ארטור ברזקין

תוצאות אחרונות

ארטור ברזקין
אוקטובר 2017
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 15

4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 15

15K

מרץ 2017

21:08

שיא אישי
12 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 15

5K

5K

אוקטובר 2015

27:11

שיא אישי
61 כללי 23 גיל 52 בגברים גיל 13

15K

15K

מרץ 2017

21:08

שיא אישי
12 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 15

תוצאות נוספות

אוקטובר 2017
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 15

4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 15

אוקטובר 2016
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 14

אוקטובר 2016
17 כללי 14 גיל 14 בגברים גיל 14

ספטמבר 2016
45 כללי 38 גיל 38 בגברים גיל 14