בת-חן כהן

תוצאות אחרונות

בת-חן כהן

10K

לפני 28 ימים

57:31

תוצאת השנה
4,190 כללי 81 גיל 619 בנשים

נובמבר 2018
29 כללי 3 גיל 9 בנשים גיל 35

נובמבר 2018
5 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 35

5K

5K

ספטמבר 2017

28:44

תוצאת השנה
376 כללי 376 גיל 376 בנשים

5K

יוני 2015

34:44

תוצאת השנה
512 כללי 106 גיל 229 בנשים גיל 235K

יוני 2011

20:55

שיא אישי
66 כללי 2 גיל גיל 28


5K

אוגוסט 2010
60 כללי 1 גיל

5K

יוני 2010

21:03

תוצאת השנה


5K

יוני 2009

22:36

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2008
109 כללי 2 גיל

5K

יוני 2008

22:20

תוצאת השנה

5K

יוני 2007

22:55

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2006

23:52

תוצאת השנה
146 כללי 5 גיל גיל 23

5K

אוגוסט 2005

22:21

תוצאת השנה
135 כללי 4 גיל גיל 22

5K

אוגוסט 2004

23:11

תוצאת השנה
122 כללי 8 גיל

10K

10K

לפני 28 ימים

57:31

תוצאת השנה
4,190 כללי 81 גיל 619 בנשים

10K

דצמבר 2017

48:12

תוצאת השנה
143 כללי 6 גיל 12 בנשים

10K

דצמבר 2016

48:21

תוצאת השנה
49 כללי 3 גיל 5 בנשים גיל 33

10K

נובמבר 2016
14,658 כללי 2,569 גיל 4,657 בנשים גיל 2510K

יוני 2011
174 כללי גיל 28

10K

מאי 2011
128 כללי

10K

מאי 2011
56 כללי 2 גיל גיל 28

10K

מאי 2011

42:38

שיא אישי
209 כללי 3 גיל גיל 28

10K

מרץ 2011
67 כללי 5 גיל

10K

פברואר 2011

10K

נובמבר 2010
98 כללי גיל 27

10K

אוקטובר 2010

10K

ספטמבר 2010
50 כללי 3 גיל

10K

יוני 2010

43:29

תוצאת השנה
200 כללי גיל 27

10K

מאי 2010
20 כללי 1 גיל

10K

מאי 2010
44 כללי 3 גיל10K

נובמבר 2009

10K

נובמבר 2009
170 כללי גיל 26

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009

10K

ספטמבר 2009
93 כללי 2 גיל

10K

ספטמבר 2009
134 כללי 2 גיל

10K

מאי 2009
51 כללי 2 גיל


10K

מאי 2009
83 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2009

45:00

תוצאת השנה
467 כללי 16 בנשים גיל 26

10K

דצמבר 2008
101 כללי 2 גיל

10K

נובמבר 2008

45:51

תוצאת השנה
32 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2008
214 כללי גיל 25


10K

אפריל 2008


10K

אפריל 2008
190 כללי גיל 25

10K

נובמבר 2007
135 כללי 5 גיל

10K

אוקטובר 2007
341 כללי גיל 24

10K

אוקטובר 2007

10K

מרץ 2007
254 כללי גיל 24


10K

מרץ 2007

45:55

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2006

49:03

תוצאת השנה
308 כללי 7 גיל

10K

אוקטובר 2006
124 כללי 4 גיל

10K

מרץ 2006
203 כללי 11 גיל

10K

מרץ 2006
325 כללי 16 גיל

10K

אוקטובר 200510K

אפריל 2005
78 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2005

45:45

תוצאת השנה
370 כללי 3 גיל

10K

אוקטובר 2004
52 כללי 5 גיל

10K

אוגוסט 2004

44:38

תוצאת השנה
8 כללי 2 גיל


10K

אפריל 2004
36 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2003
186 כללי 7 גיל

10K

מרץ 2003
348 כללי 9 גיל

10K

ינואר 2003

43:36

תוצאת השנה
55 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2002

44:45

תוצאת השנה
162 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2001

10K

מרץ 2001
300 כללי גיל 18

10K

מרץ 2001
225 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2001
237 כללי 4 גיל

10K

מרץ 2001

48:19

תוצאת השנה
129 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2000

48:51

תוצאת השנה
360 כללי גיל 16

10K

אפריל 2000
540 כללי גיל 17

15K

15K

פברואר 2011

1:09:15

תוצאת השנה

15K

ספטמבר 2010

15K

אפריל 2010

1:08:33

שיא אישי

15K

נובמבר 2009

1:13:47

תוצאת השנה
490 כללי גיל 26

15K

נובמבר 2008

1:15:44

תוצאת השנה
489 כללי גיל 25

15K

נובמבר 2007

1:12:37

תוצאת השנה
429 כללי גיל 24

15K

נובמבר 2006

1:17:54

תוצאת השנה
555 כללי גיל 23

15K

נובמבר 2003

1:12:57

תוצאת השנה
135 כללי 7 גיל

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2017

1:34:08

שיא אישי
324 כללי 5 גיל 9 בנשים גיל 34

21.1K

אפריל 2016

1:39:48

תוצאת השנה
76 כללי 3 גיל 4 בנשים גיל 33

21.1K

אוגוסט 2015
441 כללי 69 גיל 69 בנשים

21.1K

אפריל 2015
18 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 32

21.1K

פברואר 2015
17 כללי 1 גיל 2 בנשים

21.1K

ינואר 2015

1:43:26

תוצאת השנה
72 כללי 3 גיל 4 בנשים

21.1K

נובמבר 2014

1:42:07

תוצאת השנה
68 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 3121.1K

אוקטובר 2013

1:49:07

תוצאת השנה
58 כללי גיל 30

21.1K

אוגוסט 2011

1:40:28

תוצאת השנה


21.1K

פברואר 2011
233 כללי

21.1K

אוקטובר 2010

21.1K

מאי 2010

1:38:10

תוצאת השנה
172 כללי גיל 27


21.1K

פברואר 2010
115 כללי 5 גיל

21.1K

דצמבר 2008

21.1K

נובמבר 2008
2,024 כללי 80 גיל גיל 25

21.1K

אוקטובר 2008

21.1K

אפריל 2008

1:38:55

תוצאת השנה
17 כללי 1 גיל


21.1K

דצמבר 2007

1:44:46

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2007
748 כללי גיל 24


21.1K

דצמבר 2006

1:44:43

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2005

1:46:25

תוצאת השנה
138 כללי 4 גיל

21.1K

פברואר 2005
382 כללי 16 גיל

21.1K

דצמבר 2004

1:45:20

תוצאת השנה
370 כללי 9 גיל

21.1K

דצמבר 2003

1:40:19

תוצאת השנה

21.1K

אפריל 2002

1:42:40

תוצאת השנה
107 כללי 2 גיל

21.1K

מאי 2001

1:41:24

תוצאת השנה
104 כללי 2 גיל

מרתון

42.2K

ינואר 2015

3:40:18

תוצאת השנה
637 כללי 8 גיל 39 בנשים גיל 32

42.2K

פברואר 2014

3:52:23

תוצאת השנה
733 כללי 6 גיל 30 בנשים גיל 31

42.2K

פברואר 2014
743 כללי 9 גיל 31 בנשים גיל 43

42.2K

ינואר 2009

3:38:16

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2008

3:41:10

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2007

3:49:37

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2004

3:38:16

תוצאת השנה
169 כללי 2 גיל

42.2K

ינואר 2002

3:37:14

שיא אישי
131 כללי 8 גיל

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
29 כללי 3 גיל 9 בנשים גיל 35

נובמבר 2018
5 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 35

ספטמבר 2017
189 כללי 3 גיל 49 בנשים גיל 34


5km
מאי 2017
1,194 כללי 607 גיל 607 בנשים

אוקטובר 2016
52 כללי 3 גיל 6 בנשים גיל 32

אוקטובר 2016
242 כללי 6 גיל 62 בנשים גיל 33

30 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 32

פברואר 2015
39 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 32

136 כללי 45 גיל 7 בנשים גיל 31

אפריל 2014
179 כללי 5 גיל 10 בנשים גיל 31

פברואר 2014
94 כללי 3 גיל 6 בנשים גיל 31

ינואר 2014
205 כללי 14 בנשים

367 כללי 32 גיל גיל 44


דצמבר 2009
79 כללי גיל 29

נובמבר 2009
282 כללי גיל 26

אוקטובר 2009
98 כללי 1 גיל

אוקטובר 2009
134 כללי 5 גילאוקטובר 2008
85 כללי גיל 25

ספטמבר 2008
64 כללי 3 גילאוקטובר 2007
28 כללי 1 גיל

אוקטובר 2007
44 כללי 2 גיל

אוקטובר 2007
397 כללי גיל 24

אוקטובר 2007
75 כללי 1 גיל

אפריל 2007
228 כללי 4 גיל

נובמבר 2006
273 כללי גיל 23

מאי 2006
172 כללי 5 גיל

אפריל 2006
253 כללי 7 גיל

יוני 2005
101 כללי 1 גיל

אפריל 2005
172 כללי 2 גיל

אוקטובר 2004
26 כללי 4 גיל

אוקטובר 2003
35 כללי 3 גיל
הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

בת-חן כהן