אמיר כהנא

תוצאות אחרונות

אמיר כהנא
לפני 13 ימים
83 כללי 28 גיל 73 בגברים גיל 41

42.2K

מרץ 2019

4:03:26

תוצאת השנה
418 כללי 27 גיל 379 בגברים גיל 57

10K

מרץ 2019

52:26

תוצאת השנה
369 כללי 54 גיל 324 בגברים גיל 47

5K

5K

ספטמבר 2018

21:11

תוצאת השנה
30 כללי 2 גיל 30 בגברים גיל 56

5K

ספטמבר 2018
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 56

5K

אוקטובר 2017

21:48

תוצאת השנה
37 כללי 2 גיל 35 בגברים גיל 55

5K

אוקטובר 2016

21:57

תוצאת השנה
29 כללי 2 גיל 26 בגברים גיל 54

5K

אוקטובר 2015

21:56

תוצאת השנה
22 כללי 2 גיל 22 בגברים גיל 53

5K

אוקטובר 2014
13 כללי 1 גיל 13 בגברים גיל 52


5K

אפריל 2013

20:09

תוצאת השנה

5K

יוני 2012

21:29

תוצאת השנה
8 כללי 8 גיל

10K

10K

מרץ 2019

52:26

תוצאת השנה
369 כללי 54 גיל 324 בגברים גיל 47

10K

מרץ 2018

51:55

תוצאת השנה
250 כללי 35 גיל 227 בגברים גיל 46

10K

מרץ 2017
419 כללי 33 גיל 392 בגברים גיל 45

10K

מרץ 2017

52:38

תוצאת השנה
467 כללי 63 גיל 416 בגברים גיל 45

10K

מרץ 2016

54:51

תוצאת השנה
550 כללי 102 גיל 476 בגברים גיל 44

10K

מרץ 2015

59:14

תוצאת השנה
557 כללי 87 גיל 469 בגברים גיל 43

10K

אפריל 2014

39:56

שיא אישי

10K

מרץ 2014
77 כללי 3 גיל 72 בגברים גיל 52

10K

מרץ 2014
564 כללי 87 גיל 484 בגברים גיל 42

10K

פברואר 2014
139 כללי 6 גיל 131 בגברים גיל 52

10K

אוקטובר 2013
8,607 כללי 1,813 גיל 7,543 בגברים גיל 4110K

מרץ 2013
176 כללי 169 בגברים גיל 51

10K

ינואר 2013

40:32

תוצאת השנה
109 כללי גיל 51

10K

אוקטובר 2012
3 כללי 1 גיל גיל 5010K

מרץ 2012

41:45

תוצאת השנה
115 כללי גיל 50

10K

מרץ 2012
125 כללי גיל 50

10K

מאי 2011
260 כללי

10K

אפריל 2011

46:49

תוצאת השנה

10K

אפריל 2011
2,509 כללי גיל 39

10K

אפריל 2011
778 כללי גיל 39


10K

אוקטובר 2010

10K

מאי 2010
2,161 כללי גיל 38

10K

אפריל 2010

54:51

תוצאת השנה
396 כללי


10K

מאי 2009

56:17

תוצאת השנה


10K

מאי 2008

53:09

תוצאת השנה
260 כללי

10K

אפריל 2004

47:20

תוצאת השנה
133 כללי 13 גיל

10K

מרץ 2004
186 כללי 16 גיל

15K

15K

נובמבר 2016

1:30:21

תוצאת השנה
2,058 כללי 418 גיל 1,691 בגברים גיל 44

15K

נובמבר 2013

1:04:36

שיא אישי
206 כללי 193 בגברים גיל 51

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2018

2:08:51

תוצאת השנה
5,411 כללי 797 גיל 4,429 בגברים גיל 46

21.1K

יולי 2017
248 כללי 12 גיל 261 בגברים גיל 55

21.1K

מרץ 2017

1:51:31

תוצאת השנה
953 כללי 31 גיל גיל 55

21.1K

פברואר 2017
5,265 כללי 809 גיל 4,307 בגברים גיל 45

21.1K

דצמבר 2013

1:34:01

שיא אישי
325 כללי 315 בגברים גיל 51

21.1K

דצמבר 2009

1:43:38

תוצאת השנה

21.1K

מאי 2003

2:23:03

תוצאת השנה
392 כללי 35 גיל

21.1K

פברואר 2002

1:44:32

תוצאת השנה
164 כללי 31 גיל

21.1K

דצמבר 2001
216 כללי 82 גיל

21.1K

מאי 2001

1:43:48

תוצאת השנה
120 כללי 29 גיל

21.1K

פברואר 2001
291 כללי 148 גיל

מרתון

42.2K

מרץ 2019

4:03:26

תוצאת השנה
418 כללי 27 גיל 379 בגברים גיל 57

42.2K

ינואר 2017

3:38:47

תוצאת השנה
377 כללי 18 גיל 353 בגברים גיל 55

42.2K

ינואר 2015

3:22:08

שיא אישי
320 כללי 27 גיל 306 בגברים גיל 53

42.2K

ינואר 2014

3:25:56

תוצאת השנה
348 כללי 333 בגברים גיל 52

42.2K

ינואר 2012

4:40:49

תוצאת השנה
1,246 כללי גיל 50

42.2K

מרץ 2010

3:57:34

תוצאת השנה
4,716 כללי 1,785 גיל

תוצאות נוספות

לפני 13 ימים
83 כללי 28 גיל 73 בגברים גיל 41

נובמבר 2018
1,358 כללי 228 גיל 1,135 בגברים גיל 46

יוני 2018
43 כללי 39 גיל 39 בגברים גיל 46

אוקטובר 2017
18 כללי 1 גיל 18 בגברים גיל 55

יולי 2017
200 כללי 176 גיל 176 בגברים גיל 45

נובמבר 2015
205 כללי 20 גיל 197 בגברים גיל 53

נובמבר 2014
480 כללי 411 בגברים גיל 42


20 כללי 4 גיל 17 בגברים גיל 52


פברואר 2014
12 כללי 12 בגברים גיל 52נובמבר 2013
מאי 2013
18 כללי גיל 51


פברואר 2013
42 כללי 42 בגברים גיל 51


אוקטובר 2012

מרץ 2009
1,028 כללי גיל 37


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אמיר כהנא