ברהן בלטה

תוצאות אחרונות

ברהן בלטה
לפני 20 ימים
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 48

21.1K

מרץ 2019

1:21:20

תוצאת השנה
18 כללי 2 גיל 17 בגברים גיל 48

10K

מרץ 2019
11 כללי 1 גיל 10 בגברים גיל 48

5K

5K

אוקטובר 2018

17:41

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 47

5K

אוקטובר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 46

5K

ספטמבר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

5K

פברואר 2017

17:02

תוצאת השנה
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 46

5K

נובמבר 2016

17:13

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 45

5K

ספטמבר 2016
2 כללי 1 גיל 2 בגברים5K

מאי 2015

16:29

שיא אישי

5K

אפריל 2015
4 כללי 3 גיל 4 בגברים גיל 44

5K

ספטמבר 2013

17:32

תוצאת השנה

5K

יוני 2011

16:56

תוצאת השנה
5 כללי 2 גיל גיל 41

10K

10K

מרץ 2019
11 כללי 1 גיל 10 בגברים גיל 48

10K

פברואר 2019

35:28

תוצאת השנה
11 כללי 2 גיל 11 בגברים גיל 48

10K

פברואר 2019
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 48

10K

נובמבר 2018
4 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 47

10K

נובמבר 2018
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 47

10K

נובמבר 2018

34:35

תוצאת השנה
16 כללי 1 גיל 15 בגברים גיל 47

10K

אוקטובר 2018
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

10K

אוקטובר 2018
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 47

10K

ספטמבר 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 47

10K

מאי 2018
7 כללי 1 גיל 7 בגברים גיל 47

10K

אפריל 2018
15 כללי 3 גיל 15 בגברים גיל 47

10K

אפריל 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

מרץ 2018
13 כללי 1 גיל 13 בגברים גיל 47

10K

פברואר 2018
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

10K

ינואר 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

10K

דצמבר 2017
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

10K

מאי 2017

34:37

תוצאת השנה
5 כללי 1 גיל 5 בגברים

10K

אפריל 2017
5 כללי 2 גיל 5 בגברים

10K

מרץ 2017
5 כללי 1 גיל 5 בגברים

10K

מרץ 2017
18 כללי 1 גיל 18 בגברים גיל 46

10K

נובמבר 2016

34:36

תוצאת השנה
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 45

10K

נובמבר 2016
10 כללי 1 גיל 9 בגברים גיל 45

10K

אוקטובר 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

ספטמבר 2016
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 45

10K

יוני 2016
8 כללי 1 גיל 8 בגברים

10K

מאי 2016
22 כללי 1 גיל 20 בגברים


10K

אפריל 2016
7 כללי 1 גיל 7 בגברים גיל 47

10K

מרץ 2016
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 45

10K

מרץ 2016
27 כללי 1 גיל 26 בגברים גיל 45

10K

מרץ 2016
4 כללי 1 גיל 4 בגברים

10K

פברואר 2016
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 45

10K

אוקטובר 2015
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 44

10K

יוני 2015
5 כללי 1 גיל 5 בגברים

10K

מאי 2015
11 כללי 1 גיל 11 בגברים

10K

מרץ 2015

34:15

תוצאת השנה
14 כללי 2 גיל 14 בגברים גיל 44

10K

פברואר 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

פברואר 2015
4 כללי 1 גיל 4 בגברים

10K

דצמבר 2014
12 כללי 1 גיל 12 בגברים

10K

דצמבר 2014
4 כללי 1 גיל 4 בגברים

10K

נובמבר 2014
2 כללי 1 גיל 2 בגברים

10K

מאי 2014

35:24

תוצאת השנה


10K

אפריל 2014
11 כללי 2 גיל 11 בגברים גיל 43

10K

אפריל 2014
11 כללי 1 גיל 145 בגברים

10K

מרץ 2014
22 כללי 3 גיל 22 בגברים גיל 43

10K

אוקטובר 2013

51:06

תוצאת השנה
240 כללי גיל 43

10K

יוני 2011

35:33

תוצאת השנה
7 כללי 1 גיל גיל 41

10K

מאי 2011
13 כללי 2 גיל גיל 41

10K

מאי 2011
29 כללי 1 גיל גיל 41

10K

מרץ 2011
15 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2011

10K

דצמבר 2009

34:17

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2009
18 כללי גיל 39

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009
21 כללי 16 גיל

10K

ספטמבר 2009
8 כללי 2 גיל

10K

אוקטובר 2008

33:58

תוצאת השנה
7 כללי גיל 38

10K

אוקטובר 2008

10K

ינואר 2007

33:37

תוצאת השנה
3 כללי 3 גיל

10K

נובמבר 2006
1 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2006

32:46

שיא אישי

10K

אוקטובר 2006
9 כללי 8 גיל

10K

אוקטובר 2006
1 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2005

36:12

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל

15K

15K

פברואר 2018

54:20

תוצאת השנה
16 כללי 1 גיל 15 בגברים גיל 47

15K

נובמבר 2017

53:36

שיא אישי
20 כללי 1 גיל 19 בגברים גיל 46

15K

נובמבר 2016

53:38

תוצאת השנה
24 כללי 1 גיל 23 בגברים גיל 45

15K

פברואר 2016
13 כללי 1 גיל 13 בגברים גיל 45

15K

נובמבר 2015

53:57

תוצאת השנה
24 כללי 2 גיל 24 בגברים גיל 44

15K

נובמבר 2011

1:00:37

תוצאת השנה
91 כללי גיל 41

15K

נובמבר 2009

54:20

תוצאת השנה
21 כללי גיל 39

חצי מרתון

21.1K

מרץ 2019

1:21:20

תוצאת השנה
18 כללי 2 גיל 17 בגברים גיל 48

21.1K

ינואר 2019
8 כללי 3 גיל 7 בגברים

21.1K

אוגוסט 2018
10 כללי 10 גיל 10 בגברים

21.1K

מרץ 2018
7 כללי 1 גיל 7 בגברים גיל 47

21.1K

פברואר 2018

1:17:46

תוצאת השנה
9 כללי 1 גיל 9 בגברים גיל 47

21.1K

נובמבר 2017

1:16:02

תוצאת השנה
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 46

21.1K

אוקטובר 2017
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 46

21.1K

אפריל 2017
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 46

21.1K

מרץ 2017
9 כללי 1 גיל גיל 46

21.1K

פברואר 2017
272 כללי 38 גיל 265 בגברים גיל 46

21.1K

דצמבר 2016

1:16:10

תוצאת השנה
2,291 כללי 358 גיל 1,789 בגברים גיל 45

21.1K

פברואר 2015

1:15:52

תוצאת השנה
15 כללי 2 גיל 15 בגברים גיל 44

21.1K

ספטמבר 2014

1:20:49

תוצאת השנה
7 כללי 7 גיל 7 בגברים

21.1K

מרץ 2014
14 כללי 3 גיל 12 בגברים גיל 43

21.1K

מרץ 2013

1:19:49

תוצאת השנה
19 כללי 18 בגברים גיל 43


21.1K

דצמבר 2012

21.1K

מרץ 2012

1:17:57

תוצאת השנה
12 כללי גיל 42

21.1K

מרץ 2012
287 כללי 280 בגברים גיל 42

21.1K

פברואר 2012
3 כללי 1 גיל

21.1K

אפריל 2011

1:20:57

תוצאת השנה


21.1K

דצמבר 2009

1:15:06

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

פברואר 2019

2:51:14

תוצאת השנה
17 כללי 3 גיל 15 בגברים גיל 48

42.2K

ינואר 2017

2:41:41

תוצאת השנה
12 כללי 1 גיל 11 בגברים גיל 46

42.2K

ינואר 2015

2:40:49

תוצאת השנה
26 כללי 2 גיל 26 בגברים גיל 44

42.2K

ינואר 2010

2:40:15

תוצאת השנה
23 כללי גיל 39

42.2K

ינואר 2007

2:30:40

שיא אישי

תוצאות נוספות

לפני 20 ימים
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 48

30k
פברואר 2019
7 כללי 2 גיל 7 בגברים

אוקטובר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 46


מאי 2017
11 כללי 1 גיל 11 בגברים גיל 4610k
דצמבר 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

נובמבר 2016
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 45


נובמבר 2015
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 44

מאי 2015
2 כללי 2 בגברים גיל 44

2 כללי 1 גיל 3 בגברים

3 כללי 1 גיל 56 בגברים

פברואר 2014
5 כללי 5 בגברים גיל 43


אוקטובר 2009
6 כללי 2 גיל

אוקטובר 2008
6 כללי גיל 38


נובמבר 2006

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

ברהן בלטה