אלירן בן סימון

תוצאות אחרונות

אלירן בן סימון

10K

לפני 11 ימים

35:17

שיא אישי
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

15K

לפני 18 ימים

56:08

שיא אישי
25 כללי 13 גיל 24 בגברים גיל 32

10K

ינואר 2018
9 כללי 9 גיל 9 בגברים

5K

5K

אוקטובר 2017

18:18

תוצאת השנה
6 כללי 2 גיל 6 בגברים גיל 31

5K

יוני 2016

21:43

תוצאת השנה


5K

יוני 2015

18:04

שיא אישי

5K

יוני 2013

20:35

תוצאת השנה

5K

יוני 2011

18:56

תוצאת השנה
29 כללי 9 גיל גיל 25

10K

10K

לפני 11 ימים

35:17

שיא אישי
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

ינואר 2018
9 כללי 9 גיל 9 בגברים


10K

נובמבר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

אוקטובר 2017

36:29

תוצאת השנה
25 כללי 18 גיל 25 בגברים גיל 31

10K

מרץ 2017
119 כללי 55 גיל 111 בגברים גיל 31

10K

נובמבר 2016
48 כללי 29 גיל 46 בגברים גיל 30

10K

ספטמבר 2016
17 כללי 7 גיל 17 בגברים גיל 30

10K

יוני 2016
25 כללי 13 גיל 24 בגברים

10K

מאי 2016

38:23

תוצאת השנה
9 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 30

10K

מרץ 2016
62 כללי 27 גיל 60 בגברים גיל 30

10K

מרץ 2016
63 כללי 28 גיל 59 בגברים גיל 30

10K

מרץ 2015

38:23

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

10K

אפריל 2013

40:22

תוצאת השנה
14 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2011

39:35

תוצאת השנה
80 כללי גיל 25

10K

נובמבר 2010
67 כללי גיל 24

10K

אפריל 2010
18 כללי

10K

פברואר 2010

36:47

תוצאת השנה
7 כללי 4 גיל

10K

מאי 2009

36:33

תוצאת השנה
8 כללי גיל 21


10K

יוני 2008

49:42

תוצאת השנה
352 כללי גיל 21

10K

ינואר 2007

39:17

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2006

40:54

תוצאת השנה

15K

15K

לפני 18 ימים

56:08

שיא אישי
25 כללי 13 גיל 24 בגברים גיל 32

15K

נובמבר 2017
1,085 כללי 254 גיל 974 בגברים גיל 31

15K

פברואר 2017

1:00:46

תוצאת השנה
71 כללי 38 גיל 66 בגברים גיל 31

15K

נובמבר 2016
186 כללי 62 גיל 173 בגברים גיל 30

15K

פברואר 2016

1:01:01

תוצאת השנה
40 כללי 24 גיל 36 בגברים גיל 30

15K

נובמבר 2015

1:00:53

תוצאת השנה
130 כללי 29 גיל 123 בגברים גיל 29

15K

נובמבר 2014

1:02:51

תוצאת השנה
204 כללי 43 גיל 193 בגברים גיל 28

15K

נובמבר 2013

1:00:30

תוצאת השנה
98 כללי 91 בגברים גיל 27

חצי מרתון

21.1K

מרץ 2017

1:37:25

תוצאת השנה
171 כללי 97 גיל 171 בגברים גיל 31

21.1K

דצמבר 2016
1,630 כללי 497 גיל 1,410 בגברים גיל 30

21.1K

פברואר 2016

1:30:13

תוצאת השנה
123 כללי 65 גיל 117 בגברים גיל 30

21.1K

פברואר 2015

1:24:48

תוצאת השנה
54 כללי 15 גיל 53 בגברים גיל 40

21.1K

פברואר 2014

1:25:15

תוצאת השנה
62 כללי 35 גיל 58 בגברים גיל 28

21.1K

מאי 2010

1:24:21

שיא אישי
15 כללי גיל 24

מרתון

42.2K

ינואר 2018

3:05:00

שיא אישי
67 כללי 29 גיל 62 בגברים גיל 32

42.2K

פברואר 2017

3:11:27

תוצאת השנה
81 כללי 44 גיל 77 בגברים גיל 31

42.2K

ינואר 2016

3:19:44

תוצאת השנה
259 כללי 115 גיל 245 בגברים גיל 30

תוצאות נוספות

אוקטובר 2017
7 כללי 3 גיל 7 בגברים גיל 31

מאי 2015
7 כללי 30 גיל 7 בגברים גיל 29

7 כללי 3 גיל 50 בגבריםספטמבר 2008
27 כללי גיל 21

אפריל 2007
9 כללי 8 גיל

נובמבר 2006
110 כללי גיל 21