אריאל כהן

תוצאות אחרונות

אריאל כהן

42.2K

לפני 2 ימים

2:53:32

שיא אישי
25 כללי 14 גיל 22 בגברים גיל 33

10K

לפני 2 ימים

1:08:12

תוצאת השנה
9,362 כללי 197 גיל 2,848 בנשים

10K

נובמבר 2018

44:59

תוצאת השנה
55 כללי 17 גיל 54 בגברים גיל 22

2K

2K

מאי 2017
44 כללי 36 גיל 36 בגברים

2K

מאי 2017
16 כללי 15 גיל 15 בגברים

2K

מאי 2017

11:27

שיא אישי
62 כללי 15 גיל 45 בגברים

2K

נובמבר 2011

11:47

תוצאת השנה
223 כללי גיל 9

5K

5K

ספטמבר 2018

22:24

תוצאת השנה
51 כללי 11 גיל 50 בגברים גיל 20

5K

מרץ 2018
710 כללי 395 גיל 614 בגברים גיל 9

5K

מרץ 2018
1,211 כללי 589 גיל 940 בגברים גיל 14

5K

פברואר 2018
64 כללי 18 גיל 59 בגברים

5K

נובמבר 2017
43 כללי 41 גיל 41 בגברים גיל 16

5K

נובמבר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

5K

אוקטובר 2017
35 כללי 6 גיל 34 בגברים

5K

יולי 2017
580 כללי 84 גיל 339 בגברים גיל 8

5K

מאי 2017

16:53

שיא אישי

5K

מאי 2017
46 כללי 7 גיל 38 בגברים

5K

מרץ 2017
2,247 כללי 266 גיל גיל 20

5K

דצמבר 2014
84 כללי 72 גיל 72 בגברים

5K

נובמבר 2014

20:45

תוצאת השנה

5K

מרץ 2014
54 כללי 53 בגברים גיל 16

5K

אפריל 2013

35:43

תוצאת השנה
95 כללי 8 גיל

5K

נובמבר 2010

33:17

תוצאת השנה
272 כללי גיל 46

10K

10K

לפני 2 ימים

1:08:12

תוצאת השנה
9,362 כללי 197 גיל 2,848 בנשים

10K

נובמבר 2018

44:59

תוצאת השנה
55 כללי 17 גיל 54 בגברים גיל 22

10K

נובמבר 2018
8 כללי 1 גיל 7 בגברים גיל 15

10K

נובמבר 2018
1,664 כללי 899 גיל 1,522 בגברים גיל 31

10K

נובמבר 2018
5,892 כללי 1,423 גיל 4,946 בגברים גיל 44

10K

מרץ 2018
4,954 כללי 113 גיל 1,464 בנשים גיל 15

10K

מרץ 2018
5,270 כללי 1,516 גיל 3,635 בגברים גיל 37

10K

פברואר 2018
6,156 כללי 2,320 גיל 4,764 בגברים גיל 30

10K

פברואר 2018
6,681 כללי 608 גיל 5,067 בגברים גיל 19

10K

פברואר 2018
280 כללי 31 גיל 240 בגברים

10K

יולי 2017

50:55

תוצאת השנה
34 כללי 6 גיל 31 בגברים גיל 30

10K

מרץ 2017
853 כללי 27 גיל גיל 20

10K

מרץ 2017
1,185 כללי 143 גיל גיל 17

10K

מרץ 2017
3,916 כללי 418 גיל גיל 36

10K

מרץ 2017
4,250 כללי 311 גיל גיל 16

10K

מרץ 2017
5,658 כללי 74 גיל גיל 15

10K

פברואר 2017
13,136 כללי 3,627 גיל 7,997 בגברים גיל 29

10K

נובמבר 2016

50:36

תוצאת השנה
1,684 כללי 907 גיל 1,576 בגברים גיל 29

10K

נובמבר 2015

54:24

תוצאת השנה
524 כללי 204 גיל 467 בגברים גיל 27

10K

אוקטובר 2015
2,300 כללי 1,192 גיל 2,082 בגברים גיל 37

10K

אוקטובר 2015
8,945 כללי 3,155 גיל 6,360 בגברים

10K

מרץ 2015
4,013 כללי 433 גיל 2,961 בגברים גיל 18

10K

נובמבר 2014

44:41

תוצאת השנה
178 כללי 85 גיל 169 בגברים גיל 39

10K

אוקטובר 2014
140 כללי 22 גיל 135 בגברים

10K

מאי 2014
187 כללי 107 גיל 183 בגברים

10K

אפריל 2014
101 כללי 12 גיל 58 בגברים

10K

מרץ 2014
291 כללי 72 גיל 276 בגברים גיל 16

10K

פברואר 2014
3,224 כללי 120 גיל 2,977 בגברים גיל 51

10K

נובמבר 2013
376 כללי 357 בגברים גיל 38

10K

אוקטובר 2013

46:29

תוצאת השנה
1,005 כללי 22 גיל 36 בנשים גיל 26

10K

אוקטובר 2013
3,914 כללי 2,324 גיל 3,693 בגברים גיל 38

10K

אוקטובר 2013
7,060 כללי 1,472 גיל 6,336 בגברים גיל 45

10K

ספטמבר 2013
41 כללי 15 גיל

10K

יולי 2013
360 כללי גיל 38

10K

יולי 2013
138 כללי 52 גיל גיל 40


10K

מרץ 2013
7,188 כללי 5,775 בגברים גיל 38

10K

מרץ 2013
1,219 כללי גיל 13

10K

אוקטובר 2012

44:35

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

מרץ 2012
5,244 כללי גיל 44

10K

מרץ 2012
326 כללי 303 בגברים גיל 28


10K

יוני 2011

42:33

שיא אישי
137 כללי גיל 21

10K

מאי 2011
474 כללי

10K

אפריל 2011

10K

אפריל 2011
4,024 כללי גיל 4710K

פברואר 2011

10K

אוקטובר 2010

51:47

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2010

10K

אוקטובר 2010

10K

אפריל 2009

57:03

תוצאת השנה
2,766 כללי 2,458 בגברים גיל 34


10K

פברואר 2009
485 כללי 93 גיל

10K

מרץ 2005

1:00:00

תוצאת השנה
510 כללי 76 גיל

15K

15K

נובמבר 2013

1:24:18

שיא אישי
1,576 כללי 1,385 בגברים גיל 38

15K

נובמבר 2013
1,881 כללי 1,602 בגברים גיל 50

חצי מרתון

21.1K

יולי 2017
7 כללי 5 גיל 43 בגברים גיל 31

21.1K

מרץ 2017

1:21:47

שיא אישי
13 כללי 12 גיל גיל 31

21.1K

נובמבר 2016
353 כללי 33 גיל 262 בגברים גיל 53

21.1K

ספטמבר 2016

1:24:04

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 30

21.1K

פברואר 2016
3,248 כללי 1,431 גיל 2,858 בגברים גיל 38

21.1K

מרץ 2015
1,489 כללי 114 בנשים

21.1K

מרץ 2015

1:30:07

תוצאת השנה
37 כללי 15 גיל 34 בגברים גיל 29

21.1K

מרץ 2015
2,750 כללי 228 גיל 519 בנשים גיל 23

21.1K

דצמבר 2014
2,867 כללי 446 גיל 2,256 בגברים

21.1K

מרץ 2014

1:33:29

תוצאת השנה
103 כללי 63 גיל 95 בגברים גיל 28

21.1K

מרץ 2014
8,993 כללי 5,687 בגברים גיל 38

21.1K

פברואר 2014
2,464 כללי 1,316 גיל 2,296 בגברים גיל 39

21.1K

דצמבר 2013

1:59:04

תוצאת השנה
2,050 כללי 1,836 בגברים גיל 38

21.1K

נובמבר 2013
190 כללי 112 בגברים גיל 50


21.1K

מרץ 2013
5,530 כללי 4,650 בגברים גיל 45

21.1K

מרץ 2012

1:47:25

תוצאת השנה
488 כללי 475 בגברים גיל 40

21.1K

אפריל 2011
3,460 כללי גיל 43

21.1K

מרץ 2011

1:32:11

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2002

2:01:04

תוצאת השנה
317 כללי 113 גיל

מרתון

42.2K

לפני 2 ימים

2:53:32

שיא אישי
25 כללי 14 גיל 22 בגברים גיל 33


42.2K

מרץ 2018

3:08:47

תוצאת השנה
24 כללי 11 גיל 19 בגברים גיל 32

42.2K

ספטמבר 2016

3:47:10

תוצאת השנה
9,576 כללי 1,740 גיל 9,809 בגברים

42.2K

ינואר 2015

4:15:41

תוצאת השנה
1,368 כללי 151 גיל 1,208 בגברים גיל 52

42.2K

אוקטובר 2014

3:56:14

תוצאת השנה
5,834 כללי 895 גיל 5,050 בגברים

42.2K

אפריל 2014
8,874 כללי

42.2K

פברואר 2014
1,822 כללי 321 גיל 1,657 בגברים גיל 46

42.2K

פברואר 2014
1,828 כללי 408 גיל 1,663 בגברים גיל 42

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 11

ספטמבר 2018
181 כללי 7 גיל 121 בגברים גיל 55

יוני 2018
15 כללי 15 גיל 15 בגברים גיל 15

נובמבר 2016
4 כללי 4 גיל 4 בגברים

15k
מאי 2016
13 כללי 4 גיל 13 בגברים

מרץ 2016
36 כללי 19 גיל 32 בגברים גיל 30

מאי 2015
697 כללי 591 גיל 563 בגברים גיל 39

147 כללי 113 גיל 112 בגברים

אוקטובר 2014
416 כללי 253 גיל 405 בגברים

אוקטובר 2014
3,565 כללי 726 גיל 3,321 בגברים

אוקטובר 2014
10,351 כללי 1,322 גיל 2,244 בנשים

יוני 2014
35 כללי 32 גיל 33 בגברים

נובמבר 2013
8 כללי 8 בגברים גיל 15

468 כללי 227 גיל 227 בגברים

נובמבר 2013
298 כללי 25 גיל 108 בנשים גיל 12

אוקטובר 2013
28 כללי 23 בגברים גיל 50

אוקטובר 2013
245 כללי 115 גיל 235 בגברים גיל 41

מאי 2013
172 כללי גיל 50

דצמבר 2009
43 כללי גיל 17

דצמבר 2009
106 כללי גיל 17

מרץ 2009
1,150 כללי גיל 34הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אריאל כהן