ג'סיקה ספקטור

תוצאות אחרונות

ג'סיקה ספקטור

5K

פברואר 2019

29:12

תוצאת השנה
73 כללי 3 גיל 4 בנשים

אוקטובר 2018
29 כללי 3 גיל 7 בנשים גיל 47

5K

ספטמבר 2018

24:47

תוצאת השנה
71 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 47

2K

2K

מרץ 2014

9:42

תוצאת השנה
39 כללי 1 גיל 5 בנשים

2K

מרץ 2013

9:07

תוצאת השנה
14 כללי 1 גיל

2K

פברואר 2012

9:14

תוצאת השנה
19 כללי 1 גיל

2K

מאי 2011

8:30

שיא אישי
37 כללי 1 גיל גיל 40

5K

5K

פברואר 2019

29:12

תוצאת השנה
73 כללי 3 גיל 4 בנשים

5K

ספטמבר 2018

24:47

תוצאת השנה
71 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 47

5K

דצמבר 2017
28 כללי 1 גיל 1 בנשים

5K

אוקטובר 2017
59 כללי 1 גיל 6 בנשים גיל 46


5K

מרץ 2017
7 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 46

5K

פברואר 2017

23:30

תוצאת השנה
91 כללי 4 גיל 11 בנשים גיל 46

5K

אוקטובר 2016
48 כללי 2 גיל 7 בנשים גיל 45

5K

אפריל 2016

22:36

תוצאת השנה
64 כללי 1 גיל 13 בנשים

5K

אפריל 2016
23 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 45

5K

ינואר 2016
44 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 45

5K

אוקטובר 2015

22:10

תוצאת השנה
25 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 44


5K

מאי 2015

5K

אפריל 2015
32 כללי 1 גיל 1 בנשים

5K

אפריל 2015

5K

נובמבר 2014
19 כללי 1 גיל 2 בנשים

5K

אוקטובר 2014
9 כללי 1 גיל 1 בנשים

5K

אוקטובר 2014
28 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 43

5K

ספטמבר 2014
55 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 43

5K

מאי 2014
39 כללי 3 גיל 6 בנשים

5K

מאי 2014
26 כללי 1 בנשים גיל 43

5K

מאי 2014
23 כללי 2 גיל 2 בנשים

5K

מרץ 2014
46 כללי 2 גיל 5 בנשים

5K

מרץ 2014
37 כללי 3 בנשים גיל 43

5K

פברואר 2014
61 כללי 1 גיל 6 בנשים גיל 43

5K

ינואר 2014

21:40

תוצאת השנה
36 כללי 1 גיל 2 בנשים

5K

דצמבר 2013

22:50

תוצאת השנה
61 כללי 7 בנשים גיל 42


5K

מאי 2013
25 כללי גיל 42

5K

מרץ 2013
23 כללי 1 גיל

5K

נובמבר 2012

5K

אוקטובר 2012
41 כללי 1 גיל


5K

ספטמבר 2012

5K

יוני 2012

5K

מאי 2012
15 כללי 1 גיל

5K

מאי 2012
22 כללי גיל 41

5K

אפריל 2012
20 כללי גיל 41

5K

פברואר 2012
29 כללי 2 גיל

5K

פברואר 2012
42 כללי 1 גיל

5K

פברואר 2012

21:00

תוצאת השנה

5K

דצמבר 2011
43 כללי 2 גיל


5K

נובמבר 2011
19 כללי 1 גיל גיל 11

5K

אוקטובר 2011
37 כללי גיל 40

5K

ספטמבר 2011
45 כללי גיל 40

5K

יולי 2011

5K

יוני 2011

21:40

תוצאת השנה

5K

מאי 2011
57 כללי 2 גיל גיל 40


5K

אפריל 2011
16 כללי 1 גיל

5K

אפריל 2011
8 כללי 1 גיל


5K

ינואר 2011
39 כללי 1 גיל


5K

מאי 2010
20 כללי 1 גיל

5K

אפריל 2010

5K

פברואר 2010

21:34

תוצאת השנה
47 כללי 1 גיל

5K

ינואר 2010
27 כללי 1 גיל

5K

דצמבר 2009

5K

נובמבר 2009
61 כללי גיל 38

5K

נובמבר 2009

20:26

תוצאת השנה

5K

אוקטובר 2009

5K

אוגוסט 2009
119 כללי 4 גיל

5K

מאי 2009
50 כללי 2 גיל


5K

מאי 2009
30 כללי 1 גיל


5K

מרץ 2009
14 כללי 1 גיל

5K

דצמבר 2008
40 כללי 1 גיל

5K

נובמבר 2008
74 כללי גיל 37

5K

אוקטובר 2008

5K

יוני 2008

5K

מאי 2008

20:10

שיא אישי
5K

ינואר 2008
14 כללי 1 גיל

5K

נובמבר 2007
44 כללי 1 גיל

5K

יוני 2007

21:35

תוצאת השנה


5K

מאי 2007
41 כללי 1 גיל

5K

ינואר 2007
39 כללי 1 גיל

5K

מאי 2006

24:02

תוצאת השנה
48 כללי 1 גיל

5K

ספטמבר 2005

23:33

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2003

0:00

תוצאת השנה
105 כללי 8 גיל

10K

10K

ינואר 2018

48:52

תוצאת השנה
140 כללי 6 גיל 20 בנשים גיל 47

10K

יולי 2017
105 כללי 1 גיל 7 בנשים גיל 46

10K

מאי 2017
83 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 46

10K

ינואר 2017

47:47

תוצאת השנה
224 כללי 4 גיל 20 בנשים גיל 46

10K

מרץ 2016
370 כללי 1 גיל 14 בנשים גיל 45

10K

ינואר 2016

45:23

תוצאת השנה
41 כללי 2 גיל 6 בנשים גיל 45

10K

ינואר 2016
192 כללי 2 גיל 22 בנשים גיל 45

10K

אוקטובר 2015

44:53

תוצאת השנה
51 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 44

10K

מרץ 2015
410 כללי 4 גיל 16 בנשים גיל 44

10K

פברואר 2015
24 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

ינואר 2015
174 כללי 4 גיל 20 בנשים גיל 44

10K

נובמבר 2014
27 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 43

10K

נובמבר 2014
267 כללי 3 גיל 16 בנשים גיל 43

10K

אוקטובר 2014
47 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 43

10K

מאי 2014
57 כללי 3 בנשים גיל 43

10K

מרץ 2014
540 כללי 2 גיל 23 בנשים גיל 43

10K

ינואר 2014

45:58

תוצאת השנה
300 כללי 19 בנשים גיל 43

10K

אוקטובר 2013

10K

יולי 2013
124 כללי גיל 4210K

ינואר 2013

44:35

תוצאת השנה
272 כללי גיל 42

10K

דצמבר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

ספטמבר 2012
16 כללי 1 גיל גיל 4110K

מרץ 2012
429 כללי גיל 41


10K

מרץ 2012
246 כללי 15 בנשים גיל 41

10K

פברואר 2012
44 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2012

46:01

תוצאת השנה
111 כללי גיל 41

10K

ספטמבר 2011

44:00

תוצאת השנה10K

מאי 2011
55 כללי 1 גיל גיל 4010K

ינואר 2011
49 כללי 1 גיל10K

ספטמבר 2010
90 כללי 1 גיל

10K

ספטמבר 2010
77 כללי 2 גיל

10K

יוני 2010
49 כללי 2 גיל

10K

מאי 2010
53 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2010

43:39

תוצאת השנה
51 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2010


10K

ינואר 2010
48 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2009
189 כללי

10K

יוני 2009
58 כללי

10K

מרץ 2009

10K

מרץ 2009
104 כללי 2 גיל

10K

ינואר 2009

44:38

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2008

44:40

תוצאת השנה
111 כללי גיל 37

10K

אוקטובר 2008
108 כללי גיל 37

10K

ספטמבר 2008
17 כללי 2 גיל


10K

מאי 2008
58 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2008

10K

נובמבר 2007

43:39

שיא אישי
126 כללי גיל 36

10K

נובמבר 2007

10K

אוקטובר 2007
206 כללי גיל 36

10K

אפריל 2007
53 כללי 2 גיל


10K

פברואר 2007
82 כללי 3 גיל

10K

ינואר 2007


10K

מרץ 2006
68 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2006

45:16

תוצאת השנה
84 כללי 2 גיל

10K

אוקטובר 2005

46:09

תוצאת השנה
22 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2005

10K

אוקטובר 2004
133 כללי 5 גיל

10K

אוקטובר 2004
42 כללי 1 גיל


10K

אוגוסט 2004

43:57

תוצאת השנה

15K

15K

אפריל 2016

1:12:32

תוצאת השנה
24 כללי 2 גיל 2 בנשים

15K

נובמבר 2014

1:13:31

תוצאת השנה
659 כללי 23 גיל 44 בנשים גיל 43

15K

נובמבר 2013

1:12:10

תוצאת השנה
595 כללי 39 בנשים גיל 42

15K

נובמבר 2012

1:11:01

שיא אישי
490 כללי גיל 41

15K

נובמבר 2011

1:11:20

תוצאת השנה
523 כללי גיל 40

15K

נובמבר 2010

1:11:37

תוצאת השנה
390 כללי גיל 39

15K

ספטמבר 2010

15K

מרץ 2010
7 כללי 1 גיל

15K

מרץ 2008

1:20:31

תוצאת השנה

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2014

1:46:32

תוצאת השנה
151 כללי 5 גיל 15 בנשים גיל 43

21.1K

פברואר 2013

1:40:25

שיא אישי

21.1K

דצמבר 2012

1:40:27

תוצאת השנה21.1K

דצמבר 2011

1:42:26

תוצאת השנה


21.1K

אוקטובר 2010

1:42:16

תוצאת השנה
17 כללי גיל 39

21.1K

אוגוסט 2010

21.1K

יולי 2009

1:51:06

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2008

1:40:44

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

ינואר 2012

3:48:24

תוצאת השנה
634 כללי גיל 41

42.2K

ינואר 2011

3:40:50

שיא אישי
418 כללי 7 גיל גיל 40

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
29 כללי 3 גיל 7 בנשים גיל 47

מאי 2018
20 כללי 2 גיל 2 בנשים

נובמבר 2017
61 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 46

אוקטובר 2017
65 כללי 3 גיל 4 בנשים גיל 46

ספטמבר 2017
29 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 46

יולי 2017
13 כללי 1 בנשים

מאי 2017
62 כללי 2 גיל 5 בנשים גיל 46

נובמבר 2016
68 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 45

12k
אוקטובר 2016
13 כללי 4 גיל 4 בנשים

יולי 2016
20 כללי 1 גיל 1 בנשים


נובמבר 2015
14 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 44

נובמבר 2015
53 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 44

22 כללי 1 גיל 3 בנשים

אוגוסט 2015
28 כללי 1 גיל 2 בנשים

מאי 2015
24 כללי 3 בנשים גיל 44

מאי 2015
27 כללי 3 בנשים גיל 44

מאי 2015
65 כללי 5 בנשים גיל 44

מאי 2015
38 כללי 2 בנשים גיל 44


מרץ 2015
15 כללי 1 גיל

פברואר 2015
9 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 44

דצמבר 2014
22 כללי 37 גיל 22 בגברים גיל 43

דצמבר 2014
21 כללי 55 גיל 21 בגברים גיל 43

דצמבר 2014
22 כללי 98 גיל 22 בגברים גיל 43

דצמבר 2014
76 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 43

18 כללי 1 גיל 1 בנשים

59 כללי 1 גיל 9 בנשים גיל 43


26 כללי 1 גיל 3 בנשים


פברואר 2014
17 כללי 17 בנשים גיל 43


נובמבר 2013
17 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 42

נובמבר 2013
80 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 42


12 כללי 1 גיל 1 בנשיםאוגוסט 2013
9 כללי 1 גיל גיל 42

אוגוסט 2013
50 כללי 1 גיל גיל 42


10 כללי 1 גיל גיל 42

31 כללי 1 גיל גיל 42


מאי 2013
8 כללי גיל 42

מאי 2013
95 כללי גיל 42


נובמבר 2012


נובמבר 2012
20 כללי 1 גיל


7 כללי 1 גיל גיל 4117 כללי 1 גיל גיל 41

נובמבר 2011
56 כללי 3 גיל גיל 40

אוקטובר 2011
39 כללי 1 גיל גיל 40

אפריל 2011


מרץ 2011
23 כללי גיל 40
אוקטובר 2010
23 כללי גיל 39

אוקטובר 2010

אפריל 2010
20 כללי גיל 39דצמבר 2009
12 כללי גיל 29
נובמבר 2009
22 כללי 1 גיל

אוקטובר 2009
77 כללי 1 גיל

ספטמבר 2009
6 כללי 1 גיל

מאי 2009
65 כללי 3 גיל
אוקטובר 2008
פברואר 2008
18 כללי גיל 37


יוני 2007
50 כללי גיל 36

מרץ 2007
11 כללי גיל 36נובמבר 2006

אפריל 2006
19 כללי גיל 35

נובמבר 2005
67 כללי גיל 34מרץ 2005
13 כללי גיל 34


נובמבר 2003
177 כללי 7 גיל

אוקטובר 2003
213 כללי 7 גיל

אוקטובר 2003
41 כללי 4 גיל

ספטמבר 2003

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

ג'סיקה ספקטור