גטו אדמסו

תוצאות אחרונות

גטו אדמסו

5K

5K

יוני 2017
8 כללי

5K

מאי 2017

15:03

שיא אישי

5K

אוקטובר 2016

15:16

תוצאת השנה
6 כללי 2 גיל 6 בגברים5K

אפריל 2015

16:41

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2014

16:56

תוצאת השנה
11 כללי 11 גיל 11 בגברים גיל 17

5K

ספטמבר 2014
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 17

5K

יוני 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K10K

מרץ 2017
6 כללי 2 גיל גיל 19

10K

מרץ 2017

31:57

שיא אישי

10K

יוני 2016

32:45

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2015
17 כללי 6 גיל 17 בגברים

10K

אוקטובר 2015
2 כללי 1 גיל 2 בגברים

10K

אוקטובר 2015
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 18

10K

מרץ 2015
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 18

10K

פברואר 2015

34:42

תוצאת השנה
19 כללי 5 גיל 19 בגברים גיל 18

10K

ינואר 2015
17 כללי 3 גיל 17 בגברים גיל 17

10K

דצמבר 2014
5 כללי 1 גיל 5 בגברים

10K

אוקטובר 2014

36:39

תוצאת השנה
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 17

15K

15K

ספטמבר 2016

54:16

שיא אישי
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 18

תוצאות נוספותפברואר 2017
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 19
נובמבר 2016
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 18

אוקטובר 2016
6 כלליפברואר 2016
6 כללי 6 גיל 6 בגברים

פברואר 2016
15 כלליהורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

גטו אדמסו