בריהון וובה

תוצאות אחרונות

בריהון וובה

21.1K

לפני 21 ימים

1:13:57

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 37

21.1K

דצמבר 2018
5 כללי 5 גיל 5 בגברים

21.1K

נובמבר 2018

1:07:18

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 36

5K

5K

יוני 2018

14:47

תוצאת השנה

5K

מאי 2017

14:08

תוצאת השנה

5K

יוני 2016

14:31

תוצאת השנה


5K

מאי 2015
4 כללי 5 גיל 4 בגברים גיל 33

5K

מאי 2015

13:53

שיא אישי

5K

מאי 2014

14:29

תוצאת השנה

5K

יולי 2013

5K

יולי 2013

14:11

תוצאת השנה

10K

10K

ספטמבר 2018

30:58

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים


10K

יוני 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 36


10K

מאי 2017

29:59

תוצאת השנה


10K

נובמבר 2016
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 34

10K

מאי 2016

30:25

תוצאת השנה


10K

אפריל 2015

29:02

תוצאת השנה

10K

מרץ 2015
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 33

10K

מאי 2014

28:55

שיא אישי


10K

אפריל 2013

32:52

תוצאת השנה


10K

מאי 2012

30:27

תוצאת השנה


10K

מאי 2011
1 כללי

10K

מאי 2011

31:15

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל גיל 29

10K

פברואר 2010

31:04

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל

10K

יוני 2009

10K

ינואר 2009

30:34

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2008

30:14

תוצאת השנה
1 כללי גיל 26

10K

אוקטובר 2008
1 כללי גיל 2610K

אוקטובר 2007

31:24

תוצאת השנה
3 כללי גיל 25

10K

נובמבר 2006

10K

אוקטובר 2006

31:07

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2006

10K

נובמבר 2005

30:55

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2004

32:03

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2004
3 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2004
3 כללי 3 גיל

10K

פברואר 2004
5 כללי 5 גיל

10K

נובמבר 2003

10K

מאי 2003
4 כללי 4 גיל

10K

מאי 2003
2 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2003

32:10

תוצאת השנה
3 כללי 3 גיל

10K

אוקטובר 2002

33:33

תוצאת השנה
9 כללי 8 גיל

15K

15K

פברואר 2017

47:15

שיא אישי
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 35

15K

נובמבר 2005

48:25

תוצאת השנה

חצי מרתון

21.1K

לפני 21 ימים

1:13:57

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 37

21.1K

דצמבר 2018
5 כללי 5 גיל 5 בגברים

21.1K

נובמבר 2018

1:07:18

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 36

21.1K

פברואר 2018
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 36

21.1K

דצמבר 2015

1:07:35

תוצאת השנה
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 33

21.1K

מרץ 2014

1:04:37

שיא אישי
66 כללי 66 גיל 66 בגברים

21.1K

דצמבר 2008

1:05:54

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2007

1:11:08

תוצאת השנה
4 כללי גיל 24

21.1K

דצמבר 2005

1:11:57

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

ינואר 2018

2:38:57

תוצאת השנה
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 36

42.2K

ינואר 2017

2:21:51

תוצאת השנה
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 35

42.2K

מאי 2015

2:23:33

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2015
13 כללי 13 גיל 13 בגברים גיל 33

42.2K

ינואר 2014

2:19:30

שיא אישי
10 כללי 10 בגברים גיל 32

42.2K

ינואר 2013

2:23:46

תוצאת השנה
26 כללי 26 בגברים גיל 31

42.2K

ינואר 2012

2:21:15

תוצאת השנה
20 כללי גיל 30

42.2K

ספטמבר 2011
35 כללי

42.2K

ינואר 2011

2:21:38

תוצאת השנה
21 כללי 21 גיל גיל 28

42.2K

אפריל 2010

2:21:11

תוצאת השנה
24 כללי 2 גיל

תוצאות נוספות


פברואר 2008
8 כללי גיל 26

ספטמבר 2005
2 כללי 1 גיל


אוקטובר 2003
6 כללי 6 גיל
ינואר 2002
5 כללי 1 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

בריהון וובה