בר אייל

תוצאות אחרונות

בר אייל

21.1K

לפני 5 ימים

1:39:18

תוצאת השנה
233 כללי 118 גיל 219 בגברים

42.2K

לפני 26 ימים

3:51:50

תוצאת השנה
746 כללי 139 גיל 699 בגברים גיל 46

10K

פברואר 2019
124 כללי 35 גיל 118 בגברים גיל 32

2K

2K

מאי 2013

19:07

שיא אישי

5K

5K

אוקטובר 2018

20:10

תוצאת השנה
23 כללי 8 גיל 23 בגברים גיל 31

5K

מאי 2018
167 כללי 112 גיל 112 בגברים גיל 53

5K

נובמבר 2017
29 כללי 20 גיל 28 בגברים גיל 30

5K

אוקטובר 2017
127 כללי 26 גיל 88 בגברים גיל 41

5K

ספטמבר 2017
50 כללי 26 גיל 50 בגברים

5K

יוני 2017

5K

אפריל 2017
50 כללי 6 גיל 47 בגברים

5K

פברואר 2017

19:40

שיא אישי
34 כללי 11 גיל 33 בגברים גיל 30

5K

ינואר 2017
112 כללי 71 גיל 95 בגברים

5K

נובמבר 2015

34:49

תוצאת השנה
291 כללי 210 גיל 210 בגברים גיל 10

5K

אוקטובר 2013

48:07

תוצאת השנה
854 כללי גיל 22

5K

פברואר 2012

32:30

תוצאת השנה
114 כללי 51 גיל גיל 44

5K

נובמבר 2011

31:32

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל גיל 19

5K

מאי 2008

26:08

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2007

29:39

תוצאת השנה
228 כללי 10 גיל גיל 15

5K

נובמבר 2005

28:57

תוצאת השנה


5K

אוגוסט 2005
253 כללי 8 גיל גיל 13

10K

10K

פברואר 2019
124 כללי 35 גיל 118 בגברים גיל 32

10K

ינואר 2019

41:08

תוצאת השנה
95 כללי 58 גיל 92 בגברים גיל 32

10K

נובמבר 2018

42:33

תוצאת השנה
109 כללי 52 גיל 104 בגברים גיל 31

10K

פברואר 2018
926 כללי 515 גיל 858 בגברים גיל 31

10K

נובמבר 2017
81 כללי 17 גיל 79 בגברים

10K

אוקטובר 2017
173 כללי 106 גיל 169 בגברים גיל 30

10K

אפריל 2017

40:17

תוצאת השנה
156 כללי 51 גיל 149 בגברים

10K

מרץ 2017
26 כללי 11 גיל 23 בגברים גיל 31

10K

פברואר 2017
169 כללי 90 גיל 160 בגברים גיל 30

10K

פברואר 2017
7,767 כללי 904 גיל 5,779 בגברים גיל 41

10K

נובמבר 2016
66 כללי 29 גיל 60 בגברים גיל 29

10K

מאי 2016
40 כללי 39 גיל 39 בגברים גיל 29

10K

מאי 2016
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 29

10K

פברואר 2016
8,296 כללי 855 גיל 5,749 בגברים גיל 40

10K

פברואר 2016
11,715 כללי 804 גיל 7,001 בגברים

10K

ינואר 2016

41:41

תוצאת השנה
25 כללי 8 גיל 23 בגברים גיל 29

10K

נובמבר 2015

44:14

תוצאת השנה
137 כללי 62 גיל 131 בגברים גיל 28

10K

אוקטובר 2015
67 כללי 44 גיל 60 בגברים גיל 28

10K

אוקטובר 2015
340 כללי 273 בגברים

10K

מאי 2015
7 כללי 4 גיל

10K

פברואר 2015
420 כללי 221 גיל 399 בגברים גיל 28

10K

פברואר 2015
54 כללי 16 גיל 50 בגברים

10K

מאי 2014
49 כללי 28 גיל 47 בגברים

10K

אפריל 2014

43:08

תוצאת השנה
4 כללי 2 גיל 40 בגברים

10K

פברואר 2014
6,975 כללי 3,030 גיל 5,730 בגברים גיל 38

10K

אוקטובר 2013
9,487 כללי 4,804 גיל 8,180 בגברים גיל 37

10K

אוקטובר 2013
10,578 כללי 2,221 גיל 8,887 בגברים גיל 46

10K

אוקטובר 2013
13,935 כללי 2,778 גיל 10,781 בגברים גיל 46

10K

מרץ 2013

53:27

תוצאת השנה
2,255 כללי 2,078 בגברים גיל 22

10K

נובמבר 2012

48:27

תוצאת השנה
177 כללי גיל 39

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

מאי 2012
1,073 כללי 147 גיל

10K

אפריל 2012
219 כללי גיל 44

10K

מרץ 2012
2,375 כללי גיל 22

10K

מרץ 2012
5,465 כללי גיל 44

10K

נובמבר 2011

51:21

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2010

10K

מאי 2010
120 כללי 27 גיל

10K

מאי 2010

52:36

תוצאת השנה
1,218 כללי גיל 44

10K

ינואר 2010
1 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2009

57:31

תוצאת השנה

10K

מרץ 2009
4 כללי 1 גיל


10K

פברואר 2008

1:08:19

תוצאת השנה

10K

יוני 2007

10K

מרץ 2007

39:39

שיא אישי

10K

מאי 2006

53:32

תוצאת השנה
172 כללי 14 גיל

10K

אוקטובר 2005

50:17

תוצאת השנה
81 כללי 8 גיל

10K

אפריל 2005

15K

15K

ספטמבר 2016

1:13:10

שיא אישי
48 כללי 10 גיל 45 בגברים גיל 29

חצי מרתון

21.1K

לפני 5 ימים

1:39:18

תוצאת השנה
233 כללי 118 גיל 219 בגברים

21.1K

דצמבר 2018

1:38:41

תוצאת השנה
319 כללי 136 גיל 302 בגברים

21.1K

יולי 2017

1:59:56

תוצאת השנה
313 כללי 57 גיל 320 בגברים גיל 44

21.1K

דצמבר 2016

1:33:51

שיא אישי
270 כללי 128 גיל 253 בגברים גיל 29


21.1K

דצמבר 2015

1:43:13

תוצאת השנה
672 כללי 288 גיל 633 בגברים גיל 28

21.1K

פברואר 2014

1:49:37

תוצאת השנה
1,971 כללי 1,068 גיל 1,847 בגברים גיל 38

21.1K

דצמבר 2013

1:42:49

תוצאת השנה
96 כללי 47 גיל 90 בגברים גיל 39

21.1K

יולי 2013
1,100 כללי גיל 41

21.1K

מרץ 2013
3,146 כללי 2,852 בגברים גיל 37

21.1K

מרץ 2013
5,015 כללי 4,306 בגברים גיל 45

21.1K

אוקטובר 2012

2:17:01

תוצאת השנה
11,271 כללי 7,800 גיל

21.1K

אוגוסט 2012
544 כללי 465 גיל גיל 44

מרתון

42.2K

לפני 26 ימים

3:51:50

תוצאת השנה
746 כללי 139 גיל 699 בגברים גיל 46

42.2K

ינואר 2018

3:48:00

שיא אישי
452 כללי 100 גיל 424 בגברים גיל 45

42.2K

ינואר 2016

4:00:38

תוצאת השנה
1,029 כללי 259 גיל 952 בגברים גיל 43

42.2K

אפריל 2013

4:37:36

תוצאת השנה
31,076 כללי 8,923 גיל

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2017

7:04:00

שיא אישי
265 כללי 59 גיל 243 בגברים

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
17 כללי 17 גיל 17 בגברים


יוני 2018
70 כללי 30 גיל 70 בגברים גיל 31

1k
נובמבר 2017
106 כללי 23 גיל 82 בגברים

61 כללי 32 גיל 54 בגברים גיל 30

10k
דצמבר 2016
53 כללי 4 גיל 52 בגברים

נובמבר 2016
556 כללי 50 גיל 195 בנשים גיל 17

10k
מאי 2016
33 כללי 6 גיל 27 בגברים

108 כללי 108 גיל 108 בגברים גיל 14

נובמבר 2015
111 כללי 38 גיל 101 בגברים גיל 16

מאי 2015
12 כללי 1 גיל 13 בגברים גיל 28

אוקטובר 2014
8,223 כללי 3,810 גיל 6,845 בגברים

אפריל 2014
131 כללי 23 גיל 126 בגברים גיל 41

22 כללי 6 גיל 37 בגברים

מאי 2013
268 כללי גיל 45


אפריל 2013
76 כללי 33 גיל גיל 48

פברואר 2013
1 כללי 1 בגברים


יוני 2012
35 כללי גיל 41

227 כללי 41 גיל גיל 44

מאי 2012
49 כללי גיל 41

פברואר 2012
4 כללי 2 גיל

נובמבר 2011
39 כללי גיל 13


פברואר 2010
9 כללי 1 גיל

ספטמבר 2009
51 כללי 6 גיל
נובמבר 2007
103 כללי 47 גיל


מאי 2006
29 כללי 2 גיל

פברואר 2006
55 כללי 24 גיל


אוקטובר 2005
36 כללי 10 גיל

יולי 2005
20 כללי גיל 13

יוני 2005
35 כללי 4 גיל
מאי 2005
101 כללי גיל 13


26 כללי 8 גיל

מאי 2001
220 כללי 15 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

בר אייל