אליאב קורח

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

אליאב קורח
אוקטובר 2018
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 54

ספטמבר 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 54

ספטמבר 2018
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 54

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 54

ספטמבר 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 54

ספטמבר 2018
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 54

יוני 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 54

יוני 2018
4 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 54

5 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 54


דצמבר 2017
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 53

אוקטובר 2017
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 53

ספטמבר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 53

4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 53

יוני 2017
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 53

3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 53

אפריל 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 53

דצמבר 2016
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 52

אוקטובר 2016
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 52

ספטמבר 2016
5 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 52

ספטמבר 2016
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 52

יוני 2016
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 52

4 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 52

אפריל 2016
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 52

אפריל 2016
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 52

דצמבר 2015
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 51

אוקטובר 2015
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

ספטמבר 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 51

5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 45

4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 51

אפריל 2015
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 51

דצמבר 2014
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

ספטמבר 2014
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 50

יוני 2014
6 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 50

3 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 50

נובמבר 2013
73 כללי 73 בגברים גיל 49


דצמבר 2012
41 כללי גיל 48

אוקטובר 2012
75 כללי גיל 48

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אליאב קורח