אלעד כהן

תוצאות אחרונות

אלעד כהן
לפני 19 ימים
12 כללי גיל 19

5K

לפני 24 ימים

20:27

תוצאת השנה
40 כללי 26 גיל 36 בגברים גיל 19

21.1K

מרץ 2019
1,662 כללי 674 גיל 1,480 בגברים גיל 36

2K

2K

דצמבר 2018
230 כללי 12 גיל גיל 15

2K

ספטמבר 2018

9:32

שיא אישי
29 כללי 17 גיל 27 בגברים גיל 10

2K

פברואר 2017

10:18

תוצאת השנה
34 כללי 16 גיל 25 בגברים

5K

5K

לפני 24 ימים

20:27

תוצאת השנה
40 כללי 26 גיל 36 בגברים גיל 19

5K

מרץ 2019
2,606 כללי 584 גיל 1,702 בגברים גיל 30

5K

מרץ 2019
4,283 כללי 898 גיל 2,391 בגברים גיל 34

5K

מרץ 2019
55 כללי 26 גיל 45 בגברים גיל 13

5K

פברואר 2019
254 כללי 74 גיל 213 בגברים

5K

פברואר 2019
46 כללי 22 גיל 42 בגברים גיל 19

5K

נובמבר 2018

20:29

תוצאת השנה
35 כללי 33 גיל 33 בגברים

5K

נובמבר 2018
324 כללי 110 גיל 288 בגברים גיל 20

5K

נובמבר 2018
561 כללי 86 גיל 447 בגברים גיל 33

5K

נובמבר 2018
78 כללי 70 גיל 70 בגברים

5K

אפריל 2018
136 כללי 97 גיל 96 בגברים גיל 14

5K

מרץ 2017

27:42

תוצאת השנה
53 כללי 29 גיל 53 בגברים

5K

דצמבר 2016
41 כללי 24 גיל 36 בגברים

5K

דצמבר 2016
555 כללי 372 גיל 372 בגברים גיל 44

5K

אוקטובר 2016
115 כללי 12 גיל 78 בגברים

5K

ספטמבר 2016
414 כללי 98 גיל 363 בגברים גיל 31

5K

מאי 2016
56 כללי 14 גיל 54 בגברים

5K

מאי 2016

15:33

שיא אישי
50 כללי 37 גיל 37 בגברים גיל 25

5K

מאי 2016
359 כללי 104 גיל 275 בגברים

5K

אפריל 2016
266 כללי 53 גיל 266 בגברים גיל 32

5K

מרץ 2016
338 כללי 232 גיל 232 בגברים

5K

דצמבר 2015

54:23

תוצאת השנה
460 כללי 210 גיל 323 בגברים

5K

נובמבר 2014
62 כללי 23 גיל 38 בגברים גיל 13

5K

יוני 2014
218 כללי 51 גיל 170 בגברים

5K

מאי 2014

25:09

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2013

26:36

תוצאת השנה
24 כללי 24 בגברים גיל 12

5K

נובמבר 2013

5K

אפריל 2012

30:55

תוצאת השנה
131 כללי 25 גיל

5K

יוני 2007

25:28

תוצאת השנה

10K

10K

מרץ 2019

46:41

תוצאת השנה
140 כללי 17 גיל 137 בגברים גיל 16

10K

מרץ 2019
2,739 כללי 349 גיל 2,269 בגברים גיל 19

10K

מרץ 2019
4,599 כללי 1,275 גיל 3,285 בגברים גיל 22

10K

מרץ 2019
476 כללי 118 גיל 409 בגברים גיל 36

10K

פברואר 2019
5,909 כללי 2,421 גיל 4,705 בגברים

10K

נובמבר 2018
416 כללי 69 גיל 358 בגברים גיל 17

10K

נובמבר 2018
13,146 כללי 4,396 גיל 8,959 בגברים גיל 34

10K

נובמבר 2018
15,989 כללי 4,843 גיל 10,107 בגברים גיל 33

10K

מרץ 2018
567 כללי 178 גיל 506 בגברים גיל 29

10K

מרץ 2018

51:25

תוצאת השנה
465 כללי 68 גיל 439 בגברים גיל 15

10K

מרץ 2018
1,379 כללי 583 גיל 1,259 בגברים גיל 35

10K

פברואר 2018
2,413 כללי 1,186 גיל 2,146 בגברים גיל 29

10K

פברואר 2018
9,912 כללי 2,958 גיל 6,589 בגברים גיל 35

10K

נובמבר 2017
275 כללי 14 גיל 246 בגברים

10K

אוקטובר 2017
6,096 כללי 2,827 גיל 5,175 בגברים גיל 28

10K

אוקטובר 2017
8,245 כללי 1,934 גיל 6,615 בגברים גיל 41

10K

אוקטובר 2017
13,078 כללי 4,759 גיל 9,306 בגברים גיל 34

10K

אוקטובר 2017
16,450 כללי 5,369 גיל 10,725 בגברים גיל 27

10K

מרץ 2017
405 כללי 36 גיל גיל 15

10K

מרץ 2017
678 כללי 81 גיל גיל 18

10K

פברואר 2017

42:16

תוצאת השנה
205 כללי 105 גיל 194 בגברים גיל 21

10K

פברואר 2017
3,579 כללי 1,660 גיל 3,141 בגברים גיל 33

10K

פברואר 2017
7,944 כללי 2,817 גיל 5,875 בגברים גיל 34

10K

פברואר 2017
12,834 כללי 3,571 גיל 7,861 בגברים גיל 32

10K

נובמבר 2016
10,404 כללי 2,420 גיל 7,994 בגברים גיל 40

10K

נובמבר 2016
11,342 כללי 4,248 גיל 8,459 בגברים גיל 34

10K

נובמבר 2016
16,324 כללי 5,139 גיל 10,703 בגברים גיל 31

10K

ספטמבר 2016
766 כללי 293 גיל 629 בגברים גיל 29

10K

ספטמבר 2016
26 כללי 24 גיל 26 בגברים

10K

יוני 2016
507 כללי 56 גיל 356 בגברים גיל 27

10K

מאי 2016
373 כללי 347 גיל 347 בגברים גיל 29

10K

מרץ 2016
349 כללי 158 גיל 337 בגברים גיל 34

10K

מרץ 2016
359 כללי 159 גיל 346 בגברים גיל 37

10K

מרץ 2016
802 כללי 67 גיל 753 בגברים גיל 14

10K

פברואר 2016

46:41

תוצאת השנה
705 כללי 364 גיל 663 בגברים גיל 21

10K

פברואר 2016
976 כללי 499 גיל 907 בגברים גיל 34

10K

ינואר 2016
19 כללי 12 גיל 17 בגברים גיל 21

10K

דצמבר 2015
662 כללי 115 גיל 528 בגברים

10K

אוקטובר 2015
767 כללי 443 גיל 714 בגברים גיל 33

10K

אוקטובר 2015
4,971 כללי 2,205 גיל 4,186 בגברים גיל 20

10K

אוקטובר 2015
9,890 כללי 3,318 גיל 6,763 בגברים

10K

יולי 2015
57 כללי 52 גיל 52 בגברים

10K

מרץ 2015

40:21

שיא אישי
34 כללי 22 גיל

10K

פברואר 2015
2,657 כללי 1,212 גיל 2,379 בגברים גיל 23

10K

ינואר 2015
478 כללי 55 גיל 403 בגברים גיל 40

10K

מרץ 2014

43:25

תוצאת השנה
97 כללי 52 גיל 91 בגברים גיל 35

10K

מרץ 2014
1,277 כללי 502 גיל 1,204 בגברים גיל 32

10K

נובמבר 2013
71 כללי 29 גיל 63 בגברים גיל 31

10K

אוקטובר 2013
2,072 כללי 1,307 גיל 1,988 בגברים גיל 3110K

מרץ 2013

46:28

תוצאת השנה
474 כללי 453 בגברים גיל 28

10K

מרץ 2013
1,009 כללי גיל 13

10K

אוקטובר 2012

43:05

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

מאי 2012
252 כללי 24 גיל

10K

מרץ 2012
301 כללי גיל 27

10K

מרץ 2012
494 כללי 462 בגברים גיל 29

10K

מרץ 2012
537 כללי 502 בגברים גיל 30

10K

אפריל 2011

48:17

תוצאת השנה

10K

מאי 2010
2,183 כללי גיל 20

10K

ינואר 2010

41:38

תוצאת השנה
226 כללי גיל 20

10K

ינואר 2008

42:58

תוצאת השנה

10K

מרץ 2005

51:41

תוצאת השנה
269 כללי 105 גיל

10K

מאי 2001

45:43

תוצאת השנה
60 כללי 31 גיל

15K

15K

מאי 2018

1:26:33

תוצאת השנה
174 כללי 18 גיל 152 בגברים גיל 29

15K

מאי 2017

1:17:11

שיא אישי
144 כללי 21 גיל 133 בגברים גיל 28

חצי מרתון

21.1K

מרץ 2019
1,662 כללי 674 גיל 1,480 בגברים גיל 36

21.1K

פברואר 2019

1:58:36

תוצאת השנה
4,032 כללי 1,554 גיל 3,441 בגברים גיל 37

21.1K

נובמבר 2018

2:08:05

תוצאת השנה
448 כללי 158 גיל 397 בגברים גיל 25

21.1K

דצמבר 2017

1:39:29

תוצאת השנה
452 כללי 183 גיל 423 בגברים גיל 38

21.1K

יולי 2017
271 כללי 93 גיל 282 בגברים גיל 28

21.1K

מרץ 2017
1,349 כללי 584 גיל גיל 34

21.1K

פברואר 2017
6,361 כללי 1,976 גיל 4,942 בגברים גיל 35

21.1K

דצמבר 2016

1:56:15

תוצאת השנה
1,262 כללי 428 גיל 1,117 בגברים גיל 37

21.1K

מרץ 2015

1:33:49

תוצאת השנה
82 כללי 42 גיל 75 בגברים גיל 27

21.1K

מרץ 2015
1,429 כללי 602 גיל 1,286 בגברים גיל 32

21.1K

דצמבר 2014
306 כללי 145 גיל 288 בגברים

21.1K

מרץ 2014

1:24:14

תוצאת השנה
19 כללי 11 גיל 17 בגברים גיל 26

21.1K

מרץ 2014
952 כללי 518 גיל 896 בגברים גיל 31

21.1K

פברואר 2014
1,267 כללי 714 גיל 1,203 בגברים גיל 37

21.1K

פברואר 2014
1,269 כללי 715 גיל 1,205 בגברים גיל 32

21.1K

דצמבר 2013
138 כללי 134 בגברים גיל 34

21.1K

מרץ 2013
317 כללי 309 בגברים גיל 34

21.1K

מרץ 2013

1:23:11

שיא אישי


21.1K

מרץ 2012

1:25:06

תוצאת השנה
14 כללי 12 בגברים גיל 24

21.1K

מרץ 2012
129 כללי 126 בגברים גיל 33


21.1K

אפריל 2011

1:31:19

תוצאת השנה

21.1K

אפריל 2011
1,297 כללי גיל 37


21.1K

מאי 2010
257 כללי גיל 31

21.1K

מרץ 2010

1:36:54

תוצאת השנה


21.1K

מרץ 2009

1:43:08

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2008

1:38:34

תוצאת השנה

21.1K

אפריל 2006

1:40:38

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

מרץ 2018
404 כללי 134 גיל 373 בגברים גיל 39

42.2K

ינואר 2018

3:36:08

תוצאת השנה
316 כללי 89 גיל 297 בגברים גיל 39

42.2K

פברואר 2015
850 כללי 357 גיל 810 בגברים גיל 36

42.2K

ינואר 2015

3:24:39

תוצאת השנה
360 כללי 157 גיל 343 בגברים גיל 36

42.2K

פברואר 2014
356 כללי 162 גיל 346 בגברים גיל 35

42.2K

ינואר 2014

3:22:01

תוצאת השנה
274 כללי 261 בגברים גיל 35

42.2K

ינואר 2012

3:31:57

תוצאת השנה
389 כללי גיל 33

42.2K

ינואר 2011

3:13:24

שיא אישי
143 כללי 89 גיל גיל 31

תוצאות נוספות

לפני 19 ימים
12 כללי גיל 19

2k
פברואר 2019
118 כללי 7 גיל 78 בגברים

52 כללי 52 גיל 52 בגברים גיל 14

ינואר 2018
50 כללי 5 גיל 50 מגדר

דצמבר 2017
58 כללי 58 גיל 58 בגברים גיל 13

נובמבר 2017
22 כללי 22 גיל 22 בגברים גיל 13

אוקטובר 2017
20 כללי 20 גיל 20 בגברים גיל 13

אוקטובר 2017
22 כללי 22 גיל 22 בגברים גיל 13

ספטמבר 2017
790 כללי 84 גיל 686 בגברים גיל 32

ספטמבר 2017
117 כללי 21 גיל 104 בגברים גיל 28

יולי 2017
413 כללי 254 גיל 254 בגברים גיל 14

יוני 2017
36 כללי 36 גיל 36 בגברים גיל 13

7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 13

מאי 2017
1,373 כללי 1,003 גיל 1,004 בגברים

אפריל 2017
42 כללי 10 גיל 36 בגברים גיל 30


9 כללי 1 גיל 9 בגברים

דצמבר 2016
9 כללי 1 גיל 9 בגברים

דצמבר 2016
450 כללי 221 גיל 326 בגברים

מאי 2016
46 כללי 9 גיל 43 בגברים גיל 37

מאי 2016
69 כללי 4 גיל 49 בגברים גיל 29

מרץ 2016
1,864 כללי 747 גיל 1,651 בגברים גיל 33

דצמבר 2015
9 כללי 8 גיל 9 בגברים

86 כללי 77 גיל 66 בגברים

אוקטובר 2015
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 14

56 כללי 28 גיל 55 בגברים

אוקטובר 2014
1,864 כללי 1,103 גיל 1,782 בגברים

אוקטובר 2014
14 כללי 5 גיל 14 בגברים גיל 13

מאי 2014
1,913 כללי 124 גיל 1,440 בגברים גיל 19


נובמבר 2013
36 כללי 36 מגדר גיל 34

מאי 2013
86 כללי גיל 44
אוקטובר 2007
758 כללי גיל 24


נובמבר 2002
27 כללי 8 גיל

מאי 2001
478 כללי 128 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אלעד כהן