בן פרץ

תוצאות אחרונות

בן פרץ

10K

נובמבר 2018

50:10

תוצאת השנה
1,634 כללי 129 גיל 1,496 בגברים גיל 14

10K

נובמבר 2018
11,232 כללי 1,790 גיל 3,167 בנשים גיל 31

נובמבר 2018
13 כללי 5 גיל 13 בגברים גיל 13

2K

2K

אוקטובר 2017

12:38

תוצאת השנה
68 כללי 12 גיל 13 בנשים

2K

אוקטובר 2017
72 כללי 3 גיל 16 בנשים

2K

נובמבר 2015

38:26

תוצאת השנה
49 כללי 26 גיל 38 בגברים גיל 11

2K

נובמבר 2013
138 כללי 106 בגברים גיל 9

2K

פברואר 2013

9:25

שיא אישי

5K

5K

אפריל 2018
119 כללי 114 גיל 114 בגברים גיל 22

5K

מרץ 2018

29:37

תוצאת השנה
32 כללי 26 בגברים גיל 14

5K

נובמבר 2017

28:55

תוצאת השנה
167 כללי 50 גיל 136 בגברים גיל 13

5K

מאי 2015
76 כללי 68 גיל 67 בגברים גיל 12

5K

מאי 2015

12:58

שיא אישי

5K

נובמבר 2013

26:33

תוצאת השנה
122 כללי 108 בגברים גיל 14

5K

מאי 2012

28:53

תוצאת השנה
82 כללי גיל 9

10K

10K

נובמבר 2018

50:10

תוצאת השנה
1,634 כללי 129 גיל 1,496 בגברים גיל 14

10K

נובמבר 2018
11,232 כללי 1,790 גיל 3,167 בנשים גיל 31

10K

פברואר 2018
5,779 כללי 562 גיל 4,537 בגברים גיל 14

10K

אוקטובר 2017

46:29

תוצאת השנה
537 כללי 46 גיל 508 בגברים גיל 14

10K

אוקטובר 2017
13,977 כללי 2,447 גיל 4,253 בנשים גיל 30

10K

יוני 2017
80 כללי 35 גיל 76 בגברים

10K

אפריל 2017
1,110 כללי 186 גיל 928 בגברים

10K

פברואר 2017
2,650 כללי 361 גיל 2,384 בגברים גיל 14

10K

נובמבר 2016
2,419 כללי 226 גיל 2,245 בגברים גיל 14

10K

מרץ 2016

47:41

תוצאת השנה
296 כללי 37 גיל 288 בגברים גיל 17

10K

פברואר 2016
9,259 כללי 1,215 גיל 3,126 בנשים גיל 29

10K

אוקטובר 2015

1:20:39

תוצאת השנה
10,070 כללי 1,783 גיל 3,227 בנשים

10K

מאי 2014

1:04:39

תוצאת השנה
1,341 כללי 48 גיל 1,026 בגברים

10K

אוקטובר 2013
1,167 כללי 745 גיל 1,125 בגברים גיל 21

10K

מאי 2013

44:05

שיא אישי

10K

ינואר 2013
412 כללי גיל 28

10K

דצמבר 2012

49:56

תוצאת השנה
85 כללי 73 בגברים גיל 27

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

נובמבר 2011

51:26

תוצאת השנה

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2013

1:43:57

שיא אישי
846 כללי 805 בגברים גיל 28

21.1K

מרץ 2013
1,213 כללי 1,145 בגברים גיל 28

מרתון

42.2K

ינואר 2014

3:46:28

שיא אישי
791 כללי 742 בגברים גיל 29

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
13 כללי 5 גיל 13 בגברים גיל 13

אוקטובר 2018
58 כללי 58 גיל 58 בגברים גיל 14

אוקטובר 2018
120 כללי 35 גיל 89 בגברים גיל 48

36 כללי 36 גיל 36 בגברים גיל 14

24 כללי 24 גיל 24 בגברים גיל 14

42 כללי 42 גיל 42 בגברים גיל 14


19 כללי 19 גיל 19 בגברים גיל 14

28 כללי 28 גיל 28 בגברים גיל 14

אפריל 2018
231 כללי 37 גיל 195 בגברים גיל 47

אפריל 2018
236 כללי 10 גיל 38 בנשים גיל 49

מרץ 2018
1,029 כללי 1,029 גיל 1,029 בנשים גיל 31

דצמבר 2017
46 כללי 46 גיל 46 בגברים גיל 13

נובמבר 2017
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 12

יוני 2017
15 כללי 15 גיל 15 בגברים גיל 13

24 כללי 13 גיל 17 בגברים גיל 13


11 כללי 11 גיל 11 בגברים גיל 13

28 כללי 28 גיל 28 בגברים גיל 13

אפריל 2017
52 כללי 12 גיל 46 בגברים גיל 13

אפריל 2017
1,344 כללי 1,344 גיל 1,344 בנשים גיל 30

אפריל 2017
344 כללי 344 גיל 344 בנשים גיל 14

מרץ 2017
26 כללי 26 גיל 26 בגברים גיל 13

דצמבר 2016
10 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 12

אוקטובר 2016
9 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 12

ספטמבר 2016
19 כללי 6 גיל 13 בגברים גיל 12

15 כללי 3 גיל 8 בגברים גיל 12

יוני 2016
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 12

3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 12

מרץ 2016
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 12

דצמבר 2015
9 כללי 7 גיל 9 בגברים גיל 11

אוקטובר 2015
6 כללי 6 גיל 6 בגברים

אוקטובר 2015
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 11

ספטמבר 2015
5 כללי 5 גיל 5 בגברים

יוני 2015
12 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 11

אפריל 2015
13 כללי 13 גיל 13 בגברים גיל 11

מרץ 2015
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 11

דצמבר 2014
11 כללי 4 גיל 10 בגברים גיל 12

דצמבר 2014
18 כללי 4 גיל 11 בגברים

אוקטובר 2014
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 10

אוקטובר 2014
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 10

ספטמבר 2014
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 10

ספטמבר 2014
133 כללי 9 גיל 94 בגברים גיל 29

יוני 2014
93 כללי 53 גיל 93 בגברים גיל 45

יוני 2014
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 10

יוני 2014
20 כללי 13 גיל 152 בגברים

מאי 2014
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 10

מאי 2014
124 כללי 56 גיל 124 בגברים גיל 45


נובמבר 2013
4 כללי 4 בגברים גיל 9


אוקטובר 2013
89 כללי 82 בגברים גיל 28

מאי 2013
84 כללי גיל 28אפריל 2013
86 כללי 36 גיל גיל 33

דצמבר 2012
193 כללי גיל 72

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

בן פרץ