ארסמה קחסי

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

ארסמה קחסי
דצמבר 2018
18 כללי 3 גיל 3 בנשים

דצמבר 2018
13 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 14

נובמבר 2018
25 כללי 3 גיל 3 בנשים

5K

5K

ספטמבר 2018

19:34

שיא אישי
71 כללי 3 גיל 8 בנשים

תוצאות נוספות

דצמבר 2018
18 כללי 3 גיל 3 בנשים

דצמבר 2018
13 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 14

נובמבר 2018
25 כללי 3 גיל 3 בנשים

אוקטובר 2018
6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 14

מרץ 2018
3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 14

נובמבר 2017
4 כללי 4 גיל 4 בנשים

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

ארסמה קחסי