אמרי פריסיאדו

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

אמרי פריסיאדו
לפני 4 ימים
3 כללי גיל 25

לפני 4 ימים
7 כללי גיל 25

לפני 11 ימים
כללי גיל 25

60מ

60מ

פברואר 2019

6.89

תוצאת השנה

60מ

פברואר 2019

60מ

פברואר 2019
6 כללי גיל 25

60מ

פברואר 2019
2 כללי גיל 25

60מ

ינואר 2019
9 כללי גיל 25

60מ

דצמבר 2018
1 כללי גיל 24

60מ

ינואר 2018

6.99

תוצאת השנה
16 כללי

60מ

ינואר 2018


60מ

פברואר 2016
2 כללי

60מ

פברואר 2016
2 כללי

60מ

פברואר 2016

6.97

תוצאת השנה
1 כללי60מ

פברואר 2015

7.01

תוצאת השנה


60מ

פברואר 2015

60מ

פברואר 2015

60מ

ינואר 2015
1 כללי גיל 21

60מ

ינואר 2015
1 כללי גיל 21

60מ

ינואר 2015
1 כללי גיל 21

60מ

ינואר 2015
1 כללי גיל 21

60מ

ינואר 2014

7.13

תוצאת השנה
60מ

פברואר 2013
12 כללי

60מ

פברואר 2013

7.38

שיא אישי

60מ

דצמבר 2012

7.20

תוצאת השנה

תוצאות נוספות

לפני 4 ימים
3 כללי גיל 25

לפני 4 ימים
7 כללי גיל 25

לפני 11 ימים
כללי גיל 25

לפני 11 ימים
2 כללי גיל 25


ינואר 2019
2 כללי גיל 25

דצמבר 2018
1 כללי גיל 24
אפריל 2018
4 כללי

אפריל 2018
3 כללי

פברואר 2018
6 כללי

פברואר 2018
7 כללי


ינואר 2018
5 כללי


דצמבר 2017
1 כללי

אוגוסט 2017
11 כללי

דצמבר 2015
1 כללי
מאי 2015
1 כללי

אפריל 2015
1 כללי גיל 21

אפריל 2015
1 כללי גיל 21

אפריל 2015
1 כללי גיל 21

ינואר 2015
3 כללי גיל 21

אוגוסט 2014
1 כללי

אוגוסט 2014
1 כלליהורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אמרי פריסיאדו