אסנת זק

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

אסנת זק

10K

נובמבר 2017

1:01:07

תוצאת השנה
679 כללי 10 גיל 117 בנשים גיל 56

נובמבר 2016
595 כללי 8 גיל 95 בנשים גיל 55

10K

אוקטובר 2016

58:42

שיא אישי
236 כללי 6 גיל 24 בנשים גיל 55

10K

10K

נובמבר 2017

1:01:07

תוצאת השנה
679 כללי 10 גיל 117 בנשים גיל 56

10K

אוקטובר 2016

58:42

שיא אישי
236 כללי 6 גיל 24 בנשים גיל 55

10K

אוקטובר 2015

1:01:59

תוצאת השנה
172 כללי 5 גיל 26 בנשים גיל 54

10K

אפריל 2013

59:12

תוצאת השנה
841 כללי 5 גיל גיל 52

10K

מאי 2012

59:03

תוצאת השנה
938 כללי גיל 51

תוצאות נוספות

נובמבר 2016
595 כללי 8 גיל 95 בנשים גיל 55

נובמבר 2015
685 כללי 13 גיל 96 בנשים גיל 54