אמיר מלאך

תוצאות אחרונות

אמיר מלאך

42.2K

ינואר 2017

3:31:11

תוצאת השנה
294 כללי 35 גיל 280 בגברים גיל 50

42.2K

ינואר 2016

3:35:41

תוצאת השנה
500 כללי 94 גיל 476 בגברים גיל 49

42.2K

ינואר 2015

3:17:18

תוצאת השנה
253 כללי 33 גיל 243 בגברים גיל 48

10K

10K

נובמבר 2007

37:21

שיא אישי

10K

נובמבר 2006

38:01

תוצאת השנה

10K

מרץ 2005

39:16

תוצאת השנה
103 כללי 80 גיל

10K

מרץ 2004

39:36

תוצאת השנה
109 כללי 89 גיל

10K

מרץ 2003

40:44

תוצאת השנה
148 כללי 117 גיל

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2014

1:29:42

תוצאת השנה
172 כללי 19 גיל 162 בגברים

21.1K

דצמבר 2013

1:29:20

תוצאת השנה
175 כללי 171 בגברים גיל 46

21.1K

דצמבר 2012

1:30:41

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2008

1:20:21

שיא אישי

21.1K

נובמבר 2008
31 כללי 3 גיל גיל 41


21.1K

דצמבר 2007

1:20:28

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2007
28 כללי גיל 40

21.1K

דצמבר 2006

1:23:33

תוצאת השנה

21.1K

יולי 2005
29 כללי 21 גיל

21.1K

מרץ 2005
29 כללי 8 גיל

21.1K

פברואר 2005

1:28:21

תוצאת השנה
31 כללי 18 גיל

מרתון

42.2K

ינואר 2017

3:31:11

תוצאת השנה
294 כללי 35 גיל 280 בגברים גיל 50

42.2K

ינואר 2016

3:35:41

תוצאת השנה
500 כללי 94 גיל 476 בגברים גיל 49

42.2K

ינואר 2015

3:17:18

תוצאת השנה
253 כללי 33 גיל 243 בגברים גיל 48

42.2K

ינואר 2014

3:16:40

תוצאת השנה
219 כללי 210 בגברים גיל 47

42.2K

ינואר 2013

3:21:26

תוצאת השנה
273 כללי 250 בגברים גיל 46

42.2K

מרץ 2012
84 כללי גיל 45

42.2K

ינואר 2012

3:08:59

תוצאת השנה
131 כללי גיל 45

42.2K

אפריל 2011

3:03:53

תוצאת השנה


42.2K

ינואר 2011
125 כללי 16 גיל גיל 43

42.2K

מאי 2010

3:04:17

תוצאת השנה
11 כללי גיל 43

42.2K

ינואר 2010
102 כללי גיל 43

42.2K

אפריל 2009

2:57:11

תוצאת השנה
7 כללי 7 בגברים גיל 42


42.2K

אוקטובר 2008

42.2K

ינואר 2008

2:56:18

שיא אישי

42.2K

ינואר 2007

3:07:19

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2006

3:05:59

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2005

3:08:48

תוצאת השנה
58 כללי 43 גיל

42.2K

ינואר 2004

3:13:58

תוצאת השנה
60 כללי 11 גיל

תוצאות נוספות

נובמבר 2011
6 כללי גיל 44

אוקטובר 2010

מרץ 2010
3 כללי 3 גיל

ספטמבר 2008
31 כללי גיל 41


אוקטובר 2007
31 כללי גיל 40

אפריל 2007
35 כללי 2 גיל

דצמבר 2005
22 כללי גיל 38

נובמבר 2005
47 כללי 39 גיל


אפריל 2004
75 כללי 60 גיל
אפריל 2003
42 כללי 23 גיל


דצמבר 2002
19 כללי גיל 35

ספטמבר 2002
14 כללי גיל 35

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אמיר מלאך