אלעד שלס

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

אלעד שלס
5k
פברואר 2019
43 כללי 12 גיל 40 בגברים

2K

דצמבר 2018

7:21

שיא אישי
15 כללי 2 גיל גיל 12

5K

נובמבר 2018

24:13

שיא אישי
27 כללי 7 גיל 25 בגברים גיל 12

2K

2K

דצמבר 2018

7:21

שיא אישי
15 כללי 2 גיל גיל 12

2K

ספטמבר 2018
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 12

2K

אפריל 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 12

2K

מאי 2017

9:39

תוצאת השנה
30 כללי 8 גיל 29 בגברים

2K

פברואר 2017
28 כללי 7 גיל 22 בגברים

5K

5K

נובמבר 2018

24:13

שיא אישי
27 כללי 7 גיל 25 בגברים גיל 12

5K

מרץ 2018
50 כללי 7 גיל 46 בגברים גיל 12

5K

פברואר 2018
40 כללי 4 גיל 37 בגברים

5K

אוקטובר 2017
186 כללי 37 גיל 137 בגברים

5K

אפריל 2017

27:55

תוצאת השנה
37 כללי 14 גיל 37 בגברים

תוצאות נוספות

5k
פברואר 2019
43 כללי 12 גיל 40 בגברים

מאי 2018
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 12

דצמבר 2016
250 כללי 82 גיל 205 בגברים

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אלעד שלס