גלעד בר

תוצאות אחרונות

גלעד בר

5K

מרץ 2019

30:55

שיא אישי
104 כללי 9 גיל 78 בגברים גיל 38

21.1K

נובמבר 2018
164 כללי 144 גיל 144 בגברים גיל 48

נובמבר 2018
348 כללי 251 גיל 251 בגברים גיל 14

5K

5K

מרץ 2019

30:55

שיא אישי
104 כללי 9 גיל 78 בגברים גיל 38

5K

נובמבר 2017

34:57

תוצאת השנה
504 כללי 370 גיל 370 בגברים גיל 13

5K

דצמבר 2016

31:49

תוצאת השנה
286 כללי 250 גיל 250 בגברים גיל 12

5K

נובמבר 2015
334 כללי 233 גיל 233 בגברים גיל 11

5K

מרץ 2015

34:04

תוצאת השנה
249 כללי 128 גיל 198 בגברים גיל 13

5K

אפריל 2013

45:15

תוצאת השנה
596 כללי 52 גיל גיל 18

10K

10K

נובמבר 2018

59:52

תוצאת השנה
6,344 כללי 2,776 גיל 5,267 בגברים גיל 28

10K

מרץ 2017
702 כללי 70 גיל 635 בגברים גיל 36

10K

פברואר 2017
5,617 כללי 2,304 גיל 4,567 בגברים גיל 36

10K

פברואר 2017
10,816 כללי 1,317 גיל 3,713 בנשים גיל 22

10K

פברואר 2017

51:29

תוצאת השנה
22 כללי 9 גיל 22 בגברים

10K

דצמבר 2016

1:00:54

תוצאת השנה
545 כללי 106 גיל 455 בגברים

10K

נובמבר 2016
9,784 כללי 3,895 גיל 7,631 בגברים גיל 35

10K

פברואר 2016
7,901 כללי 2,661 גיל 5,585 בגברים גיל 32

10K

מרץ 2014

50:20

תוצאת השנה
407 כללי 26 גיל 382 בגברים גיל 44

10K

מרץ 2014
545 כללי 63 גיל 509 בגברים גיל 18

10K

דצמבר 2013

46:39

תוצאת השנה
225 כללי 38 גיל 332 בגברים

10K

מרץ 2013
531 כללי גיל 17

10K

דצמבר 2012

46:32

תוצאת השנה
184 כללי 45 גיל

10K

נובמבר 2012
48 כללי 18 גיל

10K

מאי 2012
211 כללי 22 גיל

10K

מרץ 2012
432 כללי גיל 16

10K

דצמבר 2011

45:12

שיא אישי
167 כללי 45 גיל

10K

נובמבר 2011

10K

מאי 2011
155 כללי 23 גיל גיל 28


10K

אפריל 2011
110 כללי

10K

אפריל 2011
349 כללי גיל 41

10K

מרץ 2011
171 כללי 22 גיל

10K

פברואר 2011
59 כללי 28 גיל

10K

פברואר 2011

10K

פברואר 2011

10K

דצמבר 2010
378 כללי 59 גיל


10K

אוקטובר 2010

10K

מאי 2010

49:21

תוצאת השנה
690 כללי גיל 40

10K

אפריל 2006

1:03:57

תוצאת השנה

10K

מרץ 2005

1:05:41

תוצאת השנה
622 כללי 88 גיל

10K

מרץ 2005
660 כללי 95 גיל

10K

מרץ 2004

53:22

תוצאת השנה
225 כללי 35 גיל

10K

מאי 2003

1:03:00

תוצאת השנה
334 כללי 148 גיל

15K

15K

מרץ 2016

1:18:49

תוצאת השנה
89 כללי 11 גיל 82 בגברים גיל 26

15K

יוני 2013

1:15:26

תוצאת השנה

15K

אוקטובר 2011

1:14:35

שיא אישי


15K

נובמבר 2010

1:29:35

תוצאת השנה
1,376 כללי גיל 40

חצי מרתון

21.1K

נובמבר 2018
164 כללי 144 גיל 144 בגברים גיל 48

21.1K

יולי 2018
176 כללי 54 גיל 148 בגברים גיל 48

21.1K

מרץ 2018

1:52:03

תוצאת השנה
809 כללי 68 גיל 763 בגברים גיל 17

21.1K

ספטמבר 2017
260 כללי 218 גיל 217 בגברים

21.1K

מרץ 2017

1:48:35

תוצאת השנה
710 כללי 24 גיל גיל 17

21.1K

יוני 2016

1:55:56

תוצאת השנה
112 כללי 40 גיל 103 בגברים גיל 38

21.1K

ינואר 2015

1:50:25

תוצאת השנה
24 כללי 5 גיל 23 בגברים גיל 25

21.1K

נובמבר 2014
208 כללי 193 גיל 193 בגברים גיל 44

21.1K

מרץ 2014

2:02:07

תוצאת השנה
1,869 כללי 257 גיל 1,699 בגברים גיל 44

21.1K

דצמבר 2013
1,467 כללי 1,356 בגברים גיל 43

21.1K

אוקטובר 2013
147 כללי 46 גיל 128 בגברים גיל 43

21.1K

אוקטובר 2013
88 כללי גיל 43

21.1K

יולי 2013
689 כללי גיל 43

21.1K

מרץ 2013
1,517 כללי 1,428 בגברים גיל 43

21.1K

פברואר 2013

1:47:14

תוצאת השנה
129 כללי גיל 43

21.1K

דצמבר 2012

1:36:30

שיא אישי

21.1K

ספטמבר 2012
109 כללי 36 גיל גיל 42


21.1K

דצמבר 2011

1:39:59

תוצאת השנה
21.1K

אפריל 2011
2,199 כללי גיל 28

21.1K

אפריל 2011
2,381 כללי גיל 41

מרתון

42.2K

נובמבר 2017

5:05:11

תוצאת השנה
346 כללי 79 גיל 303 בגברים

42.2K

ינואר 2013

4:33:56

תוצאת השנה
1,427 כללי 1,271 בגברים גיל 43

42.2K

מרץ 2012

4:34:50

תוצאת השנה
1,220 כללי גיל 42

42.2K

אפריל 2011

3:35:57

שיא אישי

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
348 כללי 251 גיל 251 בגברים גיל 14

42k
נובמבר 2018
79 כללי 55 גיל 70 בגברים

ספטמבר 2018
13 כללי 7 גיל 11 בגברים גיל 48

אפריל 2017
2,183 כללי 2,183 גיל 2,183 בנשים גיל 22

94 כללי 35 גיל 94 בגברים

141 כללי 62 גיל 133 בגברים

אוקטובר 2014
4,479 כללי 2,405 גיל 4,090 בגברים


אפריל 2014
197 כללי 43 גיל 185 בגברים גיל 44

אוקטובר 2013
217 כללי 188 בגברים גיל 43

ספטמבר 2013
120 כללי 104 גיל 104 בגברים גיל 42אוקטובר 2012
141 כללי גיל 42

ספטמבר 2012
42 כללי גיל 42


יוני 2012
58 כללי גיל 42נובמבר 2011
174 כללי גיל 41

אוקטובר 2010

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

גלעד בר