בן כהן

תוצאות אחרונות

בן כהן

21.1K

היום

1:40:26

שיא אישי
970 כללי 450 גיל 899 בגברים

21.1K

היום
5,151 כללי 846 גיל 4,238 בגברים

10K

היום
8,683 כללי 402 גיל 2,486 בנשים

2K

2K

מרץ 2018

14:40

שיא אישי
170 כללי 106 גיל 106 בגברים גיל 33

5K

5K

מרץ 2018

35:35

תוצאת השנה
1,792 כללי 764 גיל 1,247 בגברים גיל 10

5K

ספטמבר 2016

27:58

תוצאת השנה
209 כללי 27 גיל 185 בגברים גיל 38

5K

אפריל 2016
200 כללי 9 גיל 150 בגברים גיל 38

5K

דצמבר 2015
177 כללי 110 גיל 149 בגברים

5K

יוני 2015

27:04

תוצאת השנה
70 כללי 39 גיל 63 בגברים

5K

נובמבר 2014
130 כללי 47 גיל 109 בגברים גיל 14

5K

נובמבר 2014

23:34

תוצאת השנה
37 כללי 32 גיל 32 בגברים גיל 16

5K

מאי 2012

33:14

תוצאת השנה
123 כללי גיל 10

5K

ספטמבר 2011

19:43

שיא אישי
12 כללי גיל 27

10K

10K

היום
8,683 כללי 402 גיל 2,486 בנשים

10K

היום
10,272 כללי 240 גיל 3,385 בנשים

10K

לפני 7 ימים

52:24

תוצאת השנה
357 כללי 76 גיל 302 בגברים גיל 41

10K

נובמבר 2018
9,845 כללי 715 גיל 2,469 בנשים גיל 42

10K

מאי 2018

53:43

תוצאת השנה
149 כללי 130 גיל 130 בגברים גיל 40

10K

מאי 2018
121 כללי 25 גיל 113 בגברים גיל 20

10K

אפריל 2018
854 כללי 166 גיל 691 בגברים גיל 40

10K

מרץ 2018
95 כללי 25 גיל 83 בגברים

10K

מרץ 2018
2,529 כללי 173 גיל 2,148 בגברים גיל 40

10K

מרץ 2018
6,036 כללי 26 גיל 3,931 בגברים גיל 74

10K

פברואר 2018
2,477 כללי 228 גיל 2,194 בגברים גיל 40

10K

פברואר 2018
13,060 כללי 861 גיל 5,307 בנשים

10K

אוקטובר 2017
3,072 כללי 1,597 גיל 2,774 בגברים גיל 39

10K

אוקטובר 2017
14,819 כללי 1,405 גיל 4,746 בנשים גיל 43

10K

אוקטובר 2017
16,583 כללי 1,728 גיל 5,804 בנשים גיל 46

10K

אוקטובר 2017
16,708 כללי 630 גיל 10,844 בגברים גיל 18

10K

אוקטובר 2017

52:28

תוצאת השנה
148 כללי 103 גיל 136 בגברים

10K

מרץ 2017
133 כללי 3 גיל 119 בגברים גיל 14

10K

פברואר 2017
3,979 כללי 1,786 גיל 3,434 בגברים גיל 39

10K

פברואר 2017
8,952 כללי 2,994 גיל 6,349 בגברים גיל 24

10K

פברואר 2017
11,942 כללי 804 גיל 4,407 בנשים גיל 43

10K

נובמבר 2016
357 כללי 202 גיל 337 בגברים גיל 31

10K

נובמבר 2016
882 כללי 99 גיל 830 בגברים גיל 19

10K

נובמבר 2016
10,729 כללי 4,131 גיל 8,149 בגברים גיל 38

10K

יוני 2016
63 כללי 5 גיל 7 בנשים

10K

מאי 2016
587 כללי 9 גיל 62 בנשים

10K

מאי 2016
1,405 כללי 289 גיל 1,062 בגברים

10K

אפריל 2016

42:06

תוצאת השנה
14 כללי 4 גיל 11 בגברים

10K

מרץ 2016
3,224 כללי 7 גיל 2,672 בגברים גיל 72

10K

ינואר 2016
744 כללי 122 גיל 556 בגברים גיל 18

10K

מאי 2015
21 כללי 4 גיל 18 בגברים

10K

מאי 2015

39:38

תוצאת השנה
103 כללי 29 גיל 96 בגברים

10K

מרץ 2015
129 כללי 86 גיל 120 בגברים גיל 22

10K

מאי 2014

38:08

תוצאת השנה
55 כללי 19 גיל 53 בגברים

10K

מרץ 2014
1,404 כללי 326 גיל 1,166 בגברים גיל 24

10K

מרץ 2014
4,826 כללי 13 גיל 3,791 בגברים גיל 70

10K

פברואר 2014
1,221 כללי 678 גיל 1,167 בגברים גיל 21

10K

פברואר 2014
5,423 כללי 616 גיל 4,706 בגברים גיל 41

10K

פברואר 2014
8,792 כללי 3,485 גיל 6,728 בגברים גיל 28

10K

פברואר 2014
12,502 כללי 1,662 גיל 4,232 בנשים גיל 27


10K

מרץ 2013

51:32

תוצאת השנה
421 כללי גיל 20

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

מאי 2012

41:21

תוצאת השנה
57 כללי גיל 26

10K

מרץ 2012
2,067 כללי גיל 21

10K

מרץ 2012
633 כללי גיל 19

10K

מרץ 2012
3,451 כללי 2,446 בגברים גיל 19

10K

מאי 2011
74 כללי

10K

אפריל 2011

37:57

שיא אישי

10K

אפריל 2010

55:53

תוצאת השנה
415 כללי

10K

מרץ 2010
1,014 כללי 142 גיל גיל 16

10K

נובמבר 2008

44:53

תוצאת השנה

10K

מרץ 2007

41:27

תוצאת השנה

15K

15K

נובמבר 2017
2,110 כללי 399 גיל 1,699 בגברים גיל 39

15K

אפריל 2017

1:31:13

תוצאת השנה
58 כללי 16 גיל 48 בגברים

15K

נובמבר 2014

1:16:18

שיא אישי
892 כללי 116 גיל 831 בגברים גיל 22

חצי מרתון

21.1K

היום

1:40:26

שיא אישי
970 כללי 450 גיל 899 בגברים

21.1K

היום
5,151 כללי 846 גיל 4,238 בגברים

21.1K

לפני 21 ימים
844 כללי 227 גיל 632 בגברים

21.1K

נובמבר 2018
238 כללי 199 גיל 199 בגברים גיל 45

21.1K

נובמבר 2018

2:03:52

תוצאת השנה
422 כללי 78 גיל 340 בגברים גיל 40

21.1K

דצמבר 2017
1,916 כללי 539 גיל 1,573 בגברים גיל 39

21.1K

נובמבר 2017

1:55:41

תוצאת השנה
140 כללי 125 גיל 125 בגברים גיל 44

21.1K

יולי 2017
154 כללי 40 גיל 139 בגברים גיל 39

21.1K

דצמבר 2016

1:54:39

תוצאת השנה
133 כללי 119 גיל 119 בגברים גיל 43

21.1K

פברואר 2016
3,841 כללי 120 גיל 509 בנשים גיל 42

21.1K

פברואר 2016
86 כללי 6 גיל 72 בגברים

21.1K

נובמבר 2015
172 כללי 158 גיל 158 בגברים גיל 65

21.1K

מרץ 2015
1,492 כללי 622 גיל 1,335 בגברים גיל 24

21.1K

מרץ 2015
2,760 כללי 371 גיל 2,206 בגברים גיל 42

21.1K

פברואר 2015

1:57:09

תוצאת השנה
2,478 כללי 1,225 גיל 2,265 בגברים גיל 22

21.1K

פברואר 2015
3,891 כללי 14 גיל 3,389 בגברים גיל 65

21.1K

ינואר 2015
58 כללי 14 גיל 52 בגברים גיל 65

21.1K

ספטמבר 2014

2:15:19

תוצאת השנה
279 כללי 243 גיל 243 בגברים

21.1K

מרץ 2014
2,908 כללי 47 גיל 2,487 בגברים גיל 64

מרתון

42.2K

אוקטובר 2016

3:42:52

שיא אישי
1,488 כללי 199 גיל 133 בנשים

42.2K

אפריל 2013

4:07:36

תוצאת השנה
24,354 כללי 8,146 גיל

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2017

8:29:51

שיא אישי
585 כללי 128 גיל 495 בגברים

איש ברזל

איש ברזל

יוני 2016

14:34:26

שיא אישי
2,255 כללי 453 גיל

60מ

60מ

נובמבר 2016

60מ

יוני 2016

9.70

תוצאת השנה

60מ

דצמבר 2015

10.20

שיא אישי
46 כללי

קפיצה למרחק

תוצאות נוספות

לפני 28 ימים
174 כללי 1 גיל 161 בגברים

דצמבר 2018
265 כללי 30 גיל 244 בגברים גיל 25

מרץ 2018
1,830 כללי 1,830 גיל 1,830 בנשים גיל 46

מרץ 2018
1,343 כללי 1,343 גיל 1,343 בנשים גיל 48

מרץ 2018
12 כללי 12 בגברים

ינואר 2018
84 כללי 5 גיל 84 מגדריולי 2017
904 כללי 349 גיל 349 בנשים גיל 47
178 כללי 48 גיל 100 בגברים


אפריל 2017
2,040 כללי 2,040 גיל 2,040 בנשים גיל 47


296 כללי 29 גיל 54 בנשים

ינואר 2017
17 כללי 1 גיל 2 בנשים

ינואר 2017
27 כללי 4 גיל 22 בגברים

נובמבר 2016

נובמבר 2016
52 כללי 52 גיל 52 בגברים

נובמבר 2016
57 כללי 57 גיל 57 בגבריםמאי 2016
29 כללי 5 גיל 6 בנשים גיל 8


פברואר 2016
327 כללי 67 גיל 104 בנשים גיל 42

דצמבר 2015
19 כללי

אוקטובר 2014
15,120 כללי 5,414 גיל 10,282 בגברים

אוקטובר 2014
15,365 כללי 2,826 גיל 4,990 בנשים

2 כללי 1 גיל גיל 30

178 כללי 8 גיל 156 בגברים גיל 62

ינואר 2014
6 כללי 6 גיל

נובמבר 2013
94 כללי 94 בגברים גיל 27

נובמבר 2013
27 כללי 27 בגברים גיל 61מאי 2013
76 כללי 43 גיל גיל 11

אפריל 2013
87 כללי 37 גיל גיל 31


פברואר 2012
97 כללי גיל 12

דצמבר 2011


נובמבר 2010
21 כללי 21 גילנובמבר 2009
204 כללי גיל 19
אפריל 2007
95 כללי 71 גיל

מרץ 2007
3 כללי גיל 23


אוקטובר 2006
19 כללי גיל 22
אפריל 2006
21 כללי גיל 22

אפריל 2006
9 כללי גיל 22

נובמבר 2005
16 כללי גיל 21דצמבר 2002
32 כללי גיל 18

פברואר 2002
103 כללי 27 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

בן כהן