אסף בימרו

תוצאות אחרונות

אסף בימרו

10K

לפני 13 ימים

57:30

תוצאת השנה
63 כללי 8 גיל 54 בגברים גיל 50

21.1K

דצמבר 2018

1:26:10

תוצאת השנה
78 כללי 8 גיל 75 בגברים

10K

אוקטובר 2018
12 כללי 2 גיל 10 בגברים גיל 49

5K

5K

מאי 2013

15:40

תוצאת השנה

5K

אפריל 1999

15:19

שיא אישי
1 כללי 1 גיל

10K

10K

לפני 13 ימים

57:30

תוצאת השנה
63 כללי 8 גיל 54 בגברים גיל 50

10K

אוקטובר 2018
12 כללי 2 גיל 10 בגברים גיל 49

10K

מרץ 2018

28:47

שיא אישי

10K

מרץ 2018
8 כללי 3 גיל 8 בגברים

10K

מרץ 2018
32 כללי 2 גיל 30 בגברים גיל 49

10K

מרץ 2018
8,116 כללי 260 גיל 3,508 בנשים גיל 39

10K

יוני 2016

37:46

תוצאת השנה
12 כללי 2 גיל 12 בגברים

10K

דצמבר 2014

33:32

תוצאת השנה
5 כללי 1 גיל 5 בגברים

10K

נובמבר 2014
10 כללי 1 גיל 10 בגברים גיל 45

10K

מאי 2014
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 45

10K

אוקטובר 2013
8 כללי גיל 44

10K

אוגוסט 2013

10K

פברואר 2013

32:14

תוצאת השנה
4 כללי גיל 44

10K

אוקטובר 2012
9 כללי גיל 43

10K

אוקטובר 2012
6 כללי גיל 43


10K

מאי 2012

32:29

תוצאת השנה
3 כללי גיל 43


10K

פברואר 2012
3 כללי גיל 43

10K

נובמבר 2011
22 כללי גיל 42


10K

מרץ 2011

33:18

תוצאת השנה10K

פברואר 2010

31:38

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2009

32:27

תוצאת השנה
7 כללי גיל 40

10K

אוקטובר 2009
5 כללי

10K

ספטמבר 2009
5 כללי 1 גיל10K

ספטמבר 2008
4 כללי 3 גיל


10K

מאי 2008
2 כללי 1 גיל

10K

מאי 2008

31:37

תוצאת השנה


10K

אפריל 2007
3 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2007
15 כללי גיל 38


10K

מרץ 2007

31:04

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2006

31:09

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל

10K

מאי 2006
3 כללי 2 גיל

10K

נובמבר 2004

10K

אפריל 2004
2 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2004

30:07

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2004
3 כללי 3 גיל

10K

פברואר 2004
2 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2004
1 כללי גיל 35

10K

אפריל 2003
3 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2003
2 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2003

30:41

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2002
58 כללי 29 גיל

10K

אפריל 2002
2 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2002
3 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2002

30:42

תוצאת השנה
3 כללי 2 גיל

10K

מאי 2001
3 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2001
2 כללי 1 גיל


10K

מרץ 2001
5 כללי גיל 32

10K

מרץ 2001

29:57

תוצאת השנה
3 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2001
2 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2001
3 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2001
2 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2000

30:43

תוצאת השנה


10K

מרץ 1999

29:56

תוצאת השנה

10K

פברואר 1999
3 כללי 3 גיל

10K

אוקטובר 1998

30:22

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל

10K

מרץ 1998
2 כללי 2 גיל גיל 29


10K

פברואר 1998
3 כללי 3 גיל גיל 33

10K

אפריל 1997

31:52

תוצאת השנה

10K

אפריל 1996

42:16

תוצאת השנה


10K

מאי 1990
49 כללי 20 גיל

10K

פברואר 1990

32:14

תוצאת השנה

15K

15K

נובמבר 2014

51:24

תוצאת השנה
14 כללי 1 גיל 14 בגברים גיל 45

15K

נובמבר 2013

52:08

תוצאת השנה
12 כללי 12 בגברים גיל 44

15K

נובמבר 2012

49:08

תוצאת השנה
7 כללי גיל 43

15K

נובמבר 2010

51:24

תוצאת השנה
12 כללי גיל 41

15K

נובמבר 2009

49:27

תוצאת השנה
5 כללי גיל 40

15K

נובמבר 2007

48:18

תוצאת השנה
4 כללי גיל 38

15K

נובמבר 2006

48:44

תוצאת השנה
2 כללי גיל 37

15K

נובמבר 2004

47:59

שיא אישי
1 כללי 1 גיל

15K

נובמבר 2003

48:06

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל

15K

נובמבר 2002

48:14

תוצאת השנה
2 כללי 2 בגברים גיל 33

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2018

1:26:10

תוצאת השנה
78 כללי 8 גיל 75 בגברים

21.1K

דצמבר 2014

1:12:53

תוצאת השנה
13 כללי 1 גיל 13 בגברים

21.1K

מרץ 2011

1:18:16

תוצאת השנה


21.1K

פברואר 2010

1:10:46

תוצאת השנה
4 כללי 1 גיל

21.1K

דצמבר 2009

1:08:14

תוצאת השנה21.1K

נובמבר 2008

1:08:47

תוצאת השנה
3 כללי 3 גיל גיל 39

21.1K

נובמבר 2007

1:06:47

תוצאת השנה
2 כללי גיל 3821.1K

דצמבר 2006

1:06:39

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2005

1:07:29

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2005
2 כללי 2 גיל

21.1K

דצמבר 2004
3 כללי 3 גיל

21.1K

מרץ 2004

1:08:52

תוצאת השנה
3 כללי 3 גיל


21.1K

מאי 2003
2 כללי 2 גיל

21.1K

פברואר 2003

1:07:26

תוצאת השנה
4 כללי 2 גיל

21.1K

דצמבר 2002

1:08:28

תוצאת השנה

21.1K

אפריל 2002
2 כללי 2 גיל

21.1K

פברואר 2002
4 כללי 4 גיל

21.1K

דצמבר 2001
2 כללי 2 גיל

21.1K

מאי 2001

1:04:51

שיא אישי
2 כללי 1 גיל

21.1K

פברואר 2001
7 כללי 7 גיל

21.1K

פברואר 2000

1:06:36

תוצאת השנה
4 כללי 4 גיל גיל 31

21.1K

פברואר 1999

1:07:06

תוצאת השנה
5 כללי 5 גיל גיל 30

21.1K

מאי 1998

1:07:36

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 37

21.1K

נובמבר 1997

1:06:54

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל גיל 28

21.1K

פברואר 1997
5 כללי 5 גיל גיל 12

21.1K

דצמבר 1996

1:08:40

תוצאת השנה
3 כללי 3 גיל גיל 10

21.1K

מרץ 1995

1:05:28

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

ינואר 2013

2:27:48

תוצאת השנה
30 כללי 30 בגברים גיל 44

42.2K

ינואר 2010

2:31:29

תוצאת השנה
20 כללי גיל 41

42.2K

ינואר 2009

2:20:06

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2008

2:18:45

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2007

2:17:35

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2006

2:19:18

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2005

2:20:02

תוצאת השנה
6 כללי 6 גיל

42.2K

ינואר 2004

2:16:03

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל

42.2K

ינואר 2003

2:15:46

שיא אישי
2 כללי 2 גיל

42.2K

ינואר 2002

2:18:34

תוצאת השנה
5 כללי 4 גיל

42.2K

ינואר 2001

2:18:46

תוצאת השנה
3 כללי 3 גיל גיל 31

42.2K

ינואר 2000

2:19:45

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 30

42.2K

ינואר 1997

2:16:45

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל גיל 28

42.2K

ינואר 1995

2:17:12

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 1994

2:25:57

תוצאת השנה
5 כללי 5 גיל גיל 25

תוצאות נוספות

10k
אפריל 2018
12 כללי 6 גיל 11 בגברים


יולי 2012


מאי 2009
4 כללי 1 גיל


פברואר 2008
9 כללי גיל 39


אפריל 2006
1 כללי 1 גיל

מאי 2004
5 כללי 2 גיל

אפריל 2004
3 כללי 3 גיל

אוקטובר 2003
5 כללי 5 גיל

אפריל 2003
1 כללי 1 גיליוני 2002
5 כללי 4 גיל


מאי 2001
4 כללי 2 גיל
אפריל 2000
3 כללי 3 גיל גיל 31

אפריל 1999
2 כללי 2 גיל גיל 16

מאי 1998

מאי 1998
1 כללי 1 גיל

אפריל 1998
2 כללי 2 גיל גיל 14

מאי 1997
4 כללי 2 גיל

מאי 1996
4 כללי 3 גיל גיל 27

מאי 1996
1 כללי 1 גיל

פברואר 1992

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אסף בימרו