גיל הלביץ

תוצאות אחרונות

גיל הלביץ
לפני 10 ימים
51 כללי 3 גיל 4 בנשים גיל 16

5K

אוקטובר 2018

24:28

שיא אישי
38 כללי 2 גיל 3 בנשים

12 כללי 12 גיל 12 בנשים גיל 15

5K

5K

אוקטובר 2018

24:28

שיא אישי
38 כללי 2 גיל 3 בנשים

15K

15K

מרץ 2017

28:52

שיא אישי
22 כללי 22 גיל 22 בנשים גיל 14

תוצאות נוספות

לפני 10 ימים
51 כללי 3 גיל 4 בנשים גיל 16

12 כללי 12 גיל 12 בנשים גיל 15

17 כללי 17 גיל 17 בנשים גיל 15

20 כללי 20 גיל 20 בנשים גיל 15

27 כללי 27 גיל 27 בנשים גיל 14

אוקטובר 2017
5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 14

מאי 2016
45 כללי 30 גיל 45 בנשים גיל 13

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

גיל הלביץ