גורפינקל לירון

תוצאות אחרונות

גורפינקל לירון

42.2K

לפני 5 ימים

5:47:27

תוצאת השנה
1,419 כללי 58 גיל 286 בנשים

נובמבר 2018
8 כללי 2 גיל 4 בנשים גיל 46


5K

5K

נובמבר 2006

29:12

שיא אישי
103 כללי 3 גיל

5K

נובמבר 2006
269 כללי גיל 34

5K

נובמבר 2006
56 כללי 5 גיל


5K

אוקטובר 2006
135 כללי 18 גיל


5K

נובמבר 2005

32:59

תוצאת השנה
109 כללי 8 גיל גיל 33

10K

10K

נובמבר 2013

57:32

תוצאת השנה
153 כללי 19 גיל 37 בנשים גיל 41

10K

אוקטובר 2011

56:44

תוצאת השנה
51 כללי 2 גיל

10K

יוני 2010
157 כללי 8 גיל

10K

פברואר 2010
383 כללי 18 גיל

10K

פברואר 2010

51:12

שיא אישי
271 כללי 9 גיל


10K

ינואר 2007

1:00:30

תוצאת השנה

15K

15K

נובמבר 2011

1:19:25

שיא אישי
1,048 כללי גיל 39

15K

מרץ 2010

1:58:42

תוצאת השנה
44 כללי 8 גיל

חצי מרתון

21.1K

מרץ 2018

2:29:00

תוצאת השנה
3,340 כללי 144 גיל 682 בנשים גיל 46

21.1K

נובמבר 2015

2:16:47

תוצאת השנה
579 כללי 55 גיל 162 בנשים

21.1K

מרץ 2015
2,423 כללי 71 גיל 380 בנשים גיל 43

21.1K

דצמבר 2014

2:14:59

תוצאת השנה
2,495 כללי 141 גיל 449 בנשים

21.1K

מרץ 2014
2,958 כללי 110 גיל 438 בנשים גיל 42

21.1K

דצמבר 2013

2:15:21

תוצאת השנה
2,756 כללי 410 בנשים גיל 41

21.1K

דצמבר 2011

1:58:55

שיא אישי

21.1K

דצמבר 2009

2:08:52

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

לפני 5 ימים

5:47:27

תוצאת השנה
1,419 כללי 58 גיל 286 בנשים

42.2K

ינואר 2012

4:24:55

שיא אישי
1,138 כללי גיל 40

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
8 כללי 2 גיל 4 בנשים גיל 46


נובמבר 2017
2 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 45

אוקטובר 2017
39 כללי 2 גיל 5 בנשים גיל 45

ספטמבר 2017
19 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 45

33k
אוקטובר 2016
651 כללי 119 גיל 138 בנשים

אוקטובר 2016
83 כללי 2 גיל 21 בנשים גיל 44

אוקטובר 2016
88 כללי 2 גיל 17 בנשים גיל 44

ספטמבר 2016
20 כללי 4 גיל 20 בנשים גיל 44

ספטמבר 2016
31 כללי 1 גיל 8 בנשים גיל 43

אוקטובר 2015
87 כללי 3 גיל גיל 43

אוקטובר 2015
85 כללי 1 גיל 21 בנשים גיל 43

ספטמבר 2015
67 כללי 1 גיל 9 בנשים גיל 43

ספטמבר 2015
91 כללי 3 גיל 23 בנשים

יוני 2015
31 כללי 1 גיל 7 בנשים גיל 43

מאי 2015
135 כללי 55 גיל 135 בנשים גיל 43

אוקטובר 2014
198 כללי 22 גיל 37 בנשים

אוקטובר 2014
36 כללי 3 גיל 9 בנשים גיל 42

ספטמבר 2014
78 כללי 3 גיל 28 בנשים גיל 42

אוקטובר 2013
137 כללי 23 בנשים גיל 41

ספטמבר 2013
63 כללי 2 גיל גיל 41


13 כללי 13 בנשים גיל 41


מאי 2012
105 כללי גיל 40
נובמבר 2009
67 כללי 6 גיל


נובמבר 2006
47 כללי 2 גיל

נובמבר 2006
9 כללי 4 גיל

מאי 2006
34 כללי 3 גיל

נובמבר 2005
134 כללי 5 גיל


אוקטובר 2005
102 כללי 13 גיל

יולי 2005
135 כללי 2 גיל

יוני 2005

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

גורפינקל לירון