בנימין זר

תוצאות אחרונות

בנימין זר

21.1K

לפני 10 ימים
56 כללי 4 גיל 53 בגברים גיל 56

21.1K

פברואר 2019
151 כללי 3 גיל 144 בגברים גיל 56

21.1K

ינואר 2019

1:24:49

תוצאת השנה
56 כללי 2 גיל 55 בגברים גיל 56

5K

5K

מרץ 2016

19:12

תוצאת השנה
26 כללי 26 גיל 26 בגברים

5K

יוני 2014

19:11

תוצאת השנה
37 כללי 36 גיל 36 בגברים

5K

מרץ 2010

17:44

שיא אישי

5K

יוני 2008

18:17

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2005

17:54

תוצאת השנה
7 כללי 2 גיל גיל 42

5K

אוגוסט 2003

18:39

תוצאת השנה
7 כללי 2 גיל

10K

10K

אפריל 2018
787 כללי 31 גיל 648 בגברים גיל 55

10K

מרץ 2018

40:04

תוצאת השנה
41 כללי 1 גיל 37 בגברים גיל 55

10K

אפריל 2017
192 כללי 7 גיל 182 בגברים

10K

מרץ 2017

41:13

תוצאת השנה
93 כללי 6 גיל 86 בגברים גיל 54

10K

מרץ 2016

49:02

תוצאת השנה
336 כללי 31 גיל 298 בגברים גיל 53

10K

אוקטובר 2015
14 כללי 11 בגברים

10K

מאי 2015

39:11

תוצאת השנה
94 כללי 5 גיל 88 בגברים

10K

מרץ 2015
124 כללי 15 גיל 116 בגברים גיל 52

10K

מאי 2014

42:17

תוצאת השנה
9 כללי 1 גיל 9 בגברים

10K

אוקטובר 2013
13 כללי 13 בגברים

10K

אוקטובר 2013

38:50

תוצאת השנה
36 כללי גיל 50

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

39:28

תוצאת השנה
99 כללי גיל 49

10K

מאי 2011

38:17

תוצאת השנה
59 כללי 3 גיל גיל 48


10K

נובמבר 2010
53 כללי גיל 47

10K

אפריל 2010
35 כללי 4 גיל


10K

מרץ 2010

37:26

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2009

37:21

תוצאת השנה
32 כללי גיל 46

10K

אוקטובר 2009
54 כללי

10K

נובמבר 2008
41 כללי גיל 45

10K

אוקטובר 2008
31 כללי גיל 45


10K

אפריל 2008

36:13

תוצאת השנה

10K

אפריל 2008
12 כללי גיל 45

10K

מרץ 2008

10K

מרץ 2008
32 כללי גיל 45


10K

נובמבר 2007

36:51

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2007
43 כללי גיל 44

10K

יוני 2007

10K

אפריל 2007
27 כללי 5 גיל


10K

מרץ 2007


10K

אוקטובר 2006
51 כללי 6 גיל

10K

ספטמבר 2006
17 כללי 4 גיל

10K

מאי 2006
22 כללי 4 גיל

10K

מרץ 2006
116 כללי גיל 43

10K

מרץ 2006

38:00

תוצאת השנה
14 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2006
27 כללי 3 גיל

10K

אוקטובר 2005
3 כללי 2 גיל


10K

אפריל 2005


10K

מרץ 2005
41 כללי 6 גיל

10K

מרץ 2005

36:30

תוצאת השנה

10K

מרץ 2005
22 כללי 3 גיל

10K

ינואר 2005
8 כללי 2 גיל

10K

נובמבר 2004

10K

אוקטובר 2004
20 כללי 2 גיל

10K

אוקטובר 2004
4 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2004
13 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2004
31 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2004

36:11

שיא אישי
20 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2004
17 כללי 1 גיל

10K

דצמבר 2003
2 כללי 2 גיל

10K

נובמבר 2003

10K

מאי 2003
12 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2003
13 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2003

37:06

תוצאת השנה
22 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2003
33 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2003
31 כללי 3 גיל

10K

פברואר 2003
19 כללי 4 גיל

10K

אוקטובר 2002
31 כללי 18 גיל

10K

אפריל 2002

36:48

תוצאת השנה
33 כללי 21 גיל

10K

מרץ 2002
19 כללי 7 גיל

10K

מרץ 2002
35 כללי 12 גיל

10K

מרץ 2002
41 כללי 21 גיל

10K

פברואר 2002
22 כללי 14 גיל

10K

פברואר 2002
28 כללי 17 גיל

10K

פברואר 2002
39 כללי גיל 52

10K

אפריל 2001
20 כללי 5 גיל

10K

מרץ 2001

10K

מרץ 2001
31 כללי גיל 38

10K

מרץ 2001

37:33

תוצאת השנה
33 כללי 21 גיל

10K

מרץ 2001
24 כללי 15 גיל

10K

מרץ 2001
47 כללי 33 גיל

10K

אפריל 2000

39:05

תוצאת השנה
91 כללי גיל 37

15K

15K

נובמבר 2017

1:04:45

תוצאת השנה
217 כללי 11 גיל 203 בגברים גיל 54

15K

נובמבר 2016

1:00:37

תוצאת השנה
121 כללי 7 גיל 113 בגברים גיל 53

15K

נובמבר 2015

1:01:39

תוצאת השנה
139 כללי 7 גיל 131 בגברים גיל 52

15K

נובמבר 2013

1:00:45

תוצאת השנה
96 כללי 89 בגברים גיל 50

15K

נובמבר 2012

1:01:02

תוצאת השנה
101 כללי גיל 49

15K

נובמבר 2010

59:57

תוצאת השנה
61 כללי גיל 47

15K

נובמבר 2009

1:00:46

תוצאת השנה
77 כללי גיל 46

15K

נובמבר 2007

57:02

שיא אישי
36 כללי גיל 44

15K

נובמבר 2006

1:00:52

תוצאת השנה
45 כללי גיל 43

15K

נובמבר 2005

58:54

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2004

57:27

תוצאת השנה
21 כללי 3 גיל

15K

נובמבר 2003

57:24

תוצאת השנה
17 כללי 3 גיל

15K

נובמבר 2002

59:30

תוצאת השנה
34 כללי 34 בגברים גיל 39

חצי מרתון

21.1K

לפני 10 ימים
56 כללי 4 גיל 53 בגברים גיל 56

21.1K

פברואר 2019
151 כללי 3 גיל 144 בגברים גיל 56

21.1K

ינואר 2019

1:24:49

תוצאת השנה
56 כללי 2 גיל 55 בגברים גיל 56

21.1K

דצמבר 2018
93 כללי 6 גיל 89 בגברים


21.1K

פברואר 2018

1:27:13

תוצאת השנה
111 כללי 4 גיל 104 בגברים גיל 55

21.1K

דצמבר 2017

1:31:13

תוצאת השנה
201 כללי 12 גיל 192 בגברים גיל 54

21.1K

מרץ 2017
247 כללי 16 גיל גיל 54

21.1K

פברואר 2017
411 כללי 28 גיל 398 בגברים גיל 54

21.1K

דצמבר 2016

1:26:23

תוצאת השנה
103 כללי 5 גיל 98 בגברים גיל 53

21.1K

אפריל 2016
19 כללי 3 גיל 17 בגברים גיל 53

21.1K

פברואר 2016
88 כללי 6 גיל 83 בגברים גיל 53

21.1K

דצמבר 2015

1:24:13

תוצאת השנה
73 כללי 3 גיל 70 בגברים גיל 52

21.1K

אוגוסט 2015
115 כללי 108 גיל 108 בגברים

21.1K

פברואר 2014

1:28:10

תוצאת השנה
120 כללי 7 גיל 113 בגברים גיל 51

21.1K

דצמבר 2013

1:22:53

תוצאת השנה
52 כללי 51 בגברים גיל 50


21.1K

אוגוסט 2011

1:29:13

תוצאת השנה

21.1K

אוגוסט 2010

1:24:31

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2010
51 כללי 5 גיל

21.1K

דצמבר 2009

1:21:09

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2008

1:25:23

תוצאת השנה
36 כללי 4 גיל גיל 45

21.1K

דצמבר 2007

1:20:35

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2007
33 כללי גיל 44

21.1K

דצמבר 2006

1:22:33

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2006
24 כללי 4 גיל


21.1K

יולי 2005
49 כללי 6 גיל

21.1K

מרץ 2005
22 כללי 2 גיל

21.1K

פברואר 2005

1:23:31

תוצאת השנה
17 כללי 3 גיל

21.1K

דצמבר 2004

1:20:24

שיא אישי
23 כללי 3 גיל

21.1K

מרץ 2004
14 כללי 3 גיל

21.1K

פברואר 2004
21 כללי גיל 41

21.1K

דצמבר 2003

1:21:33

תוצאת השנה

21.1K

מאי 2003
20 כללי 3 גיל

21.1K

פברואר 2003
21 כללי 5 גיל

21.1K

דצמבר 2002

1:24:09

תוצאת השנה

21.1K

אפריל 2002
18 כללי 9 גיל

21.1K

פברואר 2002
35 כללי 22 גיל

21.1K

דצמבר 2001

1:26:53

תוצאת השנה
40 כללי 28 גיל

21.1K

פברואר 2001
58 כללי 39 גיל

21.1K

פברואר 2000

1:35:41

תוצאת השנה
97 כללי 51 גיל גיל 37

מרתון

42.2K

ינואר 2017

3:10:50

תוצאת השנה
104 כללי 8 גיל 99 בגברים גיל 54

42.2K

ינואר 2014

2:59:07

תוצאת השנה
75 כללי 71 בגברים גיל 51

42.2K

ינואר 2013

3:04:01

תוצאת השנה
136 כללי 121 בגברים גיל 50

42.2K

מרץ 2012

3:09:17

תוצאת השנה
57 כללי גיל 49

42.2K

ינואר 2010

2:54:09

תוצאת השנה
38 כללי גיל 47

42.2K

ינואר 2008

2:45:59

שיא אישי

42.2K

ינואר 2007

2:59:54

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2005

2:52:16

תוצאת השנה
27 כללי 4 גיל

42.2K

ינואר 2004

2:47:21

תוצאת השנה
14 כללי 2 גיל

42.2K

ינואר 2003

2:56:56

תוצאת השנה
32 כללי 22 גיל

42.2K

ינואר 2002

3:09:36

תוצאת השנה
53 כללי 32 גיל

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
117 כללי 2 גיל 109 בגברים גיל 55

מאי 2014
כללי 1 בגברים

אפריל 2014
36 כללי 3 גיל 33 בגברים גיל 51


יולי 2012
10 כללי 10 גיל


אוקטובר 2007
27 כללי גיל 44

מאי 2007
3 כללי 1 גיל

אפריל 2007
33 כללי 3 גיל

מאי 2006
11 כללי 1 גיל

ספטמבר 2005
24 כללי 3 גיל

יוני 2005
8 כללי 3 גיל


אפריל 2005
33 כללי 3 גיל


אפריל 2004
19 כללי 2 גיל


פברואר 2004
4 כללי 1 גיל

אוקטובר 2003
20 כללי 2 גיל

אוקטובר 2003
4 כללי 2 גיל

אפריל 2003
16 כללי 2 גיליוני 2002
29 כללי 18 גיל


נובמבר 2001
3 כללי 2 גיל

מאי 2001
37 כללי 6 גיל


אפריל 2000
19 כללי 8 גיל גיל 37

אפריל 2000

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

בנימין זר