בועז חבני רגב

תוצאות אחרונות

בועז חבני רגב

10K

אוקטובר 2018
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 42

5K

ספטמבר 2018

17:29

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 42

10K

אפריל 2018

35:49

תוצאת השנה
22 כללי 4 גיל 22 בגברים גיל 42

5K

5K

ספטמבר 2018

17:29

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 42

5K

יולי 2011

19:01

תוצאת השנה

5K

מרץ 2010

17:07

שיא אישי

10K

10K

אוקטובר 2018
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 42

10K

אפריל 2018

35:49

תוצאת השנה
22 כללי 4 גיל 22 בגברים גיל 42


10K

אפריל 2017
22 כללי 6 גיל 21 בגברים גיל 41

10K

מרץ 2017

39:24

תוצאת השנה
27 כללי 2 גיל 25 בגברים גיל 41

10K

נובמבר 2013

36:00

תוצאת השנה
9 כללי 9 בגברים

10K

מרץ 2013
25 כללי גיל 37

10K

נובמבר 2012
4 כללי גיל 36

10K

אוקטובר 2012
3 כללי 2 גיל

10K

מאי 2012
14 כללי 7 גיל

10K

אפריל 2012

35:56

תוצאת השנה
6 כללי גיל 3610K

דצמבר 2011
6 כללי גיל 35


10K

מאי 2011

35:39

שיא אישי
18 כללי 6 גיל גיל 35

10K

אפריל 2011


10K

מרץ 2011
13 כללי 3 גיל


10K

ספטמבר 2010
10 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2010

36:01

תוצאת השנה
11 כללי 5 גיל

15K

15K

נובמבר 2014

55:18

תוצאת השנה
33 כללי 11 גיל 33 בגברים גיל 38

15K

נובמבר 2012

56:00

תוצאת השנה
33 כללי גיל 36

15K

נובמבר 2011

54:28

שיא אישי
22 כללי גיל 35

15K

נובמבר 2010

55:58

תוצאת השנה
31 כללי גיל 34

15K

נובמבר 2009

56:16

תוצאת השנה
32 כללי גיל 33

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2014

1:18:17

שיא אישי
27 כללי 23 גיל 27 בגברים

21.1K

דצמבר 2012

1:19:24

תוצאת השנה

21.1K

אוגוסט 2012
12 כללי 12 גיל גיל 36

21.1K

דצמבר 2011

1:20:24

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2010

1:24:58

תוצאת השנה
25 כללי 14 גיל

מרתון

42.2K

ינואר 2015

2:41:51

שיא אישי
30 כללי 27 גיל 30 בגברים גיל 39

42.2K

ינואר 2013

2:46:11

תוצאת השנה
54 כללי 45 בגברים גיל 37

42.2K

ינואר 2012

2:47:16

תוצאת השנה
39 כללי גיל 36

42.2K

ינואר 2011

2:52:33

תוצאת השנה
50 כללי 41 גיל גיל 34

תוצאות נוספות

אוקטובר 2014
7 כללי 6 בגברים גיל 38

1 כללי 1 גיל גיל 36

נובמבר 2011
3 כללי 1 גיל גיל 35אוקטובר 2009
9 כללי 4 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

בועז חבני רגב