גיורא סער

תוצאות אחרונות

גיורא סער

21.1K

לפני 2 ימים

1:34:06

תוצאת השנה
427 כללי 61 גיל 406 בגברים

5K

דצמבר 2018
155 כללי 97 גיל 117 בגברים גיל 48

21.1K

נובמבר 2018

1:39:19

תוצאת השנה
28 כללי 25 גיל 25 בגברים גיל 48

5K

5K

דצמבר 2018
155 כללי 97 גיל 117 בגברים גיל 48

5K

אפריל 2018

21:08

שיא אישי
51 כללי 43 גיל 43 בגברים גיל 48

5K

אוקטובר 2017

22:03

תוצאת השנה
20 כללי 4 גיל 20 בגברים גיל 47

5K

יוני 2017

5K

ספטמבר 2014

22:59

תוצאת השנה


5K

פברואר 2012

22:00

תוצאת השנה
51 כללי 7 גיל

5K

דצמבר 2010

24:49

תוצאת השנה

10K

10K

מרץ 2018

49:26

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2017
8,021 כללי 1,878 גיל 6,467 בגברים גיל 47

10K

מאי 2017
31 כללי 3 גיל 29 בגברים

10K

אפריל 2017
1,243 כללי 193 גיל 1,009 בגברים

10K

מרץ 2017

42:06

תוצאת השנה
81 כללי 15 גיל 79 בגברים

10K

מרץ 2017
136 כללי 18 גיל 127 בגברים גיל 47

10K

מאי 2015
873 כללי 111 גיל 690 בגברים

10K

ינואר 2015

42:48

תוצאת השנה
53 כללי 23 גיל 50 בגברים

10K

דצמבר 2014

41:06

שיא אישי
80 כללי 14 גיל 75 בגברים

10K

אוקטובר 2014
43 כללי 43 בגברים

10K

אוקטובר 2014
38 כללי 35 גיל

10K

ינואר 2014
84 כללי 82 בגברים

10K

מאי 2013

53:20

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2012

44:08

תוצאת השנה
93 כללי 13 גיל

10K

מאי 2012
17 כללי 6 גיל

10K

דצמבר 2011

45:40

תוצאת השנה

15K

15K

נובמבר 2017

1:10:52

שיא אישי
485 כללי 91 גיל 454 בגברים גיל 47

15K

נובמבר 2016

1:34:54

תוצאת השנה
2,257 כללי 385 גיל 1,814 בגברים גיל 46

15K

נובמבר 2015

1:12:58

תוצאת השנה
688 כללי 121 גיל 634 בגברים גיל 45

15K

נובמבר 2014

1:37:12

תוצאת השנה
2,593 כללי 457 גיל 2,037 בגברים גיל 44

15K

נובמבר 2011

1:11:47

תוצאת השנה
584 כללי גיל 41

חצי מרתון

21.1K

לפני 2 ימים

1:34:06

תוצאת השנה
427 כללי 61 גיל 406 בגברים

21.1K

נובמבר 2018

1:39:19

תוצאת השנה
28 כללי 25 גיל 25 בגברים גיל 48

21.1K

מרץ 2017

1:39:53

תוצאת השנה
258 כללי 31 גיל גיל 47

21.1K

דצמבר 2016

1:35:26

תוצאת השנה
312 כללי 42 גיל 291 בגברים גיל 46

21.1K

דצמבר 2015

1:36:07

תוצאת השנה
362 כללי 57 גיל 340 בגברים גיל 45

21.1K

דצמבר 2014

1:32:56

שיא אישי
256 כללי 37 גיל 241 בגברים

21.1K

פברואר 2014
308 כללי 71 גיל 294 בגברים גיל 44


21.1K

פברואר 2013

1:38:43

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2012

1:39:26

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2012
425 כללי 413 בגברים גיל 42

21.1K

דצמבר 2011

1:39:50

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

מרץ 2015
95 כללי 9 גיל 88 בגברים גיל 45

42.2K

פברואר 2015
177 כללי 29 גיל 175 בגברים גיל 45

42.2K

ינואר 2015

3:12:31

שיא אישי
199 כללי 22 גיל 192 בגברים גיל 45

42.2K

ינואר 2014

3:35:35

תוצאת השנה
560 כללי 530 בגברים גיל 44

42.2K

ינואר 2013

3:32:50

תוצאת השנה
491 כללי 456 בגברים גיל 43

42.2K

מרץ 2012

3:44:10

תוצאת השנה
436 כללי גיל 43

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
301 כללי 48 גיל 285 בגברים גיל 48

פברואר 2014
25 כללי 13 גיל 25 בגברים גיל 44

נובמבר 2010
76 כללי 24 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

גיורא סער