אנני גרליץ

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

אנני גרליץ

2K

מאי 2018
25 כללי 3 גיל 9 בנשים גיל 10

2K

מרץ 2018

9:26

שיא אישי
14 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 10

מרץ 2018
47 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 10

2K

2K

מאי 2018
25 כללי 3 גיל 9 בנשים גיל 10

2K

מרץ 2018

9:26

שיא אישי
14 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 10

תוצאות נוספות

מרץ 2018
47 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 10

נובמבר 2017
41 כללי 7 גיל 10 בנשים