אריה פלג

תוצאות אחרונות

אריה פלג

10K

לפני 19 ימים

53:57

תוצאת השנה
62 כללי 10 גיל 55 בגברים גיל 56

21.1K

מרץ 2019
2,185 כללי 108 גיל 1,884 בגברים גיל 56

21.1K

פברואר 2019
5,185 כללי 236 גיל 4,256 בגברים גיל 56

5K

5K

נובמבר 2018

15:16

שיא אישי
791 כללי 35 גיל 599 בגברים גיל 55

5K

פברואר 2017

41:51

תוצאת השנה
446 כללי 26 גיל 250 בגברים גיל 54

5K

יוני 2011

26:04

תוצאת השנה
232 כללי 57 גיל גיל 48

5K

יוני 2009

21:25

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2006
30 כללי 14 גיל 29 בגברים גיל 43

5K

יוני 2006

20:46

תוצאת השנה

10K

10K

לפני 19 ימים

53:57

תוצאת השנה
62 כללי 10 גיל 55 בגברים גיל 56

10K

אוקטובר 2018
525 כללי 458 גיל 458 בגברים

10K

אוקטובר 2018
149 כללי 28 גיל 135 בגברים גיל 55

10K

פברואר 2018

54:26

תוצאת השנה
64 כללי 7 גיל 57 בגברים

10K

דצמבר 2017

10K

נובמבר 2017
39 כללי 11 גיל 37 בגברים

10K

אוקטובר 2017
5,733 כללי 409 גיל 4,906 בגברים גיל 54

10K

אוקטובר 2017
117 כללי 16 גיל 103 בגברים גיל 54

10K

מאי 2017

51:48

תוצאת השנה
115 כללי 15 גיל 105 בגברים

10K

אפריל 2017
963 כללי 81 גיל 837 בגברים

10K

מרץ 2017
44 כללי 10 גיל 37 בגברים גיל 54

10K

ינואר 2017
52 כללי 6 גיל 49 בגברים

10K

ספטמבר 2016
365 כללי 11 גיל 329 בגברים גיל 58

10K

יולי 2016
15 כללי 12 גיל 13 בגברים

10K

יוני 2016

51:45

תוצאת השנה
167 כללי 12 גיל 157 בגברים

10K

מאי 2016
1,113 כללי 887 גיל 887 בגברים גיל 53

10K

נובמבר 2015

44:04

תוצאת השנה
114 כללי 15 גיל 109 בגברים גיל 52

10K

אוקטובר 2015
450 כללי 48 גיל 382 בגברים גיל 52

10K

אוקטובר 2015
220 כללי 20 גיל 199 בגברים

10K

אוקטובר 2015

10K

מאי 2015
61 כללי 6 גיל 59 בגברים

10K

נובמבר 2014
339 כללי 24 גיל 322 בגברים גיל 51

10K

ספטמבר 2014
192 כללי 17 גיל 179 בגברים גיל 51

10K

מאי 2014
326 כללי 14 גיל 309 בגברים

10K

אפריל 2014
32 כללי 5 גיל 13 בגברים

10K

פברואר 2014

47:49

תוצאת השנה
56 כללי 8 גיל 111 בגברים

10K

אפריל 2013

50:20

תוצאת השנה
74 כללי 8 גיל

10K

מרץ 2013

10K

פברואר 2013
41 כללי 18 גיל גיל 50

10K

אוקטובר 2012
286 כללי גיל 49

10K

אוקטובר 2012
217 כללי גיל 49

10K

ספטמבר 2012
615 כללי 141 גיל

10K

יוני 2012

46:51

תוצאת השנה

10K

מאי 2012
276 כללי גיל 49

10K

מאי 2012
311 כללי 36 גיל

10K

פברואר 2012
52 כללי 6 גיל

10K

דצמבר 2011
174 כללי 17 גיל

10K

נובמבר 2011
179 כללי גיל 48

10K

נובמבר 2011

10K

אוקטובר 2011
48 כללי 7 גיל גיל 48

10K

אוקטובר 2011

10K

ספטמבר 2011

10K

יוני 2011
74 כללי 11 גיל גיל 48

10K

מאי 2011
221 כללי

10K

מאי 2011
113 כללי 9 גיל גיל 48

10K

מאי 2011
65 כללי 7 גיל גיל 48

10K

מאי 2011

45:28

תוצאת השנה
342 כללי 36 גיל גיל 48

10K

אפריל 2011
76 כללי 10 גיל

10K

ינואר 2011
88 כללי 8 גיל

10K

דצמבר 2010
287 כללי 34 גיל

10K

ספטמבר 2010
130 כללי 9 גיל

10K

מאי 2010
54 כללי 11 גיל

10K

אפריל 2010
129 כללי

10K

אפריל 2010

44:50

תוצאת השנה
286 כללי 37 גיל


10K

פברואר 2010
73 כללי 8 גיל

10K

ינואר 2010
55 כללי 6 גיל

10K

דצמבר 2009

10K

נובמבר 2009

10K

נובמבר 2009
127 כללי גיל 46

10K

אוקטובר 2009

10K

ספטמבר 2009
65 כללי 12 גיל

10K

ספטמבר 2009
99 כללי 4 גיל

10K

מאי 2009
58 כללי 4 גיל

10K

אפריל 2009

43:13

תוצאת השנה

10K

מרץ 2009
20 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2009
63 כללי 16 גיל


10K

פברואר 2009
112 כללי 13 גיל

10K

דצמבר 2008
81 כללי 6 גיל


10K

נובמבר 2008
108 כללי גיל 45

10K

אוקטובר 2008
139 כללי גיל 45

10K

אוקטובר 2008

10K

ספטמבר 2008
69 כללי 8 גיל


10K

מאי 2008
73 כללי

10K

מאי 2008
59 כללי 10 גיל

10K

מאי 2008
104 כללי

10K

מרץ 2008

10K

מרץ 2008
406 כללי גיל 45

10K

מרץ 2008

44:36

תוצאת השנה


10K

ינואר 2008
58 כללי 10 גיל


10K

נובמבר 2007

10K

נובמבר 2007
87 כללי 17 גיל

10K

אוקטובר 2007

10K

יוני 2007

10K

אפריל 2007
143 כללי 23 גיל

10K

אפריל 2007
37 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2007
104 כללי 14 גיל

10K

מרץ 2007

42:40

תוצאת השנה

10K

מרץ 2007

10K

פברואר 2007
59 כללי 4 גיל

10K

ינואר 2007
62 כללי 7 גיל

10K

נובמבר 2006
101 כללי 15 גיל

10K

נובמבר 2006

10K

אוקטובר 2006
223 כללי 30 גיל

10K

מאי 2006
88 כללי 12 גיל

10K

מאי 2006
59 כללי 9 גיל

10K

מאי 2006

42:56

תוצאת השנה
90 כללי 16 גיל


10K

אפריל 2006
91 כללי 9 גיל

10K

מרץ 2006
344 כללי גיל 43

10K

מרץ 2006
151 כללי 13 גיל

10K

פברואר 2006
80 כללי 15 גיל

10K

דצמבר 2005

43:02

תוצאת השנה
63 כללי 6 גיל

10K

נובמבר 2005

10K

נובמבר 2005
15 כללי 6 גיל

10K

נובמבר 2005
102 כללי 18 גיל גיל 42

10K

אוקטובר 2005
41 כללי 7 גיל

10K

אוקטובר 2005


10K

אפריל 2005

10K

אפריל 2005
46 כללי 7 גיל

10K

מרץ 2005
264 כללי 21 גיל

10K

מרץ 2005
129 כללי 16 גיל

10K

ינואר 2005
36 כללי 6 גיל

10K

נובמבר 2004

42:26

שיא אישי
20 כללי 6 גיל

10K

נובמבר 2004

10K

אוקטובר 2004
161 כללי 13 גיל

10K

אוקטובר 2004
36 כללי 16 גיל

10K

אוקטובר 2004
81 כללי 23 גיל

10K

אפריל 2004
74 כללי 5 גיל

10K

אפריל 2004
121 כללי 13 גיל

10K

אפריל 2004
126 כללי 11 גיל

10K

מרץ 2004
349 כללי 18 גיל

10K

מרץ 2004
178 כללי 18 גיל

10K

פברואר 2004
100 כללי 8 גיל

10K

דצמבר 2003
39 כללי 22 גיל

10K

נובמבר 2003

10K

נובמבר 2003
41 כללי 7 גיל

10K

מאי 2003
59 כללי 9 גיל

10K

אפריל 2003
106 כללי 13 גיל

10K

מרץ 2003
428 כללי 26 גיל

10K

מרץ 2003
280 כללי 31 גיל

10K

פברואר 2003
160 כללי 23 גיל

10K

ינואר 2003

45:41

תוצאת השנה
64 כללי 9 גיל

10K

נובמבר 2002
36 כללי 6 גיל

10K

אפריל 2002
250 כללי 91 גיל

10K

מרץ 2002
252 כללי 98 גיל

10K

פברואר 2002

47:27

תוצאת השנה
154 כללי 72 גיל

10K

פברואר 2002
343 כללי גיל 55

10K

מאי 2001
56 כללי 16 גיל

10K

אפריל 2001
84 כללי 15 גיל

10K

מרץ 2001
79 כללי 20 גיל גיל 26

10K

מרץ 2001

46:06

תוצאת השנה
187 כללי גיל 38

10K

מרץ 2001
134 כללי 68 גיל

10K

מרץ 2001
109 כללי 43 גיל

10K

פברואר 2001
156 כללי 54 גיל

10K

יוני 1999

47:11

תוצאת השנה
79 כללי 9 גיל

10K

פברואר 1990

49:14

תוצאת השנה

15K

15K

פברואר 2019

1:24:30

תוצאת השנה
479 כללי 32 גיל 423 בגברים גיל 56

15K

פברואר 2018

1:23:28

תוצאת השנה
571 כללי 29 גיל 505 בגברים גיל 55

15K

ספטמבר 2016
209 כללי 38 גיל 188 בגברים גיל 53

15K

פברואר 2016

1:20:34

תוצאת השנה
223 כללי 14 גיל 199 בגברים גיל 53

15K

נובמבר 2015

1:19:53

תוצאת השנה
1,028 כללי 89 גיל 928 בגברים גיל 52

15K

נובמבר 2014
1,064 כללי 83 גיל 979 בגברים גיל 51

15K

אוגוסט 2014
67 כללי 62 בגברים גיל 51

15K

ינואר 2014

1:13:11

תוצאת השנה
53 כללי 5 גיל 48 בגברים

15K

נובמבר 2013

1:16:27

תוצאת השנה
901 כללי 826 בגברים גיל 50

15K

נובמבר 2012

1:26:36

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2011
705 כללי גיל 48


15K

פברואר 2011

1:10:45

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2007

1:08:52

תוצאת השנה
279 כללי גיל 44

15K

נובמבר 2006

1:10:35

תוצאת השנה
330 כללי גיל 43

15K

נובמבר 2005

1:07:39

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2004

1:07:23

שיא אישי
132 כללי 18 גיל

15K

נובמבר 2003

1:13:05

תוצאת השנה
139 כללי 18 גיל

15K

נובמבר 2002

1:27:26

תוצאת השנה
319 כללי 319 בגברים גיל 39

חצי מרתון

21.1K

מרץ 2019
2,185 כללי 108 גיל 1,884 בגברים גיל 56

21.1K

פברואר 2019
5,185 כללי 236 גיל 4,256 בגברים גיל 56

21.1K

ינואר 2019
117 כללי 21 גיל 104 בגברים

21.1K

ינואר 2019

2:03:45

תוצאת השנה
1,071 כללי 49 גיל 856 בגברים גיל 56

21.1K

דצמבר 2018
1,396 כללי 70 גיל 1,163 בגברים

21.1K

נובמבר 2018
301 כללי 20 גיל 266 בגברים גיל 55

21.1K

מרץ 2018
2,243 כללי 106 גיל 1,933 בגברים גיל 55

21.1K

פברואר 2018
6,098 כללי 249 גיל 4,874 בגברים גיל 55

21.1K

ינואר 2018

2:01:26

תוצאת השנה
677 כללי 30 גיל 532 בגברים גיל 55

21.1K

דצמבר 2017

2:00:07

תוצאת השנה
1,332 כללי 144 גיל 1,170 בגברים גיל 54

21.1K

נובמבר 2017
218 כללי 71 גיל 194 בגברים

21.1K

ספטמבר 2017
318 כללי 48 גיל 269 בגברים

21.1K

יולי 2017
441 כללי 34 גיל 433 בגברים גיל 54

21.1K

יולי 2017
152 כללי 22 גיל 137 בגברים גיל 54

21.1K

יוני 2017
111 כללי 12 גיל 93 בגברים גיל 54

21.1K

מרץ 2017
2,864 כללי 226 גיל גיל 54

21.1K

פברואר 2017
5,151 כללי 413 גיל 4,226 בגברים גיל 54

21.1K

דצמבר 2016
1,930 כללי 172 גיל 1,612 בגברים גיל 53


21.1K

אוקטובר 2016

1:41:31

תוצאת השנה

21.1K

יוני 2016
289 כללי 29 גיל 243 בגברים גיל 53

21.1K

דצמבר 2015
1,767 כללי 184 גיל 1,547 בגברים גיל 52

21.1K

פברואר 2015
2,322 כללי 158 גיל 2,135 בגברים גיל 52

21.1K

פברואר 2015
25 כללי 6 גיל 21 בגברים

21.1K

פברואר 2015

1:50:13

תוצאת השנה
41 כללי 4 גיל 36 בגברים גיל 52

21.1K

ינואר 2015
125 כללי 18 גיל 117 בגברים

21.1K

דצמבר 2014
1,146 כללי 130 גיל 1,040 בגברים

21.1K

נובמבר 2014
153 כללי 15 גיל 141 בגברים

21.1K

מרץ 2014
797 כללי 51 גיל 751 בגברים גיל 51

21.1K

מרץ 2014

1:46:21

תוצאת השנה
15 כללי 1 גיל 14 בגברים

21.1K

דצמבר 2013

1:48:23

תוצאת השנה
1,156 כללי 1,081 בגברים גיל 50

21.1K

נובמבר 2013
103 כללי 54 בגברים גיל 50

21.1K

אוקטובר 2013
114 כללי 16 גיל 100 בגברים גיל 50

21.1K

מרץ 2013
2,334 כללי 2,162 בגברים גיל 50

21.1K

פברואר 2013
320 כללי 29 גיל 288 בגברים גיל 50


21.1K

דצמבר 2012


21.1K

אוקטובר 2012
106 כללי 19 גיל גיל 49

21.1K

מרץ 2012

1:42:59

תוצאת השנה
790 כללי גיל 49

21.1K

מרץ 2012
705 כללי 682 בגברים גיל 49

21.1K

פברואר 2012
163 כללי גיל 4921.1K

אפריל 2011

21.1K

פברואר 2011

1:45:25

תוצאת השנה
387 כללי

21.1K

מאי 2010
970 כללי גיל 47


21.1K

פברואר 2010

1:49:09

תוצאת השנה
396 כללי 56 גיל21.1K

מרץ 2009

1:38:44

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2008

21.1K

נובמבר 2008
380 כללי 32 גיל גיל 45

21.1K

אוקטובר 2008

21.1K

אפריל 2008

1:37:49

תוצאת השנה
14 כללי 14 גיל
21.1K

נובמבר 2007

1:39:22

תוצאת השנה
406 כללי גיל 44
21.1K

אפריל 2006

21.1K

מרץ 2006

1:42:57

תוצאת השנה
68 כללי 12 גיל

21.1K

פברואר 2006
294 כללי 52 גיל

21.1K

דצמבר 2005

21.1K

יולי 2005
114 כללי 12 גיל21.1K

מרץ 2005

1:37:33

תוצאת השנה
59 כללי 7 גיל

21.1K

פברואר 2005
156 כללי 26 גיל

21.1K

דצמבר 2004

1:34:00

שיא אישי
179 כללי 26 גיל

21.1K

מרץ 2004
89 כללי 13 גיל

21.1K

פברואר 2004
214 כללי גיל 41

21.1K

דצמבר 2003

1:44:13

תוצאת השנה

21.1K

מאי 2003
135 כללי 17 גיל

21.1K

מאי 2003
188 כללי 110 גיל

21.1K

פברואר 2003
145 כללי 26 גיל

21.1K

דצמבר 2002

21.1K

אפריל 2002

1:50:21

תוצאת השנה
175 כללי 91 גיל

21.1K

פברואר 2002
284 כללי 109 גיל

21.1K

דצמבר 2001
176 כללי 74 גיל

21.1K

מאי 2001

1:44:18

תוצאת השנה
130 כללי 32 גיל

21.1K

פברואר 2001
257 כללי 134 גיל

מרתון

42.2K

פברואר 2016

4:21:43

תוצאת השנה
1,058 כללי 87 גיל 964 בגברים גיל 53

42.2K

ינואר 2016
1,759 כללי 197 גיל 1,537 בגברים גיל 53

42.2K

מרץ 2015
793 כללי 93 גיל 703 בגברים גיל 52

42.2K

ינואר 2015

4:22:05

תוצאת השנה
1,444 כללי 158 גיל 1,262 בגברים גיל 52

42.2K

פברואר 2014

4:00:55

תוצאת השנה
996 כללי 77 גיל 943 בגברים גיל 51


42.2K

ינואר 2013

4:07:47

תוצאת השנה
1,137 כללי 1,040 בגברים גיל 50

42.2K

ינואר 2012

3:55:15

תוצאת השנה
763 כללי גיל 49

42.2K

מרץ 2011

4:11:54

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2010

4:13:42

תוצאת השנה
742 כללי גיל 47

42.2K

אוקטובר 2009
3,611 כללי 553 גיל

42.2K

אפריל 2009
359 כללי 344 בגברים גיל 46

42.2K

ינואר 2009

3:50:09

תוצאת השנה

42.2K

אוקטובר 2008
כללי 210 גיל גיל 45

42.2K

ינואר 2008

3:42:12

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2007

3:54:59

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2006

4:10:57

תוצאת השנה

42.2K

ספטמבר 2005

3:32:33

שיא אישי
5,437 כללי 1,268 גיל גיל 42

42.2K

ינואר 2005
275 כללי 42 גיל

42.2K

ינואר 2004

3:59:30

תוצאת השנה
279 כללי 40 גיל

42.2K

ינואר 2003

4:30:39

תוצאת השנה
310 כללי 134 גיל

42.2K

ינואר 2002

4:09:04

תוצאת השנה
235 כללי 90 גיל

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
1,384 כללי 69 גיל 1,156 בגברים גיל 55

30k
מרץ 2018
50 כללי 29 גיל 41 בגברים

אוקטובר 2017
352 כללי 263 בגברים גיל 54

מאי 2017
521 כללי 473 גיל 474 בגברים21k
אוקטובר 2016
11 כללי 3 גיל 11 בגברים


מרץ 2016
1,641 כללי 110 גיל 1,475 בגברים גיל 53

פברואר 2016
139 כללי 21 גיל 124 בגברים

אוקטובר 2015
486 כללי 263 גיל 404 בגברים גיל 52

אוגוסט 2015
354 כללי 47 גיל 298 בגברים

מאי 2015
191 כללי 211 גיל 184 בגברים גיל 52


אוקטובר 2014
3,015 כללי 152 גיל 2,827 בגברים

אפריל 2014
134 כללי 16 גיל 129 בגברים גיל 51

פברואר 2014
88 כללי 17 גיל 84 בגברים גיל 51

ינואר 2014
147 כללי 145 בגברים

נובמבר 2013
640 כללי 34 גיל 483 בגברים


נובמבר 2011
128 כללי גיל 48

נובמבר 2011
102 כללי 24 גיל גיל 48

נובמבר 2009
276 כללי גיל 46


מאי 2009
89 כללי 10 גילנובמבר 2007
45 כללי 12 גיל

אוקטובר 2007
326 כללי גיל 44


נובמבר 2006
423 כללי גיל 43

מאי 2006
67 כללי 8 גיל

אפריל 2006
171 כללי 15 גיל


נובמבר 2005
178 כללי 13 גיל


ספטמבר 2005
199 כללי 25 גיל

יוני 2005
83 כללי 15 גיל

אפריל 2005
102 כללי 8 גיל

מאי 2004
83 כללי 12 גיל

מאי 2004
71 כללי 9 גיל


אפריל 2004
165 כללי 14 גיל


פברואר 2004
40 כללי 7 גיל

אוקטובר 2003
171 כללי 14 גיל

אפריל 2003
155 כללי 18 גיליוני 2002
112 כללי 39 גיל


נובמבר 2001
38 כללי 9 גיל

נובמבר 2001
53 כללי 14 גיל


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אריה פלג