האם התכוונתם לאחד מהאנשים האלה?

Alexander Shelepov