

נובמבר 2017
35 כללי 17 גיל 32 בגברים גיל 48

21.1K

אוקטובר 2017
181 כללי 33 גיל 165 בגברים

21.1K

פברואר 2017
111 כללי 15 גיל 107 בגברים גיל 48

21.1K

פברואר 2016

1:53:21

תוצאת השנה
1,982 כללי 290 גיל 1,816 בגברים גיל 47

21.1K

דצמבר 2015

1:31:47

תוצאת השנה
226 כללי 30 גיל 216 בגברים גיל 46

21.1K

פברואר 2015
232 כללי 33 גיל 226 בגברים גיל 46

21.1K

ספטמבר 2014

1:36:57

תוצאת השנה
61 כללי 57 גיל 57 בגברים

21.1K

פברואר 2014
798 כללי 88 גיל 760 בגברים גיל 45

21.1K

מרץ 2013

1:49:56

תוצאת השנה
1,601 כללי 1,505 בגברים גיל 44

21.1K

דצמבר 2012

1:44:22

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

לפני 7 ימים

2:58:54

שיא אישי
701 כללי 97 גיל 673 בגברים

42.2K

אפריל 2018

3:03:46

תוצאת השנה
1,260 כללי 1,222 בגברים

42.2K

ינואר 2018
73 כללי 12 גיל 67 בגברים גיל 49

42.2K

אפריל 2017

3:07:10

תוצאת השנה
537 כללי 97 גיל 518 בגברים

42.2K

ינואר 2016

3:17:23

תוצאת השנה
236 כללי 34 גיל 226 בגברים גיל 47

42.2K

נובמבר 2015
958 כללי 371 גיל

42.2K

אפריל 2015

3:23:11

תוצאת השנה
796 כללי 117 גיל 737 בגברים גיל 46

42.2K

אוקטובר 2014

3:28:10

תוצאת השנה
1,754 כללי 257 גיל 1,640 בגברים

42.2K

נובמבר 2013

3:43:06

תוצאת השנה
3,650 כללי 3,397 בגברים

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
108 כללי 11 גיל 100 בגברים גיל 49

אוקטובר 2018
31 כללי 5 גיל 31 בגברים גיל 49

אוקטובר 2018
30 כללי 6 גיל 30 בגברים גיל 49

33k
אוקטובר 2016
52 כללי 38 גיל 49 בגברים

מרץ 2016
1,968 כללי 255 גיל 1,731 בגברים גיל 47

אוקטובר 2015
111 כללי 48 גיל 102 בגברים גיל 25

נובמבר 2013
184 כללי 184 מגדר גיל 44

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

גרי ברלוביץ