אסנת תמיר

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

אסנת תמיר
אפריל 2017
454 כללי 454 גיל 454 בנשים גיל 51

מאי 2013
127 כללי 13 גיל גיל 47

5K

מאי 2012

31:30

שיא אישי
110 כללי גיל 46

5K

5K

מאי 2012

31:30

שיא אישי
110 כללי גיל 46

תוצאות נוספות

אפריל 2017
454 כללי 454 גיל 454 בנשים גיל 51

מאי 2013
127 כללי 13 גיל גיל 47

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אסנת תמיר