אלי כהן

תוצאות אחרונות

אלי כהן

42.2K

לפני 11 ימים

3:13:52

תוצאת השנה
29 כללי 1 גיל 26 בגברים גיל 53

10K

לפני 11 ימים
650 כללי 3 גיל 611 בגברים גיל 65

10K

לפני 11 ימים
2,173 כללי 768 גיל 1,868 בגברים גיל 35

2K

2K

אוקטובר 2017

19:54

שיא אישי
196 כללי 45 גיל גיל 55

5K

5K

לפני 11 ימים
1,307 כללי 292 גיל 1,021 בגברים גיל 58

5K

לפני 18 ימים

21:10

תוצאת השנה
14 כללי 5 גיל 14 בגברים

5K

נובמבר 2018
97 כללי 3 גיל 90 בגברים גיל 50

5K

ספטמבר 2018
318 כללי 107 גיל 205 בגברים גיל 9

5K

ספטמבר 2018
249 כללי 20 גיל 199 בגברים גיל 52

5K

אפריל 2018
149 כללי 128 בגברים

5K

מרץ 2018
118 כללי 34 גיל 100 בגברים

5K

מרץ 2018
1,361 כללי 284 גיל 1,024 בגברים גיל 57

5K

פברואר 2018
182 כללי 128 גיל 179 בגברים

5K

פברואר 2018

25:33

תוצאת השנה
146 כללי 22 גיל 119 בגברים גיל 44

5K

אוקטובר 2017
173 כללי 57 גיל 115 בגברים גיל 8

5K

מרץ 2017

24:36

תוצאת השנה
198 כללי 98 גיל 194 בגברים

5K

מרץ 2017
144 כללי 90 גיל 143 בגברים

5K

מרץ 2017
1,138 כללי 14 גיל גיל 56

5K

אוקטובר 2016
308 כללי 46 גיל 201 בגברים

5K

אוקטובר 2016
109 כללי 99 גיל 99 בגברים גיל 28

5K

מאי 2016
25 כללי 9 גיל 24 בגברים גיל 55

5K

אפריל 2016

18:48

שיא אישי
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

5K

אפריל 2016
319 כללי 218 גיל 300 בגברים

5K

אפריל 2016
496 כללי 405 גיל 453 בגברים

5K

מרץ 2016
1,948 כללי 15 גיל 1,080 בגברים גיל 55

5K

מרץ 2016
2,306 כללי 201 גיל 1,169 בגברים גיל 22

5K

נובמבר 2015

22:21

תוצאת השנה

5K

דצמבר 2014

29:22

תוצאת השנה
155 כללי 23 גיל 131 בגברים

5K

נובמבר 2014
88 כללי 14 גיל 70 בגברים גיל 53

10K

10K

לפני 11 ימים
650 כללי 3 גיל 611 בגברים גיל 65

10K

לפני 11 ימים
2,173 כללי 768 גיל 1,868 בגברים גיל 35

10K

לפני 11 ימים
7,879 כללי 532 גיל 4,529 בגברים גיל 16

10K

לפני 25 ימים
5 כללי 2 גיל 5 בגברים גיל 53

10K

פברואר 2019

39:08

תוצאת השנה
97 כללי 8 גיל 95 בגברים

10K

פברואר 2019
13,162 כללי 454 גיל 8,034 בגברים

10K

ינואר 2019
59 כללי 7 גיל 57 בגברים גיל 45

10K

ינואר 2019
524 כללי 23 גיל 451 בגברים גיל 51

10K

נובמבר 2018
3,331 כללי 772 גיל 2,969 בגברים גיל 47

10K

נובמבר 2018
5,376 כללי 2,425 גיל 4,557 בגברים גיל 39

10K

מרץ 2018

50:50

תוצאת השנה
416 כללי 4 גיל 392 בגברים גיל 64

10K

פברואר 2018
2,944 כללי 287 גיל 2,573 בגברים גיל 44

10K

אוקטובר 2017
1,251 כללי 690 גיל 1,167 בגברים גיל 21

10K

אוקטובר 2017
1,350 כללי 302 גיל 1,263 בגברים גיל 49

10K

אוקטובר 2017
1,712 כללי 9 גיל 1,588 בגברים גיל 63

10K

אוקטובר 2017
5,717 כללי 2,703 גיל 4,893 בגברים גיל 38

10K

אוקטובר 2017
17,274 כללי 3,369 גיל 11,059 בגברים גיל 44

10K

מרץ 2017

38:52

תוצאת השנה
23 כללי 7 גיל 21 בגברים גיל 25

10K

מרץ 2017
708 כללי 6 גיל גיל 63

10K

מרץ 2017
3,600 כללי 52 גיל גיל 64

10K

מרץ 2017
5,090 כללי 188 גיל גיל 54

10K

פברואר 2017
3,020 כללי 363 גיל 2,692 בגברים גיל 43

10K

פברואר 2017
5,836 כללי 531 גיל 4,709 בגברים גיל 47

10K

פברואר 2017
5,967 כללי 70 גיל 4,783 בגברים גיל 64

10K

נובמבר 2016
1,327 כללי 9 גיל 1,243 בגברים גיל 62

10K

נובמבר 2016
1,902 כללי 443 גיל 1,776 בגברים גיל 48

10K

נובמבר 2016
6,588 כללי 2,995 גיל 5,606 בגברים גיל 37

10K

נובמבר 2016
9,056 כללי 112 גיל 7,194 בגברים גיל 63

10K

נובמבר 2016
11,064 כללי 2,532 גיל 8,310 בגברים גיל 45

10K

אפריל 2016

39:16

תוצאת השנה
6 כללי 1 גיל 6 בגברים

10K

אפריל 2016
478 כללי 39 גיל 372 בגברים גיל 51

10K

מרץ 2016
1,053 כללי 4 גיל 981 בגברים גיל 62

10K

מרץ 2016
3,045 כללי 38 גיל 2,564 בגברים גיל 63

10K

מרץ 2016
569 כללי 33 גיל 77 בנשים גיל 43

10K

פברואר 2016
1,599 כללי 11 גיל 1,482 בגברים גיל 62

10K

פברואר 2016
2,556 כללי 297 גיל 2,296 בגברים גיל 42

10K

פברואר 2016
5,501 כללי 74 גיל 4,359 בגברים גיל 63

10K

פברואר 2016
9,973 כללי 952 גיל 6,380 בגברים גיל 43

10K

פברואר 2016
155 כללי 44 גיל 135 בגברים


10K

ינואר 2016
118 כללי 16 גיל 107 בגברים גיל 18

10K

דצמבר 2015

10K

נובמבר 2015
507 כללי 196 גיל 452 בגברים גיל 35

10K

אוקטובר 2015
692 כללי 396 גיל 645 בגברים גיל 36

10K

אוקטובר 2015
1,184 כללי 6 גיל 1,096 בגברים גיל 61

10K

מאי 2015
496 כללי 44 גיל 414 בגברים

10K

מרץ 2015
637 כללי 1 גיל 609 בגברים גיל 61

10K

פברואר 2015

46:49

תוצאת השנה
589 כללי 308 גיל 563 בגברים גיל 39

10K

פברואר 2015
2,409 כללי 277 גיל 2,185 בגברים גיל 41

10K

פברואר 2015
2,799 כללי 231 גיל 2,490 בגברים גיל 45

10K

פברואר 2015
203 כללי 72 גיל 179 בגברים

10K

נובמבר 2014
346 כללי 47 גיל 303 בגברים

10K

יוני 2014
225 כללי 199 בגברים גיל 40

10K

מאי 2014
1,049 כללי 19 גיל 865 בגברים

10K

מרץ 2014

40:05

תוצאת השנה
56 כללי 37 גיל 54 בגברים גיל 22

10K

מרץ 2014
69 כללי 47 גיל 67 בגברים גיל 23

10K

מרץ 2014
1,147 כללי 454 גיל 1,089 בגברים גיל 28

10K

מרץ 2014
3,006 כללי 775 גיל 2,645 בגברים גיל 19

10K

מרץ 2014
3,549 כללי 33 גיל 3,030 בגברים גיל 61

10K

מרץ 2014
3,986 כללי 139 גיל 3,300 בגברים גיל 53

10K

פברואר 2014
2,608 כללי 1,392 גיל 2,440 בגברים גיל 28

10K

פברואר 2014
6,881 כללי 68 גיל 5,676 בגברים גיל 61

10K

פברואר 2014
7,167 כללי 792 גיל 5,834 בגברים גיל 40

10K

פברואר 2014
359 כללי 10 גיל 273 בגברים גיל 61

10K

פברואר 2014
404 כללי 138 גיל 349 בגברים גיל 44

10K

נובמבר 2013
68 כללי 68 בגברים גיל 53

10K

נובמבר 2013

38:44

תוצאת השנה
28 כללי 8 גיל 26 בגברים

10K

נובמבר 2013

10K

אוקטובר 2013
781 כללי 25 גיל 754 בגברים גיל 59

10K

אוקטובר 2013
1,246 כללי 219 גיל 1,202 בגברים גיל 45

10K

אוקטובר 2013
11,587 כללי 117 גיל 9,501 בגברים גיל 60

10K

אוקטובר 2013
133 כללי 124 בגברים

10K

אוגוסט 2013

10K

יולי 2013
227 כללי גיל 39

10K

יולי 2013
47 כללי גיל 39

10K

יולי 2013
167 כללי גיל 47

10K

יוני 2013

10K

מאי 2013
96 כללי גיל 3910K

מרץ 2013
617 כללי 595 בגברים גיל 45

10K

מרץ 2013
1,893 כללי 1,762 בגברים גיל 39

10K

מרץ 2013
6,411 כללי 5,311 בגברים גיל 60


10K

פברואר 2013
372 כללי 294 בגברים גיל 60

10K

פברואר 2013
60 כללי גיל 34

10K

נובמבר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

מאי 2012

39:17

תוצאת השנה
46 כללי 19 גיל

10K

מרץ 2012
60 כללי גיל 38

10K

פברואר 2012
347 כללי גיל 59

10K

פברואר 2012
125 כללי 7 גיל

10K

פברואר 2012
95 כללי 21 גיל גיל 33

10K

דצמבר 2011

37:26

שיא אישי
9 כללי 1 גיל10K

נובמבר 2011

10K

נובמבר 2011


10K

ספטמבר 2011

10K

יוני 2011
225 כללי גיל 21

10K

אפריל 2011

10K

אפריל 2011
4,398 כללי גיל 22

10K

אפריל 2011
507 כללי גיל 17

10K

פברואר 2011

10K

פברואר 2011
403 כללי

10K

פברואר 2011

10K

דצמבר 2010

39:21

תוצאת השנה
26 כללי 4 גיל

10K

דצמבר 2010
425 כללי 29 גיל

10K

אוקטובר 2010

10K

אוקטובר 2010

10K

אוקטובר 2010

10K

ספטמבר 2010
221 כללי 85 גיל

10K

מרץ 2010

10K

פברואר 2010
71 כללי 25 גיל

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009

10K

ספטמבר 2009

41:36

תוצאת השנה
29 כללי 6 גיל

10K

אפריל 2009
300 כללי 296 בגברים גיל 43

10K

אפריל 2009
861 כללי 819 בגברים גיל 36

10K

מרץ 2009

10K

דצמבר 2008
363 כללי 20 גיל

10K

מאי 2008
430 כללי

10K

מרץ 2008

44:39

תוצאת השנה

10K

מרץ 2008
1,241 כללי גיל 57

10K

פברואר 2008

10K

מרץ 2007

44:46

תוצאת השנה10K

מרץ 2006

49:41

תוצאת השנה
436 כללי גיל 22

10K

מרץ 2006
809 כללי גיל 55

10K

אוקטובר 2005
160 כללי 16 גיל


10K

מרץ 2005

47:58

תוצאת השנה
481 כללי 19 גיל

10K

אפריל 2004
265 כללי 31 גיל

10K

פברואר 2004

57:37

תוצאת השנה
370 כללי גיל 51

10K

אפריל 2003
201 כללי 25 גיל

10K

פברואר 2003

58:00

תוצאת השנה
226 כללי 23 גיל

10K

פברואר 2002
391 כללי 38 גיל

10K

פברואר 2002

57:12

תוצאת השנה
574 כללי גיל 50

10K

מאי 2001
183 כללי 17 גיל

10K

מרץ 2001

53:46

תוצאת השנה
416 כללי גיל 50

15K

15K

מרץ 2017
14 כללי 5 גיל 12 בגברים גיל 43

15K

פברואר 2017

59:48

תוצאת השנה
62 כללי 2 גיל 57 בגברים גיל 51

15K

נובמבר 2016
2,576 כללי 282 גיל 599 בנשים גיל 43

15K

מרץ 2016

58:46

תוצאת השנה
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 42

15K

פברואר 2016
101 כללי 45 גיל 91 בגברים גיל 37

15K

נובמבר 2015
2,080 כללי 200 גיל 394 בנשים גיל 42

15K

מרץ 2015

58:37

תוצאת השנה
8 כללי 2 גיל 8 בגברים

15K

נובמבר 2014

1:35:53

תוצאת השנה
2,495 כללי 253 גיל 504 בנשים גיל 41

15K

נובמבר 2013

58:52

תוצאת השנה
65 כללי 60 בגברים גיל 47

15K

נובמבר 2013
852 כללי 784 בגברים גיל 34

15K

נובמבר 2012

57:53

שיא אישי
54 כללי גיל 46

15K

נובמבר 2012
380 כללי גיל 33

15K

נובמבר 2011

58:35

תוצאת השנה
66 כללי גיל 45

15K

נובמבר 2011
475 כללי גיל 32

15K

נובמבר 2009

1:03:08

תוצאת השנה
122 כללי גיל 43

15K

נובמבר 2005

1:26:14

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2002

1:29:05

תוצאת השנה
332 כללי 332 בגברים גיל 51

15K

נובמבר 1987

1:03:17

תוצאת השנה

חצי מרתון

21.1K

נובמבר 2018
52 כללי 8 גיל 48 בגברים גיל 44

21.1K

אוגוסט 2018
150 כללי 127 גיל 127 בגברים

21.1K

יולי 2018
89 כללי 25 גיל 81 בגברים גיל 44

21.1K

מרץ 2018
58 כללי 1 גיל 56 בגברים גיל 52

21.1K

פברואר 2018

1:26:39

תוצאת השנה
103 כללי 5 גיל 96 בגברים גיל 52

21.1K

פברואר 2018
1,040 כללי 501 גיל 970 בגברים גיל 38

21.1K

פברואר 2018
3,600 כללי 282 גיל 3,124 בגברים גיל 50

21.1K

פברואר 2018
6,121 כללי 882 גיל 4,886 בגברים גיל 45

21.1K

פברואר 2018
7,402 כללי 1,012 גיל 5,607 בגברים גיל 47

21.1K

דצמבר 2017

1:24:46

תוצאת השנה
82 כללי 19 גיל 76 בגברים גיל 43

21.1K

נובמבר 2017
128 כללי 26 גיל 113 בגברים גיל 43

21.1K

נובמבר 2017
573 כללי 206 גיל 481 בגברים גיל 45

21.1K

מרץ 2017
47 כללי 3 גיל גיל 51

21.1K

מרץ 2017
1,538 כללי 217 גיל גיל 49

21.1K

פברואר 2017
72 כללי 3 גיל 71 בגברים גיל 51

21.1K

פברואר 2017
5,579 כללי 971 גיל 4,502 בגברים גיל 43

21.1K

פברואר 2017
6,452 כללי 1,059 גיל 4,995 בגברים גיל 44

21.1K

דצמבר 2016

1:25:16

תוצאת השנה
87 כללי 14 גיל 82 בגברים גיל 42

21.1K

דצמבר 2016
578 כללי 230 גיל 544 בגברים גיל 26

21.1K

אוקטובר 2016
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

21.1K

פברואר 2016
1,400 כללי 711 גיל 1,303 בגברים גיל 37

21.1K

פברואר 2016
2,091 כללי 306 גיל 1,909 בגברים גיל 48

21.1K

פברואר 2016
4,595 כללי 1,838 גיל 3,893 בגברים גיל 36

21.1K

דצמבר 2015
1,889 כללי 396 גיל 1,627 בגברים גיל 44

21.1K

נובמבר 2015

1:22:44

שיא אישי
20 כללי 6 גיל 18 בגברים

21.1K

אוקטובר 2015
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 41

21.1K

פברואר 2015
41 כללי 3 גיל 40 בגברים גיל 49

21.1K

פברואר 2015
1,204 כללי 155 גיל 1,137 בגברים גיל 47

21.1K

פברואר 2015
1,973 כללי 1,002 גיל 1,835 בגברים גיל 36

21.1K

פברואר 2014

1:30:47

תוצאת השנה
186 כללי 100 גיל 177 בגברים גיל 22

21.1K

פברואר 2014
4,057 כללי 776 גיל 3,638 בגברים גיל 40

21.1K

דצמבר 2013

1:25:16

תוצאת השנה
12 כללי 3 גיל 11 בגברים גיל 47

21.1K

אוקטובר 2013
13 כללי 3 גיל 11 בגברים גיל 47

21.1K

ספטמבר 2013

21.1K

מרץ 2013
1,509 כללי 1,422 בגברים גיל 59
21.1K

דצמבר 2012

1:24:43

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2012


21.1K

דצמבר 2011

1:29:07

תוצאת השנה


21.1K

אפריל 2011

21.1K

אפריל 2011
2,616 כללי גיל 51

21.1K

דצמבר 2009

1:30:16

תוצאת השנה

21.1K

אפריל 2002

2:01:39

תוצאת השנה
257 כללי 26 גיל

21.1K

מאי 2001

1:56:38

תוצאת השנה
222 כללי 40 גיל

מרתון

42.2K

לפני 11 ימים

3:13:52

תוצאת השנה
29 כללי 1 גיל 26 בגברים גיל 53

42.2K

פברואר 2019
132 כללי 53 גיל 123 בגברים גיל 39

42.2K

פברואר 2019
369 כללי 70 גיל 349 בגברים גיל 40

42.2K

פברואר 2019
656 כללי 126 גיל 622 בגברים גיל 45

42.2K

פברואר 2019
1,131 כללי 7 גיל 1,035 בגברים גיל 65

42.2K

ינואר 2019
322 כללי 77 גיל 306 בגברים גיל 45

42.2K

נובמבר 2018
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 52

42.2K

אפריל 2018
1,174 כללי 123 גיל 1,069 בגברים גיל 28

42.2K

אפריל 2018
27,898 כללי 22,890 בגברים

42.2K

פברואר 2018
555 כללי 221 גיל 524 בגברים גיל 39

42.2K

פברואר 2018
810 כללי 16 גיל 752 בגברים גיל 64

42.2K

ינואר 2018

3:00:56

תוצאת השנה
51 כללי 12 גיל 48 בגברים גיל 44

42.2K

אוקטובר 2017
3,037 כללי 557 גיל 2,467 בגברים גיל 43

42.2K

אפריל 2017

2:59:14

תוצאת השנה
245 כללי 9 גיל 239 בגברים גיל 51

42.2K

פברואר 2017
110 כללי 24 גיל 104 בגברים גיל 43

42.2K

פברואר 2017
1,000 כללי 15 גיל 925 בגברים גיל 63

42.2K

ינואר 2017
145 כללי 43 גיל 140 בגברים גיל 43

42.2K

נובמבר 2016

3:21:01

תוצאת השנה
5 כללי 369 גיל 2,541 בגברים גיל 49

42.2K

פברואר 2016
433 כללי 189 גיל 409 בגברים גיל 24

42.2K

פברואר 2016
1,359 כללי 40 גיל 153 בנשים גיל 43

42.2K

ינואר 2016
929 כללי 300 גיל 864 בגברים גיל 37

42.2K

אפריל 2015

2:57:36

שיא אישי
840 כללי 812 בגברים

42.2K

פברואר 2015
57 כללי 33 גיל 56 בגברים גיל 23

42.2K

פברואר 2015
804 כללי 12 גיל 768 בגברים גיל 61

42.2K

פברואר 2014

3:46:48

תוצאת השנה
611 כללי 259 גיל 587 בגברים גיל 35

42.2K

פברואר 2014
1,026 כללי 18 גיל 973 בגברים גיל 60

42.2K

מרץ 2013
192 כללי 64 גיל גיל 34

42.2K

ינואר 2013

3:20:00

תוצאת השנה
268 כללי 245 בגברים גיל 39

42.2K

אוקטובר 2012
כללי 147 גיל גיל 33

42.2K

מרץ 2012

3:30:14

תוצאת השנה
243 כללי גיל 33

42.2K

ינואר 2010

3:16:16

תוצאת השנה
118 כללי גיל 44

חצי איש ברזל

70.3

אוקטובר 2018

5:02:56

תוצאת השנה
18 כללי 5 גיל 17 בגברים גיל 44

70.3

אוקטובר 2015

4:57:33

תוצאת השנה
22 כללי 2 גיל 14 בגברים גיל 41

70.3

מאי 2014

4:41:00

שיא אישי
14 כללי 2 גיל 13 בגברים גיל 48

70.3

מאי 2014
58 כללי 12 גיל 53 בגברים גיל 40

70.3

ינואר 2014
8 כללי 1 גיל גיל 48

70.3

ינואר 2014
66 כללי 13 גיל גיל 40

70.3

ינואר 2013

5:35:47

תוצאת השנה
7 כללי 1 גיל

70.3

ינואר 2012

5:27:36

תוצאת השנה
8 כללי 1 גיל גיל 46

70.3

ינואר 2012
270 כללי 22 גיל גיל 52

איש ברזל

איש ברזל

ינואר 2018

11:30:54

תוצאת השנה
18 כללי 1 גיל 15 בגברים

איש ברזל

יולי 2017

10:24:10

תוצאת השנה
474 כללי 102 גיל 474 בגברים

איש ברזל

יולי 2016

11:23:38

תוצאת השנה
567 כללי 107 גיל

איש ברזל

ינואר 2016
49 כללי 18 גיל 45 בגברים

איש ברזל

ינואר 2015

13:28:25

תוצאת השנה
59 כללי 14 גיל 55 בגברים גיל 41

איש ברזל

יולי 2014

10:15:44

שיא אישי

איש ברזל

יולי 2012

11:03:18

תוצאת השנה
447 כללי 56 גיל גיל 45

איש ברזל

יולי 2011

11:02:18

תוצאת השנה

תוצאות נוספות

10k
פברואר 2019
102 כללי 1 גיל 80 בגברים

ינואר 2019
15 כללי 1 גיל 10 בגברים גיל 46

דצמבר 2018
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 52

נובמבר 2018
461 כללי 114 גיל 427 בגברים גיל 39

נובמבר 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 45

33k
נובמבר 2018
8 כללי 4 גיל 8 בגברים

ספטמבר 2018
145 כללי 12 גיל 79 בגברים גיל 75

יוני 2018
22 כללי 9 גיל 22 בגברים גיל 44

מאי 2018
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 44

אפריל 2018
5 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 44

24 כללי 2 גיל 23 בגברים גיל 52

ינואר 2018
84 כללי 5 גיל 84 מגדר

אוקטובר 2017
108 כללי 38 גיל 85 בגברים גיל 44

יולי 2017
80 כללי 70 גיל 70 בגברים גיל 47


מאי 2017
737 כללי 653 גיל 654 בגברים

49 כללי 10 גיל 48 בגברים

דצמבר 2016
54 כללי 10 גיל 53 בגברים

27 כללי 4 גיל 27 בגברים

10k
דצמבר 2016
13 כללי 6 גיל 13 בגברים

נובמבר 2016
610 כללי 108 גיל 512 בגברים גיל 45

אוקטובר 2016
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 43

25 כללי 7 גיל 24 בגברים גיל 31

אפריל 2016
13 כללי 7 גיל 13 בגברים גיל 42

מרץ 2016
1,591 כללי 79 גיל 1,434 בגברים גיל 18

מרץ 2016
1,623 כללי 36 גיל 1,459 בגברים גיל 17

דצמבר 2015
75 כללי 15 גיל 59 בגברים גיל 37

14 כללי 14 גיל 14 בגברים גיל 41

אוקטובר 2015
231 כללי 22 גיל 45 בנשים גיל 42

ספטמבר 2015
10 כללי 5 גיל 10 בגברים

ספטמבר 2015
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 42

ספטמבר 2015
8 כללי 1 גיל 8 בגברים

15 כללי 15 גיל 15 בגברים גיל 41


מאי 2015
672 כללי 579 גיל 551 בגברים גיל 38

דצמבר 2014
2 כללי 2 גיל 7 בגברים גיל 48

דצמבר 2014
13 כללי 13 גיל 13 בגברים

אוקטובר 2014
698 כללי 4 גיל 680 בגברים

אוקטובר 2014
1,246 כללי 222 גיל 1,203 בגברים

אוקטובר 2014
2,034 כללי 1,192 גיל 1,936 בגברים

אוקטובר 2014
3,853 כללי 2,105 גיל 3,560 בגברים

אוקטובר 2014
6,611 כללי 1,381 גיל 5,764 בגברים

אוקטובר 2014
12,634 כללי 4,950 גיל 9,230 בגברים


אוקטובר 2014
32 כללי 28 גיל 28 בגברים

מאי 2014
70 כללי 67 בגברים גיל 60

מאי 2014
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 40

מאי 2014
172 כללי 161 בגברים גיל 60

אפריל 2014
31 כללי 7 גיל 31 בגברים גיל 40פברואר 2014

ינואר 2014
29 כללי 8 גיל גיל 54נובמבר 2013
12 כללי 12 בגברים גיל 53


אוקטובר 2013
22 כללי גיל 39


אוגוסט 2013
5 כללי 5 גיל גיל 14

יולי 2013
25 כללי גיל 39


11 כללי 6 גיל גיל 23


אוקטובר 2012
13 כללי גיל 38

אוקטובר 2012
5 כללי גיל 46

אוקטובר 2011
17 כללי גיל 37

אוקטובר 2011
31 כללי גיל 51

אוקטובר 2011
107 כללי גיל 58


ספטמבר 2011
91 כללי גיל 45
אפריל 2011
45 כללי גיל 58


37 כללי גיל 45אפריל 2010
55 כללי גיל 57ספטמבר 2009
33 כללי גיל 49

ספטמבר 2009
147 כללי גיל 56
ספטמבר 2008
133 כללי גיל 55

יוני 2008
118 כללי גיל 55ספטמבר 2007
134 כללי גיל 54

יוני 2007
82 כללי גיל 54


מרץ 2007
16 כללי גיל 54

אוקטובר 2006
109 כללי גיל 53

ספטמבר 2006
111 כללי גיל 53דצמבר 2005
121 כללי גיל 52

אוקטובר 2005


אפריל 2005
414 כללי 58 גיל

ינואר 2005
641 כללי 54 גיל

ינואר 2004
597 כללי 557 גיל


דצמבר 2002
15 כללי גיל 42
ינואר 2002
321 כללי 52 גילמאי 2001
303 כללי 30 גיל
דצמבר 2000
22 כללי גיל 40


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אלי כהן