אמינה מסעוד

תוצאות אחרונות

אמינה מסעוד

קפיצה למרחק

לפני 20 ימים

5.63

תוצאת השנה
1 כללי גיל 21

1 כללי גיל 21

כידון

לפני 26 ימים

34.10

תוצאת השנה
1 כללי גיל 21

60מ

60מ

פברואר 2019

8.29

תוצאת השנה
2 כללי גיל 21

60מ

פברואר 2018

8.23

תוצאת השנה

60מ

פברואר 2018
2 כללי

60מ

פברואר 2017

60מ

ינואר 2017

8.50

תוצאת השנה
16 כללי

60מ

דצמבר 2015
1 כללי


60מ

פברואר 2015

60מ

פברואר 2015

60מ

פברואר 2015
10 כללי

60מ

ינואר 2015
8 כללי גיל 17

60מ

ינואר 2015

9.08

שיא אישי


60מ

ינואר 2015
11 כללי גיל 17

60מ

ינואר 2015
7 כללי גיל 17

60מ

ינואר 2015
1 כללי

60מ

דצמבר 2014

8.30

תוצאת השנה
2 כללי

קפיצה למרחק

קפיצה למרחק

לפני 20 ימים

5.63

תוצאת השנה
1 כללי גיל 21

2 כללי גיל 21


קפיצה למרחק

פברואר 2019
5 כללי גיל 21

קפיצה למרחק

ינואר 2019
1 כללי גיל 21קפיצה למרחק

פברואר 2018

5.69

שיא אישי
5.26

תוצאת השנה
5.52

תוצאת השנהקפיצה למרחק

אפריל 2015

5.27

תוצאת השנה
3 כללי גיל 17

קפיצה למרחק

פברואר 2015
8 כללי גיל 17


תוצאות נוספות

1 כללי גיל 21פברואר 2019
5 כללי גיל 21


פברואר 2017
8 כללי 8 גיל 8 בנשים גיל 19

פברואר 2016
1 כללי


ינואר 2016
8 כללי

אפריל 2015
12 כללי גיל 17
ינואר 2015
2 כללי גיל 17

ינואר 2015
2 כלליאפריל 2010
88 כללי 3 גיל גיל 11

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אמינה מסעוד