גל כהן

תוצאות אחרונות

גל כהן

42.2K

לפני 5 ימים
285 כללי 28 גיל 265 בגברים

21.1K

לפני 5 ימים
2,711 כללי 365 גיל 2,253 בגברים

21.1K

לפני 5 ימים
3,950 כללי 32 גיל 900 בנשים

2K

2K

אפריל 2018

12:34

תוצאת השנה
468 כללי 28 גיל 342 בגברים גיל 43

2K

אפריל 2017
631 כללי 116 גיל 433 בגברים

2K

מרץ 2017

12:59

תוצאת השנה
109 כללי 17 גיל 17 בנשים

2K

נובמבר 2010

12:33

שיא אישי
127 כללי גיל 11

5K

5K

לפני 5 ימים
5,552 כללי 1,014 גיל 2,769 בנשים

5K

לפני 20 ימים

28:15

תוצאת השנה
59 כללי 25 גיל 57 בגברים

5K

ינואר 2019
202 כללי 22 גיל 125 בגברים

5K

ספטמבר 2018
133 כללי 99 גיל 111 בגברים

5K

מאי 2018

29:44

תוצאת השנה
67 כללי 7 גיל 61 בגברים

5K

אפריל 2018
1,197 כללי 489 בנשים

5K

פברואר 2018
146 כללי 2 גיל 21 בנשים

5K

יולי 2017
696 כללי 108 גיל 324 בנשים גיל 26

5K

יוני 2017
202 כללי 14 גיל 140 בגברים

5K

מרץ 2017

22:57

תוצאת השנה
39 כללי 13 גיל 38 בגברים

5K

אוקטובר 2016
46 כללי 13 גיל 42 בגברים גיל 17

5K

ספטמבר 2016

25:14

תוצאת השנה
560 כללי 14 גיל 207 בנשים גיל 17

5K

מאי 2016
323 כללי 74 גיל 74 בנשים גיל 28

5K

אפריל 2016
257 כללי 166 גיל 244 בגברים

5K

נובמבר 2015
25 כללי 21 גיל 21 בגברים גיל 13

5K

נובמבר 2015
177 כללי 42 גיל 42 בנשים

5K

נובמבר 2015

6:37

שיא אישי
42 כללי 12 בנשים גיל 16

5K

מרץ 2015
390 כללי 28 גיל 136 בנשים גיל 18

5K

ספטמבר 2014
344 כללי 20 גיל 279 בגברים גיל 17

5K

מרץ 2014

22:53

תוצאת השנה
52 כללי 49 בגברים גיל 22

5K

נובמבר 2013

32:41

תוצאת השנה
430 כללי 126 בנשים

5K

פברואר 2012

28:50

תוצאת השנה
99 כללי 68 גיל

5K

נובמבר 2011

38:19

תוצאת השנה
384 כללי גיל 21

5K

נובמבר 2010

33:28

תוצאת השנה
278 כללי גיל 20

5K

יוני 2009

30:56

תוצאת השנה

10K

10K

לפני 11 ימים
524 כללי 99 גיל 445 בגברים גיל 42

10K

לפני 11 ימים
567 כללי 136 גיל 473 בגברים גיל 39

10K

לפני 26 ימים
13,118 כללי 799 גיל 5,102 בנשים

10K

ינואר 2019

52:06

תוצאת השנה
444 כללי 5 גיל 57 בנשים גיל 19

10K

ינואר 2019
559 כללי 214 גיל 478 בגברים גיל 20

10K

נובמבר 2018
2,845 כללי 663 גיל 2,564 בגברים גיל 46

10K

נובמבר 2018
13,948 כללי 2,542 גיל 4,657 בנשים גיל 29

10K

אוקטובר 2018
955 כללי 109 גיל 727 בגברים גיל 21

10K

אוקטובר 2018
80 כללי 4 גיל 14 בנשים גיל 18

10K

ספטמבר 2018
81 כללי 19 גיל 74 בגברים גיל 48

10K

יולי 2018
123 כללי 1 גיל 17 בנשים גיל 18

10K

מאי 2018
281 כללי 2 גיל 43 בנשים גיל 18

10K

אפריל 2018
1,047 כללי 866 בגברים

10K

אפריל 2018
890 כללי 6 גיל 174 בנשים גיל 18

10K

אפריל 2018
5,859 כללי 4,333 גיל 3,291 בגברים

10K

אפריל 2018

45:35

תוצאת השנה
17 כללי 3 גיל 17 בגברים גיל 25

10K

מרץ 2018
140 כללי 31 גיל 112 בגברים

10K

מרץ 2018
948 כללי 10 גיל 76 בנשים גיל 18

10K

פברואר 2018
1,500 כללי 226 גיל 1,365 בגברים גיל 15

10K

פברואר 2018
2,483 כללי 229 גיל 2,200 בגברים גיל 41

10K

ינואר 2018
230 כללי 4 גיל 40 בנשים גיל 18

10K

אוקטובר 2017
2,754 כללי 23 גיל 255 בנשים גיל 17

10K

אוקטובר 2017
4,643 כללי 1,094 גיל 4,060 בגברים גיל 40

10K

אוקטובר 2017
13,000 כללי 2,174 גיל 3,732 בנשים גיל 29

10K

אוקטובר 2017
13,430 כללי 2,308 גיל 3,971 בנשים גיל 22

10K

יולי 2017
756 כללי 8 גיל 125 בנשים גיל 17

10K

מאי 2017
86 כללי 12 גיל 80 בגברים

10K

אפריל 2017

44:31

תוצאת השנה
11 כללי 4 גיל 10 בגברים

10K

מרץ 2017
26 כללי 12 גיל 21 בגברים גיל 40

10K

פברואר 2017
2,051 כללי 239 גיל 1,891 בגברים גיל 40

10K

פברואר 2017
6,338 כללי 2,484 גיל 4,989 בגברים גיל 21

10K

פברואר 2017
8,680 כללי 2,943 גיל 6,219 בגברים גיל 30

10K

פברואר 2017
8,955 כללי 997 גיל 2,606 בנשים גיל 20

10K

ינואר 2017
141 כללי 47 גיל 125 בגברים

10K

ינואר 2017
655 כללי 9 גיל 111 בנשים גיל 17

10K

נובמבר 2016
6,520 כללי 66 גיל 968 בנשים גיל 16

10K

נובמבר 2016
9,164 כללי 2,185 גיל 7,263 בגברים גיל 41

10K

נובמבר 2016
14,085 כללי 2,408 גיל 4,333 בנשים גיל 27

10K

נובמבר 2016
14,587 כללי 2,539 גיל 4,610 בנשים גיל 27

10K

יוני 2016
290 כללי 40 גיל 238 בגברים גיל 28

10K

מאי 2016
1,114 כללי 5 גיל 218 בנשים

10K

אפריל 2016
353 כללי 5 גיל 58 בנשים גיל 16

10K

מרץ 2016
5,159 כללי 166 גיל 1,448 בנשים גיל 19

10K

פברואר 2016

55:50

תוצאת השנה
3,103 כללי 49 גיל 379 בנשים גיל 16

10K

פברואר 2016
9,316 כללי 1,227 גיל 3,155 בנשים גיל 21

10K

ינואר 2016
70 כללי 5 גיל 14 בנשים גיל 16

10K

אוקטובר 2015
467 כללי 135 גיל 393 בגברים גיל 24

10K

אוקטובר 2015
3,726 כללי 1,760 גיל 3,262 בגברים גיל 21

10K

אוקטובר 2015
3,821 כללי 1,793 גיל 3,330 בגברים גיל 31

10K

אוקטובר 2015
6,243 כללי 90 גיל 1,232 בנשים

10K

אוקטובר 2015
10,594 כללי 1,959 גיל 3,547 בנשים

10K

מרץ 2015

52:36

תוצאת השנה
706 כללי 118 גיל 674 בגברים גיל 17

10K

מרץ 2015
3,403 כללי 1,049 גיל 2,669 בגברים גיל 27

10K

מרץ 2015
4,089 כללי 513 גיל 1,084 בנשים גיל 20

10K

פברואר 2015
8,622 כללי 1,136 גיל 3,064 בנשים גיל 20

10K

פברואר 2015
9,096 כללי 488 גיל 3,370 בנשים גיל 39

10K

נובמבר 2014
1,262 כללי 8 גיל 250 בנשים גיל 19

10K

מאי 2014

43:21

תוצאת השנה
267 כללי 35 גיל 253 בגברים

10K

מרץ 2014
1,260 כללי 126 גיל 1,083 בגברים גיל 17

10K

מרץ 2014
519 כללי 160 גיל 498 בגברים גיל 16

10K

מרץ 2014
3,559 כללי 1,264 גיל 3,036 בגברים גיל 20

10K

מרץ 2014
5,723 כללי 224 גיל 1,547 בנשים גיל 19

10K

פברואר 2014
2,310 כללי 1,233 גיל 2,171 בגברים גיל 29

10K

פברואר 2014
5,743 כללי 2,656 גיל 4,935 בגברים גיל 26

10K

דצמבר 2013
338 כללי 45 גיל 232 בגברים

10K

נובמבר 2013
1,139 כללי 960 בגברים גיל 22

10K

נובמבר 2013
426 כללי 119 גיל 372 בגברים

10K

אוקטובר 2013

43:36

תוצאת השנה
398 כללי 70 גיל 389 בגברים גיל 47

10K

אוקטובר 2013
4,298 כללי 2,534 גיל 4,029 בגברים גיל 26

10K

אוקטובר 2013
8,200 כללי 655 גיל 7,247 בגברים גיל 16

10K

אוקטובר 2013
11,500 כללי 1,266 גיל 2,047 בנשים גיל 22

10K

יולי 2013
806 כללי גיל 22

10K

יולי 2013
1,122 כללי גיל 3710K

מרץ 2013
3,184 כללי 2,885 בגברים גיל 28

10K

מרץ 2013
11,786 כללי 3,887 בנשים גיל 37

10K

מרץ 2013
224 כללי גיל 2110K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012
129 כללי גיל 46

10K

מרץ 2012
978 כללי גיל 46

10K

מרץ 2012

43:08

תוצאת השנה
102 כללי גיל 19

10K

מרץ 2012
1,661 כללי 170 בנשים גיל 17

10K

פברואר 2012
150 כללי 27 גיל גיל 22

10K

דצמבר 2011

10K

נובמבר 2011

47:42

תוצאת השנה

10K

מאי 2011
222 כללי 37 גיל גיל 21

10K

מאי 2011
613 כללי 63 גיל גיל 21

10K

אפריל 2011
4,505 כללי גיל 21
10K

אוקטובר 2010

10K

יוני 2010

41:51

שיא אישי
128 כללי גיל 20

10K

מאי 2010
618 כללי גיל 44

10K

מאי 2010
906 כללי גיל 25

10K

מאי 2010
2,686 כללי גיל 30

10K

מרץ 2010
1,056 כללי 544 גיל גיל 28

10K

מרץ 2010
1,072 כללי גיל 15

10K

נובמבר 2009
159 כללי גיל 19

10K

אוקטובר 2009

10K

אפריל 2009

47:48

תוצאת השנה
880 כללי 837 בגברים גיל 43

10K

אוגוסט 2008

50:09

תוצאת השנה

10K

מאי 2008
115 כללי10K

יוני 2007

51:08

תוצאת השנה


10K

מרץ 2002

57:16

תוצאת השנה
345 כללי 77 גיל

10K

מרץ 2001
190 כללי 11 גיל

10K

פברואר 2001

44:44

תוצאת השנה
125 כללי 8 גיל

15K

15K

נובמבר 2017

1:23:52

שיא אישי
1,425 כללי 4 גיל 193 בנשים גיל 17

15K

ספטמבר 2016

1:41:17

תוצאת השנה
244 כללי 2 גיל 27 בנשים גיל 16

15K

מרץ 2015

1:42:22

תוצאת השנה
197 כללי 39 גיל 133 בגברים

חצי מרתון

21.1K

לפני 5 ימים
2,711 כללי 365 גיל 2,253 בגברים

21.1K

לפני 5 ימים
3,950 כללי 32 גיל 900 בנשים

21.1K

לפני 26 ימים
3,113 כללי 132 גיל 385 בנשים גיל 19

21.1K

לפני 26 ימים
3,606 כללי 535 גיל 3,111 בגברים גיל 49

21.1K

לפני 26 ימים
6,513 כללי 2,108 גיל 5,095 בגברים גיל 31

21.1K

פברואר 2019
67 כללי 14 גיל 55 בגברים

21.1K

פברואר 2019

1:37:23

שיא אישי
69 כללי 18 גיל 65 בגברים


21.1K

פברואר 2018

2:01:04

תוצאת השנה
4,007 כללי 187 גיל 558 בנשים גיל 18

21.1K

פברואר 2018
4,735 כללי 1,819 גיל 3,967 בגברים גיל 20

21.1K

דצמבר 2017
1,279 כללי 2 גיל 151 בנשים גיל 17

21.1K

אפריל 2017
11,265 כללי 1,108 גיל 7,194 בגברים גיל 47

21.1K

מרץ 2017
4,115 כללי 29 גיל גיל 19

21.1K

פברואר 2017

1:54:02

תוצאת השנה
2,574 כללי 1,057 גיל 2,335 בגברים

21.1K

פברואר 2017
5,833 כללי 330 גיל 1,177 בנשים גיל 17

21.1K

פברואר 2017
5,911 כללי 336 גיל 1,217 בנשים גיל 22

21.1K

פברואר 2015

1:55:13

תוצאת השנה
2,187 כללי 1,105 גיל 2,021 בגברים גיל 17

21.1K

יוני 2014

2:01:33

תוצאת השנה
246 כללי 228 גיל 228 בגברים

21.1K

דצמבר 2013

1:39:16

תוצאת השנה
597 כללי 574 בגברים גיל 47

21.1K

דצמבר 2013
2,865 כללי 2,407 בגברים גיל 25

21.1K

ספטמבר 2013

21.1K

מרץ 2013
1,177 כללי 1,117 בגברים גיל 47

21.1K

מרץ 2013
2,404 כללי 2,219 בגברים גיל 23


21.1K

אוגוסט 2012
231 כללי 218 גיל גיל 46

21.1K

אוגוסט 2012
462 כללי 410 גיל גיל 22


21.1K

מרץ 2012
1,864 כללי גיל 22

21.1K

מרץ 2012

1:46:12

תוצאת השנה
439 כללי 427 בגברים גיל 26

21.1K

נובמבר 2008

2:16:57

תוצאת השנה
1,894 כללי 1,000 גיל גיל 32

מרתון

42.2K

לפני 5 ימים
285 כללי 28 גיל 265 בגברים

42.2K

לפני 26 ימים

3:35:39

תוצאת השנה
383 כללי 45 גיל 362 בגברים גיל 53

42.2K

פברואר 2019
39 כללי 4 גיל 34 בגברים

42.2K

ינואר 2019
911 כללי 188 גיל 787 בגברים גיל 49

42.2K

נובמבר 2018
63 כללי 7 גיל 56 בגברים גיל 52

42.2K

אפריל 2018
4,428 כללי 457 גיל 3,586 בגברים גיל 30

42.2K

מרץ 2018
290 כללי 35 גיל 273 בגברים גיל 52

42.2K

פברואר 2018

3:38:22

תוצאת השנה
378 כללי 40 גיל 356 בגברים גיל 52

42.2K

אוקטובר 2017
39 כללי 4 גיל 38 בגברים גיל 51

42.2K

מרץ 2017
393 כללי 53 גיל גיל 51

42.2K

פברואר 2017

3:33:40

תוצאת השנה
316 כללי 28 גיל 300 בגברים גיל 51

42.2K

מרץ 2015
326 כללי 57 גיל 304 בגברים גיל 49

42.2K

פברואר 2015

3:39:41

תוצאת השנה
367 כללי 65 גיל 359 בגברים גיל 49

42.2K

נובמבר 2014
153 כללי 51 גיל 138 בגברים גיל 48

42.2K

פברואר 2014

3:27:55

שיא אישי
234 כללי 45 גיל 229 בגברים גיל 48

42.2K

פברואר 2014
1,794 כללי 646 גיל 1,634 בגברים גיל 26

תוצאות נוספות

21k
דצמבר 2018
10 כללי 5 גיל 10 בגברים גיל 52

נובמבר 2018
1,072 כללי 239 גיל 923 בגברים גיל 30

נובמבר 2018
1,455 כללי 8 גיל 254 בנשים גיל 18

ספטמבר 2018
98 כללי 38 גיל 77 בגברים גיל 48

יוני 2018
174 כללי 40 גיל 113 בגברים גיל 48

יוני 2018
163 כללי 29 גיל 139 בגברים גיל 19

69 כללי 11 גיל 69 בגברים גיל 30

יוני 2018
760 כללי 447 גיל 447 בגברים

מרץ 2018
174 כללי 174 גיל 174 בנשים גיל 18

30k
מרץ 2018
57 כללי 10 גיל 47 בגברים

נובמבר 2017
139 כללי 77 גיל 127 בגברים גיל 23

אוקטובר 2017
65 כללי 2 גיל 10 בנשים

ספטמבר 2017
17 כללי 13 גיל 16 בגברים גיל 51

יולי 2017
550 כללי 324 גיל 324 בגברים גיל 40

73 כללי 12 גיל 73 בגברים גיל 29

מאי 2017
395 כללי 359 גיל 360 בגברים

מאי 2017
1,129 כללי 889 גיל 890 בגברים

אפריל 2017
326 כללי 326 גיל 326 בנשים גיל 17

אפריל 2017
249 כללי 249 גיל 249 בנשים גיל 53

דצמבר 2016
558 כללי 66 גיל 376 בגברים

נובמבר 2016
170 כללי 7 גיל 32 בנשים גיל 16

אוקטובר 2016
48 כללי 8 גיל 44 בגברים גיל 26

אוקטובר 2016
731 כללי 627 גיל 627 בגברים גיל 46

מאי 2016
23 כללי 22 גיל 14 בנשים גיל 8

132 כללי 68 גיל 124 בגברים

אפריל 2016
198 כללי 198 גיל 198 בנשים גיל 16

אפריל 2016
1,027 כללי 1,027 גיל 1,027 בנשים גיל 27

מרץ 2016
429 כללי 54 גיל 402 בגברים גיל 50

נובמבר 2015
725 כללי 31 גיל 100 בנשים גיל 15

אוקטובר 2015
71 כללי 44 גיל 68 בגברים גיל 49

אוגוסט 2015
250 כללי 60 בנשים גיל 20

אפריל 2015
1 כללי 1 בגברים גיל 15


מרץ 2015
82 כללי 57 גיל 57 בגברים גיל 16

אוקטובר 2014
8,441 כללי 3,872 גיל 6,991 בגברים

אוקטובר 2014
10,322 כללי 4,415 גיל 8,086 בגברים

אוקטובר 2014
115 כללי 16 גיל 16 בנשים

אוקטובר 2014
58 כללי 37 גיל 54 בגברים

יוני 2014
388 כללי 13 גיל 117 בנשים

מאי 2014
1,358 כללי 407 גיל 1,125 בגברים גיל 26


אוקטובר 2013
5 כללי 5 בגברים

אפריל 2013
85 כללי גיל 37

דצמבר 2012
16 כללי גיל 26אפריל 2012
136 כללי גיל 12


2.5
נובמבר 2010
72 כללי 10 גיל גיל 15

דצמבר 2009
143 כללי גיל 17

מרץ 2009
456 כללי גיל 21
117 כללי 117 גיל

אוקטובר 2001
47 כללי 12 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

גל כהן