אשתה אברהם

תוצאות אחרונות

אשתה אברהם
30k
לפני 10 ימים
69 כללי 66 בגברים

21.1K

לפני 18 ימים
52 כללי 16 גיל 52 בגברים גיל 47

25K
לפני 25 ימים
54 כללי 19 גיל 49 מגדר

5K

5K

דצמבר 2014

23:06

שיא אישי

10K

10K

פברואר 2019

45:41

תוצאת השנה
226 כללי 43 גיל 201 בגברים גיל 47

10K

דצמבר 2018
91 כללי 72 גיל 83 בגברים גיל 46

10K

נובמבר 2018
999 כללי 218 גיל 930 בגברים גיל 46

10K

אוקטובר 2018
88 כללי 84 גיל 84 בגברים

10K

אוקטובר 2018
59 כללי 5 גיל 56 בגברים גיל 46

10K

ספטמבר 2018
136 כללי 45 גיל 131 בגברים גיל 46

10K

יוני 2018
61 כללי 26 גיל 55 בגברים גיל 46

10K

מאי 2018
95 כללי 33 גיל 93 בגברים גיל 46

10K

מאי 2018
11 כללי 4 גיל 9 בגברים גיל 46

10K

אפריל 2018
120 כללי 114 בגברים

10K

אפריל 2018
22 כללי 10 גיל 22 בגברים גיל 46

10K

מרץ 2018
60 כללי 23 גיל 59 בגברים

10K

מרץ 2018
26 כללי 9 גיל 26 בגברים גיל 46

10K

מרץ 2018
379 כללי 16 גיל 356 בגברים גיל 46

10K

פברואר 2018
752 כללי 44 גיל 697 בגברים גיל 46

10K

פברואר 2018

45:19

שיא אישי
159 כללי 33 גיל 148 בגברים

10K

פברואר 2018
71 כללי 26 גיל 70 בגברים

10K

ינואר 2018
115 כללי 113 גיל 110 בגברים

10K

דצמבר 2017
180 כללי 23 גיל 165 בגברים

10K

דצמבר 2017
65 כללי 19 גיל 62 בגברים

10K

דצמבר 2017
62 כללי 3 גיל 60 בגברים

10K

נובמבר 2017

10K

אוקטובר 2017
1,180 כללי 261 גיל 1,103 בגברים גיל 45

10K

אוקטובר 2017

46:38

תוצאת השנה
19 כללי 13 גיל 19 בגברים

10K

אוקטובר 2017
105 כללי 79 גיל 96 בגברים

10K

מאי 2017
34 כללי 6 גיל 33 בגברים

10K

מרץ 2017
238 כללי 13 גיל 221 בגברים גיל 45

10K

מרץ 2017
832 כללי 33 גיל גיל 45

10K

מרץ 2015
222 כללי 15 גיל 205 בגברים גיל 43

10K

מרץ 2015
758 כללי 41 גיל 722 בגברים גיל 43

10K

ינואר 2015

47:53

תוצאת השנה
144 כללי 50 גיל 135 בגברים

15K

15K

אפריל 2018
39 כללי 37 גיל 37 בגברים

15K

פברואר 2018

1:12:49

שיא אישי
282 כללי 32 גיל 265 בגברים גיל 46

15K

מאי 2017

1:18:44

תוצאת השנה
164 כללי 48 גיל 151 בגברים גיל 45

חצי מרתון

21.1K

לפני 18 ימים
52 כללי 16 גיל 52 בגברים גיל 47

21.1K

מרץ 2019
656 כללי 88 גיל 594 בגברים גיל 47

21.1K

פברואר 2019
1,119 כללי 161 גיל 1,035 בגברים גיל 47

21.1K

פברואר 2019
131 כללי 36 גיל 116 בגברים

21.1K

ינואר 2019

1:40:26

שיא אישי
40 כללי 38 גיל 38 בגברים גיל 47

21.1K

ינואר 2019
356 כללי 63 גיל 328 בגברים גיל 47

21.1K

דצמבר 2018
471 כללי 84 גיל 442 בגברים

21.1K

ספטמבר 2018
51 כללי 11 גיל 46 בגברים גיל 46

21.1K

ספטמבר 2018

1:41:57

תוצאת השנה
68 כללי 9 גיל 66 בגברים גיל 46

21.1K

יולי 2018
51 כללי 19 גיל 45 בגברים גיל 46

21.1K

יולי 2018
41 כללי 11 גיל 38 בגברים גיל 46

21.1K

יוני 2018
107 כללי 41 גיל 100 בגברים גיל 46

21.1K

ספטמבר 2017

1:54:31

תוצאת השנה
144 כללי 52 גיל 134 בגברים

מרתון

42.2K

נובמבר 2018

4:05:21

שיא אישי
118 כללי 22 גיל 111 בגברים גיל 46

תוצאות נוספות

30k
לפני 10 ימים
69 כללי 66 בגברים

25K
לפני 25 ימים
54 כללי 19 גיל 49 מגדר

30k
פברואר 2019
30 כללי 8 גיל 26 בגברים

21k
נובמבר 2018
15 כללי 13 גיל 15 בגברים

ספטמבר 2018
29 כללי 16 גיל 22 בגברים גיל 46

אוגוסט 2018
65 כללי 65 גיל 65 בגברים גיל 46

יוני 2018
48 כללי 14 גיל 43 בגברים גיל 46

יוני 2018
26 כללי 26 גיל 26 בגברים גיל 46

25k
מאי 2018
10 כללי 8 גיל 8 בגברים

אוקטובר 2017
17 כללי 6 גיל 16 בגברים גיל 45

ספטמבר 2017
59 כללי 18 גיל 56 בגברים גיל 45

יולי 2017
60 כללי 55 גיל 55 בגברים גיל 45

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אשתה אברהם