אלון כהן

תוצאות אחרונות

אלון כהן

5K

לפני 8 ימים

28:27

תוצאת השנה
250 כללי 177 גיל 230 בגברים גיל 30

לפני 12 ימים
9 כללי 4 גיל 9 בגברים גיל 17

21.1K

לפני 14 ימים

1:15:02

שיא אישי
57 כללי 17 גיל 57 בגברים גיל 50

2K

2K

יוני 2018

12:38

תוצאת השנה
124 כללי 9 גיל 67 בגברים גיל 7

2K

מרץ 2017

19:54

תוצאת השנה
228 כללי 19 גיל 130 בגברים

2K

דצמבר 2015
127 כללי 45 גיל 86 בגברים גיל 6

2K

מאי 2015

7:26

שיא אישי
3 כללי 2 גיל 3 בגברים

2K

מרץ 2015
4 כללי 2 גיל 4 בגברים

2K

מרץ 2015
2 כללי 2 גיל

2K

נובמבר 2014

7:39

תוצאת השנה
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 12

5K

5K

לפני 8 ימים

28:27

תוצאת השנה
250 כללי 177 גיל 230 בגברים גיל 30

5K

מרץ 2019
1,052 כללי 494 גיל 865 בגברים גיל 14

5K

נובמבר 2018
766 כללי 236 גיל 577 בגברים גיל 21

5K

אפריל 2018
300 כללי 26 גיל 101 בנשים גיל 29

5K

מרץ 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

5K

מרץ 2018
369 כללי 211 גיל 341 בגברים גיל 14

5K

מרץ 2018
391 כללי 227 גיל 361 בגברים גיל 11

5K

מרץ 2018
3,276 כללי 1,057 גיל 1,881 בגברים גיל 13

5K

פברואר 2018

17:49

תוצאת השנה
5 כללי 3 גיל 5 בגברים

5K

נובמבר 2017
622 כללי 410 גיל 410 בגברים גיל 14

5K

אפריל 2017

17:35

תוצאת השנה
16 כללי 17 גיל 16 בגברים

5K

מרץ 2017
2,081 כללי 248 גיל גיל 10

5K

פברואר 2017
4 כללי 4 גיל 4 בגברים

5K

דצמבר 2016

17:35

שיא אישי
6 כללי 4 גיל 6 בגברים

5K

נובמבר 2016
21 כללי 6 גיל 18 בגברים גיל 14

5K

פברואר 2016
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 14

5K

דצמבר 2015

18:54

תוצאת השנה
13 כללי 9 גיל 13 בגברים

5K

נובמבר 2015
55 כללי 22 גיל 49 בגברים גיל 13

5K

נובמבר 2015
613 כללי 329 בגברים

5K

אוקטובר 2013

24:34

תוצאת השנה

5K

אפריל 2012

20:21

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל

5K

אפריל 2012
123 כללי 34 גיל


5K

מרץ 2008

0:00

תוצאת השנה
119 כללי

5K

נובמבר 2007
358 כללי גיל 39

5K

אוקטובר 2007
136 כללי 24 גיל

5K

יוני 2007

32:11

תוצאת השנה

10K

10K

מרץ 2019
845 כללי 129 גיל 796 בגברים גיל 15

10K

מרץ 2019

36:22

שיא אישי
10 כללי 4 גיל 10 בגברים גיל 17

10K

פברואר 2019
4,367 כללי 1,951 גיל 3,692 בגברים

10K

פברואר 2019
148 כללי 13 גיל 118 בגברים

10K

דצמבר 2018

59:01

תוצאת השנה
308 כללי 75 גיל 263 בגברים גיל 36

10K

נובמבר 2018
9,350 כללי 432 גיל 7,109 בגברים גיל 15

10K

דצמבר 2017

47:04

תוצאת השנה
126 כללי 30 גיל 119 בגברים

10K

דצמבר 2017
30 כללי 11 גיל 27 בגברים

10K

אוקטובר 2017
15,800 כללי 5,252 גיל 10,453 בגברים גיל 35

10K

אוקטובר 2017
311 כללי 88 גיל 275 בגברים גיל 35

10K

מרץ 2017
115 כללי 19 גיל 86 בגברים גיל 22

10K

פברואר 2017
6,651 כללי 2,556 גיל 5,169 בגברים גיל 35

10K

פברואר 2017
58 כללי 14 גיל 55 בגברים

10K

יוני 2016
278 כללי 38 גיל 229 בגברים גיל 22

10K

מאי 2016
509 כללי 463 גיל 463 בגברים גיל 43

10K

מרץ 2016
2,987 כללי 233 גיל 2,526 בגברים גיל 43

10K

מרץ 2016

42:56

תוצאת השנה
62 כללי 20 גיל 56 בגברים גיל 21

10K

פברואר 2016
3,189 כללי 1,461 גיל 2,788 בגברים גיל 39

10K

אוקטובר 2015

46:34

תוצאת השנה
434 כללי 256 גיל 409 בגברים גיל 28

10K

אוקטובר 2015
6,551 כללי 415 גיל 5,199 בגברים

10K

פברואר 2015
969 כללי 518 גיל 917 בגברים גיל 31

10K

פברואר 2015
5,604 כללי 562 גיל 4,301 בגברים גיל 17

10K

דצמבר 2014
264 כללי 10 גיל 245 בגברים

10K

מרץ 2014

44:42

תוצאת השנה
157 כללי 94 גיל 155 בגברים גיל 21

10K

מרץ 2014
3,815 כללי 1,316 גיל 3,188 בגברים גיל 22

10K

מרץ 2014
6,528 כללי 1,096 גיל 4,464 בגברים גיל 18

10K

פברואר 2014
1,963 כללי 1,060 גיל 1,856 בגברים גיל 21

10K

מרץ 2013
12,164 כללי 8,021 בגברים גיל 35

10K

מרץ 2013

1:09:25

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2012

49:58

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2012

10K

מרץ 2012
5,219 כללי גיל 42

10K

מרץ 2012
7,037 כללי גיל 35

10K

נובמבר 2011

10K

אפריל 2011

1:09:24

תוצאת השנה
5,568 כללי גיל 41


10K

אוקטובר 2010

10K

אפריל 2010
478 כללי

10K

מרץ 2010

10K

פברואר 2010
373 כללי 113 גיל

10K

ינואר 2010

49:04

תוצאת השנה
581 כללי גיל 46

10K

נובמבר 2009
165 כללי גיל 45

10K

אפריל 2009
2,819 כללי 2,500 בגברים גיל 45

10K

מרץ 2009

10K

פברואר 2009

43:27

תוצאת השנה
93 כללי 24 גיל


10K

אפריל 2008

1:07:18

תוצאת השנה

10K

אפריל 2007

48:06

תוצאת השנה
307 כללי 99 גיל

10K

מרץ 2003

49:20

תוצאת השנה
486 כללי 330 גיל

10K

מרץ 2002
260 כללי 62 גיל

10K

פברואר 2002

46:59

תוצאת השנה
141 כללי 57 גיל

10K

מרץ 2001

40:37

תוצאת השנה
72 כללי גיל 21

15K

15K

נובמבר 2017
1,796 כללי 176 גיל 1,493 בגברים גיל 52

15K

מאי 2017
320 כללי 110 גיל 287 בגברים גיל 48

15K

מרץ 2017

19:55

שיא אישי
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 15

15K

נובמבר 2016
1,808 כללי 166 גיל 1,524 בגברים גיל 51

15K

אפריל 2016

1:26:18

תוצאת השנה
289 כללי 86 גיל 260 בגברים גיל 47

15K

נובמבר 2015

1:25:42

תוצאת השנה
1,562 כללי 138 גיל 1,332 בגברים גיל 50

15K

נובמבר 2014

1:24:30

תוצאת השנה
1,647 כללי 229 גיל 1,443 בגברים גיל 49

15K

נובמבר 2013

1:24:32

תוצאת השנה
1,545 כללי 1,361 בגברים גיל 48

15K

נובמבר 2011

1:49:10

תוצאת השנה
348 כללי גיל 18

חצי מרתון

21.1K

לפני 14 ימים

1:15:02

שיא אישי
57 כללי 17 גיל 57 בגברים גיל 50

21.1K

מרץ 2019
803 כללי 112 גיל 728 בגברים גיל 46

21.1K

מרץ 2019
3,641 כללי 325 גיל 2,864 בגברים גיל 50

21.1K

פברואר 2019
7,125 כללי 1,027 גיל 5,433 בגברים גיל 46

21.1K

ינואר 2019
108 כללי 19 גיל 96 בגברים

21.1K

יוני 2018
280 כללי 109 גיל 241 בגברים גיל 49

21.1K

מרץ 2018

1:58:52

תוצאת השנה
1,304 כללי 169 גיל 1,202 בגברים גיל 45

21.1K

מרץ 2018
2,483 כללי 337 גיל 2,106 בגברים גיל 49

21.1K

יולי 2017
342 כללי 63 גיל 346 בגברים גיל 44

21.1K

מרץ 2017

1:54:08

תוצאת השנה
1,177 כללי 175 גיל גיל 44

21.1K

מרץ 2017
1,685 כללי 233 גיל גיל 48

21.1K

דצמבר 2016

1:49:59

תוצאת השנה
949 כללי 154 גיל 868 בגברים גיל 47

21.1K

נובמבר 2016
140 כללי 29 גיל 127 בגברים גיל 47

21.1K

נובמבר 2015
209 כללי 186 גיל 186 בגברים גיל 46

21.1K

מרץ 2015

1:57:45

תוצאת השנה
1,179 כללי 152 גיל 1,069 בגברים גיל 46

21.1K

נובמבר 2008

2:17:01

תוצאת השנה
1,895 כללי 1,001 גיל גיל 28

21.1K

מאי 2003

1:57:48

תוצאת השנה
178 כללי 104 גיל

21.1K

אפריל 1997

1:31:23

תוצאת השנה
36 כללי 17 גיל גיל 24

מרתון

42.2K

נובמבר 2018

5:01:07

תוצאת השנה
320 כללי 54 גיל 279 בגברים גיל 49

42.2K

נובמבר 2017

4:25:19

תוצאת השנה
208 כללי 47 גיל 188 בגברים

42.2K

פברואר 2016

4:09:23

שיא אישי
830 כללי 144 גיל 768 בגברים גיל 47

42.2K

נובמבר 2015

4:36:59

תוצאת השנה
כללי גיל 24

תוצאות נוספות

לפני 12 ימים
9 כללי 4 גיל 9 בגברים גיל 17

לפני 26 ימים
9 כללי 4 גיל 9 בגברים גיל 17

15k
פברואר 2019
24 כללי 6 גיל 22 בגברים

ינואר 2019
11 כללי 1 גיל 7 בגברים גיל 17

21k
דצמבר 2018
38 כללי 27 גיל 37 בגברים גיל 49

נובמבר 2018
32 כללי 32 גיל 32 בגברים גיל 11

נובמבר 2018
1,592 כללי 153 גיל 1,289 בגברים גיל 53

אוקטובר 2018
8 כללי 6 גיל 8 בגברים גיל 16

ספטמבר 2018
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 16

אוגוסט 2018
22 כללי 5 גיל 20 בגברים גיל 16

יוני 2018
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 16

5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 16

2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 16

6 כללי 4 גיל 6 בגברים גיל 16


ינואר 2018
1 כללי 1 גיל גיל 16

ינואר 2018
88 כללי 26 גיל 88 מגדר

8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 15

נובמבר 2017
145 כללי 57 גיל 111 בגברים גיל 44

נובמבר 2017
77 כללי 13 גיל 64 בגברים גיל 16

נובמבר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 15

אוקטובר 2017
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 15

ספטמבר 2017
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 15

30k
ספטמבר 2017
82 כללי 64 גיל 64 בגברים

3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 15

אפריל 2017
52 כללי 11 גיל 45 בגברים גיל 16

אפריל 2017
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 15

מרץ 2017
320 כללי 117 גיל 218 בגברים

פברואר 2017
45 כללי 45 גיל 45 בגברים גיל 11


נובמבר 2016
72 כללי 29 גיל 51 בגברים

נובמבר 2016
7 כללי 4 גיל 7 בגברים גיל 14

33k
אוקטובר 2016
595 כללי 376 גיל 471 בגברים

אוקטובר 2016
10 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 14

10 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 14

ספטמבר 2016
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 14

18k
יולי 2016
175 כללי 74 גיל 154 בגברים

30 כללי 30 גיל 30 בגברים

12 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 14

אפריל 2016
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 14

אפריל 2016
9 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 14


מרץ 2016
1,568 כללי 205 גיל 1,414 בגברים גיל 47

פברואר 2016
68 כללי 68 גיל 68 בגברים

ינואר 2016
15 כללי 4 גיל 7 בגברים

ינואר 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

דצמבר 2015
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 13

אוקטובר 2015
400 כללי 211 גיל 334 בגברים גיל 46

אוקטובר 2015
5 כללי 5 גיל 5 בגברים

אוקטובר 2015
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 13

אוגוסט 2015
76 כללי 73 בגברים גיל 46

יוני 2015
65 כללי 63 גיל 63 בגברים גיל 14

יוני 2015
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 13

אפריל 2015
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 13

מרץ 2015
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 13

ינואר 2015
86 כללי 17 גיל גיל 75

ינואר 2015
5 כללי 1 גיל גיל 13

דצמבר 2014
46 כללי 12 גיל 38 בגברים

אוקטובר 2014
10 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 12

ספטמבר 2014
8 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 12

יוני 2014
16 כללי 16 גיל 16 בגברים גיל 12

מאי 2014
12 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 12

108 כללי 23 גיל 102 בגברים גיל 26

אפריל 2014
8 כללי 3 גיל 6 בגברים גיל 12

מרץ 2014
40 כללי 5 גיל 35 בגברים

דצמבר 2013
109 כללי 32 גיל 90 בגברים גיל 40

אפריל 2013
84 כללי 48 גיל גיל 43

197 כללי 50 גיל גיל 43

ספטמבר 2012
27 כללי 4 גיל

ספטמבר 2012
56 כללי גיל 18

אוקטובר 2010

ספטמבר 2008
640 כללי גיל 44
דצמבר 1997
70 כללי 28 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

אלון כהן