אמיר רמון

תוצאות אחרונות

אמיר רמון

21.1K

לפני 20 ימים

1:10:31

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 32

10K

נובמבר 2018
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 32

21.1K

ספטמבר 2018
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 32

5K

5K

יוני 2018

15:10

שיא אישי

5K

נובמבר 2017

16:00

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

5K

אפריל 2017
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

5K

אפריל 2017
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

5K

מאי 2016

15:35

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2015
4 כללי 4 גיל 4 בגברים

5K

יולי 2015

15:16

תוצאת השנה

5K

מאי 2015
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 295K

מאי 2014
4 כללי 3 גיל 4 בגברים

5K

מאי 2014

15:12

תוצאת השנה


5K

מאי 2013

15:30

תוצאת השנה

5K

מאי 2012

15:30

תוצאת השנה

5K

דצמבר 2008

16:26

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2007

18:21

תוצאת השנה
13 כללי גיל 21

10K

10K

נובמבר 2018
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 32

10K

אפריל 2018

31:59

תוצאת השנה

10K

אפריל 2018
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 32

10K

מרץ 2017

32:59

תוצאת השנה
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 31


10K

מאי 2016

32:26

תוצאת השנה
6 כללי 2 גיל 6 בגברים


10K

אפריל 2015

31:52

תוצאת השנה

10K

מרץ 2015
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 29

10K

מאי 2014

31:11

שיא אישי


10K

דצמבר 2013

32:03

תוצאת השנה
5 כללי 4 גיל 535 בגברים

10K

נובמבר 2012
7 כללי 7 גיל

10K

מאי 2012

32:12

תוצאת השנה


10K

ינואר 2012
10 כללי גיל 26


10K

מאי 2011
10 כללי

10K

פברואר 2011

10K

ינואר 2011

32:49

תוצאת השנה
9 כללי 4 גיל גיל 23

10K

מאי 2010
1 כללי 1 גיל

10K

מאי 2010

33:55

תוצאת השנה

10K

מאי 2010

10K

אפריל 2009

39:58

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2008
17 כללי גיל 22

10K

אוקטובר 2008


10K

מאי 2008
46 כללי

10K

ינואר 2008

34:48

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2007

36:16

תוצאת השנה
13 כללי גיל 21

10K

אוקטובר 2007
35 כללי גיל 21

10K

ספטמבר 2007
5 כללי 3 גיל

15K

15K

נובמבר 2016

49:58

תוצאת השנה
7 כללי 2 גיל 7 בגברים גיל 30

15K

מרץ 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 30

15K

נובמבר 2015

50:55

תוצאת השנה
13 כללי 10 גיל 13 בגברים גיל 29

15K

נובמבר 2014

49:42

שיא אישי
10 כללי 9 גיל 10 בגברים גיל 28

15K

נובמבר 2011

53:40

תוצאת השנה
15 כללי גיל 25

15K

נובמבר 2010

51:22

תוצאת השנה
10 כללי גיל 24

15K

נובמבר 2008

54:51

תוצאת השנה
20 כללי גיל 22

חצי מרתון

21.1K

לפני 20 ימים

1:10:31

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 32

21.1K

ספטמבר 2018
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 32

21.1K

דצמבר 2016

1:12:09

תוצאת השנה
10 כללי 9 גיל 10 בגברים גיל 30

21.1K

אוגוסט 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

21.1K

יולי 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 30

21.1K

דצמבר 2015
9 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 29

21.1K

מרץ 2015

1:10:46

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 29

21.1K

מרץ 2014

1:13:16

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

21.1K

דצמבר 2013

1:10:08

שיא אישי
5 כללי 5 בגברים גיל 27


21.1K

מרץ 2012

1:10:32

תוצאת השנה
5 כללי גיל 26

21.1K

דצמבר 2011

1:14:12

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

ינואר 2017

2:29:19

תוצאת השנה
8 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 31

42.2K

ינואר 2016

2:29:52

תוצאת השנה
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 30


42.2K

ינואר 2014

2:27:49

שיא אישי
15 כללי 15 בגברים גיל 28

קפיצה למרחק

תוצאות נוספות
15 כללי 15 גיל 15 בגברים

פברואר 2018
12 כללי

נובמבר 2016
4 כללי 2 גיל 4 בגברים

מאי 2016
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 30
אוקטובר 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 29

3 כללי גיל 29
פברואר 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 29

אוקטובר 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

4 כללי 4 גיל 116 בגברים
נובמבר 2012
3 כללי 3 גילאוקטובר 2010

ספטמבר 2008
16 כללי גיל 22

אוקטובר 2007
2 כללי 1 גיל

אפריל 2007
1 כללי 1 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אמיר רמון