אסף לב

תוצאות אחרונות

אסף לב

10K

לפני 10 ימים
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 50

800
מרץ 2019
181 כללי 16 גיל 86 בגברים גיל 38

10K

מרץ 2019

40:31

שיא אישי
59 כללי 5 גיל 56 בגברים גיל 50

2K

2K

נובמבר 2017

9:49

תוצאת השנה
105 כללי 34 גיל 86 בגברים גיל 12

2K

נובמבר 2016

9:28

תוצאת השנה
119 כללי 48 גיל 89 בגברים גיל 11

2K

אפריל 2016
61 כללי 19 גיל 49 בגברים גיל 11

2K

נובמבר 2015

10:27

תוצאת השנה
187 כללי 43 גיל 133 בגברים גיל 10

2K

נובמבר 2014

11:50

תוצאת השנה
256 כללי 70 גיל 184 בגברים גיל 9

2K

דצמבר 2013

9:01

שיא אישי
40 כללי 33 בגברים גיל 11

5K

5K

ספטמבר 2015

19:40

תוצאת השנה
17 כללי 3 גיל 16 בגברים

5K

ינואר 2014

26:44

תוצאת השנה
56 כללי 42 בגברים

5K

נובמבר 2013
430 כללי 340 בגברים גיל 32


5K

יולי 2013
45 כללי 42 גיל

5K

מאי 2012

19:54

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל

5K

אוגוסט 2008

20:43

תוצאת השנה
64 כללי 17 גיל

5K

נובמבר 2004

23:21

תוצאת השנה
61 כללי 4 גיל

5K

אוקטובר 2004
42 כללי 12 גיל

10K

10K

לפני 10 ימים
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 50

10K

מרץ 2019

40:31

שיא אישי
59 כללי 5 גיל 56 בגברים גיל 50

10K

מרץ 2018

48:31

תוצאת השנה
179 כללי 21 גיל 161 בגברים גיל 49

10K

מרץ 2018
4,214 כללי 452 גיל 3,149 בגברים גיל 19

10K

אוקטובר 2017
5,078 כללי 2,448 גיל 4,400 בגברים גיל 37

10K

מרץ 2017

41:25

תוצאת השנה
96 כללי 15 גיל 89 בגברים גיל 48

10K

פברואר 2017
1,390 כללי 714 גיל 1,302 בגברים גיל 23

10K

מרץ 2016

42:48

תוצאת השנה
134 כללי 16 גיל 122 בגברים גיל 47

10K

דצמבר 2015
352 כללי 59 גיל 325 בגברים

10K

מאי 2015
158 כללי 22 גיל 148 בגברים

10K

מרץ 2015

41:21

תוצאת השנה
65 כללי 6 גיל 62 בגברים גיל 46

10K

דצמבר 2014
667 כללי 82 גיל 561 בגברים

10K

נובמבר 2014

42:18

תוצאת השנה
9 כללי 3 גיל 9 בגברים גיל 45

10K

מרץ 2014
114 כללי 7 גיל 99 בגברים גיל 45

10K

פברואר 2014
26 כללי 11 גיל 138 בגברים


10K

מרץ 2013
4,212 כללי 3,738 בגברים גיל 41

10K

מרץ 2013

44:17

תוצאת השנה
110 כללי גיל 44

10K

דצמבר 2012

41:50

תוצאת השנה
75 כללי 17 גיל

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012
29 כללי 6 גיל

10K

יוני 2012
17 כללי 6 גיל

10K

מרץ 2012
2,456 כללי גיל 4010K

נובמבר 2011

43:44

תוצאת השנה

10K

מאי 2011
48 כללי 7 גיל גיל 42


10K

דצמבר 2010
65 כללי 10 גיל

10K

אפריל 2010

42:08

תוצאת השנה
166 כללי 31 גיל10K

ספטמבר 2009

42:04

תוצאת השנה
36 כללי 8 גיל

10K

מרץ 2009
87 כללי 12 גיל

10K

דצמבר 2008
62 כללי 14 גיל

10K

אוקטובר 2008

10K

מרץ 2008

43:44

תוצאת השנה
278 כללי גיל 39


10K

מאי 2007

42:13

תוצאת השנה
9 כללי 5 גיל


10K

מאי 2006
231 כללי 12 גיל

10K

מרץ 2006
460 כללי גיל 37

10K

מרץ 2006

49:33

תוצאת השנה
336 כללי 147 גיל

10K

מרץ 2005

49:02

תוצאת השנה
296 כללי 115 גיל

15K

15K

נובמבר 2010

1:14:02

שיא אישי
517 כללי גיל 41

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2019

1:37:00

תוצאת השנה
590 כללי 295 גיל 551 בגברים גיל 25

21.1K

ינואר 2019
222 כללי 23 גיל 211 בגברים גיל 50

21.1K

נובמבר 2015

1:35:33

תוצאת השנה
97 כללי 14 גיל 90 בגברים

21.1K

יולי 2013
220 כללי גיל 44

21.1K

יוני 2013

1:41:05

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2013
113 כללי 18 גיל

21.1K

דצמבר 2012

1:34:33

שיא אישי

21.1K

דצמבר 2012

21.1K

אוקטובר 2008

1:40:27

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2007

1:49:48

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

פברואר 2016

4:32:26

תוצאת השנה
1,218 כללי 215 גיל 1,098 בגברים גיל 47

42.2K

פברואר 2015

3:48:20

שיא אישי
508 כללי 98 גיל 491 בגברים גיל 46

42.2K

מרץ 2013

3:57:11

תוצאת השנה
284 כללי 37 גיל גיל 24

42.2K

אפריל 2011

4:03:35

תוצאת השנה
12,490 כללי 4,780 גיל

42.2K

ינואר 2010

4:28:23

תוצאת השנה
905 כללי גיל 41

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2019

6:39:43

תוצאת השנה
27 כללי 20 גיל 27 בגברים

70.3

ינואר 2013

6:58:28

תוצאת השנה
153 כללי 37 גיל

70.3

אוקטובר 2012

5:21:56

שיא אישי
145 כללי גיל 43

70.3

ינואר 2012
182 כללי 13 גיל גיל 51

70.3

מאי 2010

5:27:35

תוצאת השנה

70.3

פברואר 2009

6:43:15

תוצאת השנה
46 כללי 14 גיל

איש ברזל

איש ברזל

ספטמבר 2017

12:04:47

שיא אישי

איש ברזל

ינואר 2017
95 כללי 28 גיל 87 בגברים

תוצאות נוספות

800
מרץ 2019
181 כללי 16 גיל 86 בגברים גיל 38

103 כללי 29 גיל 99 בגברים גיל 49

30k
אפריל 2017
54 כללי 52 גיל 52 בגברים

נובמבר 2016
93 כללי 14 גיל 87 בגברים גיל 27

42k
אוקטובר 2016
40 כללי 14 גיל 38 בגברים

יוני 2016
12 כללי 11 גיל 12 בגברים גיל 47

65 כללי 37 גיל 64 בגברים גיל 47

ספטמבר 2015
143 כללי 21 גיל 120 בגברים גיל 46

מאי 2015
14 כללי 12 גיל 14 בגברים גיל 46

אפריל 2015
7 כללי 6 גיל 7 בגברים גיל 46

ספטמבר 2014
152 כללי 27 גיל 135 בגברים גיל 45


נובמבר 2013
274 כללי 32 גיל 219 בגברים גיל 47

יולי 2013
8 כללי גיל 44

יולי 2013
17 כללי גיל 44
אפריל 2013
29 כללי 12 גיל גיל 44

ספטמבר 2012
12 כללי גיל 43

ספטמבר 2012
59 כללי גיל 43

יוני 2012
23 כללי גיל 43


ספטמבר 2011
35 כללי גיל 42

אוקטובר 2010
13 כללי גיל 41


אפריל 2010
24 כללי גיל 41

ספטמבר 2009
3 כללי גיל 40


יוני 2008
13 כללי גיל 39


ספטמבר 2006


אפריל 2006
106 כללי גיל 37

מאי 2005
81 כללי גיל 16

נובמבר 2003
6 כללי 4 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אסף לב