גל מאורר

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

גל מאורר

5K

נובמבר 2017

23:53

שיא אישי
75 כללי 20 גיל 67 בגברים גיל 16

דצמבר 2016
41 כללי 29 גיל 32 בגברים גיל 15

5K

דצמבר 2016

27:58

תוצאת השנה
4 כללי 4 גיל 4 בגברים

5K

5K

נובמבר 2017

23:53

שיא אישי
75 כללי 20 גיל 67 בגברים גיל 16

5K

דצמבר 2016

27:58

תוצאת השנה
4 כללי 4 גיל 4 בגברים

תוצאות נוספות

דצמבר 2016
41 כללי 29 גיל 32 בגברים גיל 15

נובמבר 2016
34 כללי 10 גיל 33 בגברים גיל 15