אמאני עודה

2K

2K

נובמבר 2012

11:24

שיא אישי
220 כללי גיל 12

קפיצה למרחק

תוצאות נוספות


פברואר 2014
58 כללי 58 בנשים גיל 14

פברואר 2013
18 כללי 18 בנשים גיל 13


פברואר 2013
2 כללי

ינואר 2013
16 כללי

ינואר 2013
17 כלליהורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אמאני עודה