גלית מאיה

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

גלית מאיה

5K

דצמבר 2016

33:19

שיא אישי
20 כללי 4 גיל 4 בנשים

דצמבר 2015
52 כללי 18 גיל 20 בנשים

5K

5K

דצמבר 2016

33:19

שיא אישי
20 כללי 4 גיל 4 בנשים

תוצאות נוספות

דצמבר 2015
52 כללי 18 גיל 20 בנשים