אמיתי גיסר

תוצאות אחרונות

אמיתי גיסר

21.1K

לפני 5 ימים

1:37:11

תוצאת השנה
179 כללי 22 גיל 170 בגברים

10K

לפני 11 ימים
76 כללי 12 גיל 72 בגברים גיל 48

10K

פברואר 2019

40:53

תוצאת השנה
102 כללי 24 גיל 99 בגברים גיל 48

5K

5K

ספטמבר 2018

19:11

שיא אישי
64 כללי 35 גיל 59 בגברים

5K

אוקטובר 2017

19:30

תוצאת השנה
48 כללי 32 גיל 45 בגברים

5K

מאי 2015

25:25

תוצאת השנה
138 כללי 121 גיל 120 בגברים גיל 44

5K

יוני 2014

33:21

תוצאת השנה
318 כללי 244 גיל 245 בגברים

5K

מאי 2013

19:28

תוצאת השנה
40 כללי גיל 42

5K

יוני 2011

19:30

תוצאת השנה
17 כללי 2 גיל גיל 40

5K

אוגוסט 2010

23:59

תוצאת השנה
105 כללי 27 גיל

5K

יוני 2008

19:30

תוצאת השנה

5K

יוני 2007

19:30

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2005

20:21

תוצאת השנה
63 כללי 26 גיל גיל 34

5K

אוקטובר 2004

22:17

תוצאת השנה
26 כללי 6 גיל

10K

10K

לפני 11 ימים
76 כללי 12 גיל 72 בגברים גיל 48

10K

פברואר 2019

40:53

תוצאת השנה
102 כללי 24 גיל 99 בגברים גיל 48

10K

אפריל 2018
141 כללי 16 גיל 131 בגברים גיל 47

10K

מרץ 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

מרץ 2018
39 כללי 3 גיל 36 בגברים גיל 47

10K

פברואר 2018

39:41

תוצאת השנה
51 כללי 6 גיל 49 בגברים

10K

אפריל 2017

40:19

תוצאת השנה
154 כללי 24 גיל 147 בגברים

10K

מרץ 2017
87 כללי 13 גיל 81 בגברים גיל 46

10K

מאי 2016

41:03

תוצאת השנה
180 כללי 23 גיל 170 בגברים

10K

אפריל 2016
7 כללי 3 גיל 7 בגברים גיל 45

10K

אפריל 2016
51 כללי 8 גיל 46 בגברים גיל 45

10K

פברואר 2016
15 כללי 3 גיל 14 בגברים

10K

מאי 2015

42:10

תוצאת השנה
156 כללי 33 גיל 146 בגברים

10K

מאי 2014

39:10

תוצאת השנה
71 כללי 17 גיל 69 בגברים

10K

אפריל 2014
26 כללי 7 גיל 26 בגברים

10K

פברואר 2014
28 כללי 3 גיל 25 בגברים גיל 43

10K

מאי 2013

40:22

תוצאת השנה


10K

פברואר 2013
31 כללי 27 בגברים גיל 42

10K

אוקטובר 2012

40:24

תוצאת השנה
123 כללי גיל 41

10K

אפריל 2012
19 כללי גיל 41


10K

נובמבר 2011

39:24

תוצאת השנה
78 כללי גיל 40

10K

אפריל 2011

10K

פברואר 2011

10K

נובמבר 2010

39:06

תוצאת השנה
45 כללי גיל 39

10K

מאי 2009
23 כללי 9 גיל

10K

אפריל 2009

39:19

תוצאת השנה


10K

נובמבר 2008
94 כללי גיל 37

10K

מאי 2008
22 כללי 8 גיל

10K

אפריל 2008

38:58

שיא אישי

10K

אפריל 2008
37 כללי גיל 37


10K

אפריל 2007

39:03

תוצאת השנה
44 כללי 12 גיל

10K

מרץ 2007
57 כללי גיל 3610K

מרץ 2006
1,045 כללי גיל 35

10K

מרץ 2006

39:53

תוצאת השנה
48 כללי 34 גיל


10K

מרץ 2005

41:54

תוצאת השנה
93 כללי 46 גיל

10K

נובמבר 2004

10K

מרץ 2004

42:24

תוצאת השנה
126 כללי 64 גיל

10K

נובמבר 2003

10K

אפריל 2003

44:30

תוצאת השנה
129 כללי 33 גיל

10K

מרץ 2003
225 כללי 90 גיל

10K

פברואר 2002

50:51

תוצאת השנה
237 כללי 93 גיל

15K

15K

נובמבר 2015

1:04:52

תוצאת השנה
226 כללי 43 גיל 213 בגברים גיל 44

15K

נובמבר 2014

1:04:06

תוצאת השנה
230 כללי 38 גיל 218 בגברים גיל 43

15K

נובמבר 2012

1:05:12

תוצאת השנה
226 כללי גיל 41

15K

אוקטובר 2011

1:00:29

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2010

59:11

שיא אישי
54 כללי גיל 39

15K

נובמבר 2008

1:02:54

תוצאת השנה
108 כללי גיל 37

15K

נובמבר 2007

1:03:28

תוצאת השנה
133 כללי גיל 36

15K

נובמבר 2006

1:10:08

תוצאת השנה
312 כללי גיל 35

15K

נובמבר 2005

1:07:45

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2004

1:08:47

תוצאת השנה
150 כללי 54 גיל

חצי מרתון

21.1K

לפני 5 ימים

1:37:11

תוצאת השנה
179 כללי 22 גיל 170 בגברים

21.1K

דצמבר 2017

1:30:05

תוצאת השנה
173 כללי 17 גיל 165 בגברים גיל 46

21.1K

יולי 2017
44 כללי 9 גיל 78 בגברים גיל 46

21.1K

מרץ 2017
94 כללי 11 גיל גיל 46

21.1K

דצמבר 2016

1:28:58

תוצאת השנה
151 כללי 18 גיל 142 בגברים גיל 45

21.1K

דצמבר 2015

1:30:13

תוצאת השנה
195 כללי 36 גיל 185 בגברים גיל 44

21.1K

אוגוסט 2015
130 כללי 122 גיל 122 בגברים

21.1K

מרץ 2015
90 כללי 16 גיל 82 בגברים גיל 44

21.1K

פברואר 2015
337 כללי 77 גיל 321 בגברים גיל 44

21.1K

דצמבר 2014

1:30:32

תוצאת השנה
199 כללי 38 גיל 187 בגברים

21.1K

ספטמבר 2014
83 כללי 78 גיל 78 בגברים

21.1K

מרץ 2014
121 כללי 18 גיל 113 בגברים גיל 43

21.1K

דצמבר 2013
600 כללי 577 בגברים גיל 42

21.1K

מרץ 2013

1:37:07

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2012

1:29:36

תוצאת השנה

21.1K

אוגוסט 2012
77 כללי 75 גיל גיל 41

21.1K

מרץ 2012
72 כללי 69 בגברים גיל 41

21.1K

דצמבר 2011

1:31:29

תוצאת השנה

21.1K

אוגוסט 2010

1:34:21

תוצאת השנה

21.1K

יולי 2009

1:35:27

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2008

1:27:26

שיא אישי


21.1K

דצמבר 2007

1:28:34

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2006

1:35:25

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2006
360 כללי 150 גיל

21.1K

דצמבר 2005

21.1K

פברואר 2005

1:40:00

תוצאת השנה
133 כללי 63 גיל

21.1K

דצמבר 2004

1:36:49

תוצאת השנה
231 כללי 138 גיל

21.1K

פברואר 2004
154 כללי גיל 33

21.1K

דצמבר 2003

21.1K

פברואר 2003

1:40:34

תוצאת השנה
110 כללי 49 גיל

21.1K

דצמבר 2002

1:44:14

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

ינואר 2019

3:13:04

תוצאת השנה
111 כללי 20 גיל 103 בגברים גיל 48

42.2K

ינואר 2018

3:14:32

תוצאת השנה
121 כללי 24 גיל 114 בגברים גיל 47

42.2K

ינואר 2017

3:15:16

תוצאת השנה
143 כללי 24 גיל 138 בגברים גיל 46

42.2K

ינואר 2016

3:09:23

תוצאת השנה
149 כללי 21 גיל 141 בגברים גיל 45

42.2K

ינואר 2015

3:07:54

תוצאת השנה
156 כללי 27 גיל 153 בגברים גיל 44

42.2K

אוקטובר 2013
9,122 כללי 1,233 גיל 6,885 בגברים

42.2K

ינואר 2013

3:00:48

שיא אישי
124 כללי 109 בגברים גיל 42

42.2K

ינואר 2012

3:02:12

תוצאת השנה
101 כללי גיל 41


42.2K

ינואר 2011

3:20:07

תוצאת השנה
202 כללי 39 גיל גיל 40

42.2K

ינואר 2009

3:08:30

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2008

3:19:25

תוצאת השנה

42.2K

ספטמבר 2007

3:06:46

תוצאת השנה
1,724 כללי 428 גיל גיל 36


42.2K

ינואר 2006

3:23:31

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2005

3:44:26

תוצאת השנה
231 כללי 121 גיל

42.2K

ספטמבר 2004

3:50:39

תוצאת השנה
10,910 כללי 1,447 גיל גיל 33

42.2K

ינואר 2003

3:56:12

תוצאת השנה
212 כללי 104 גיל

תוצאות נוספות

מרץ 2016
110 כללי 12 גיל 103 בגברים גיל 45

נובמבר 2015
60 כללי 58 גיל 58 בגברים

80 כללי 22 גיל 79 בגברים


נובמבר 2012מרץ 2009
95 כללי גיל 38אפריל 2006
78 כללי גיל 35

אפריל 2006
22 כללי גיל 35


מרץ 2004
99 כללי גיל 33הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אמיתי גיסר