איתמר סלע

תוצאות אחרונות

איתמר סלע
דצמבר 2015
35 כללי 25 גיל 35 בגברים גיל 13

31 כללי 1 גיל 30 בגברים

2K

פברואר 2015

7:51

שיא אישי
7 כללי 4 גיל 7 בגברים גיל 13

2K

2K

פברואר 2015

7:51

שיא אישי
7 כללי 4 גיל 7 בגברים גיל 13

2K

פברואר 2014

9:57

תוצאת השנה
83 כללי 35 גיל 71 בגברים גיל 12

2K

פברואר 2013

8:32

תוצאת השנה
10 כללי 9 בגברים גיל 11

2K

פברואר 2012
8 כללי גיל 10

2K

פברואר 2012

8:14

תוצאת השנה
19 כללי 1 גיל

2K

נובמבר 2011

8:43

תוצאת השנה
32 כללי גיל 9

2K

מאי 2011
94 כללי 16 גיל גיל 9

5K

5K

אפריל 2012

23:46

שיא אישי
44 כללי 5 גיל

5K

אוקטובר 2011

24:57

תוצאת השנה
22 כללי 9 גיל גיל 9

10K

10K

אוקטובר 2013

48:12

תוצאת השנה
1,561 כללי 988 גיל 1,505 בגברים גיל 39

10K

יולי 2013
61 כללי 13 גיל גיל 34

10K

פברואר 2013
12 כללי 12 גיל

10K

אוקטובר 2009

10K

מרץ 2009

44:17

שיא אישי
19 כללי 7 גיל

10K

פברואר 2008

46:47

תוצאת השנה

15K

15K

נובמבר 2013

1:15:58

שיא אישי
949 כללי 869 בגברים גיל 39

חצי מרתון

21.1K

מרץ 2014
1,152 כללי 151 גיל 1,075 בגברים גיל 40

21.1K

פברואר 2014

1:46:31

תוצאת השנה
1,494 כללי 302 גיל 1,412 בגברים גיל 40

21.1K

דצמבר 2013

1:48:54

תוצאת השנה
1,370 כללי 1,275 בגברים גיל 39

21.1K

פברואר 2011

1:43:30

שיא אישי
304 כללי

21.1K

נובמבר 2008

2:08:05

תוצאת השנה
1,687 כללי 917 גיל גיל 34

21.1K

נובמבר 2007

1:59:55

תוצאת השנה
1,326 כללי גיל 33

תוצאות נוספות

דצמבר 2015
35 כללי 25 גיל 35 בגברים גיל 13

31 כללי 1 גיל 30 בגברים

דצמבר 2014
71 כללי 20 גיל 56 בגברים

ספטמבר 2014
251 כללי 36 גיל 209 בגברים גיל 35

יוני 2014
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 12

נובמבר 2013
13 כללי 13 בגברים גיל 11

ספטמבר 2013
134 כללי 13 גיל גיל 34

ספטמבר 2013
106 כללי גיל 34


דצמבר 2012
26 כללי גיל 10
יולי 2012
309 כללי 277 גיליוני 2011
28 כללי גיל 9

אוקטובר 2010
79 כללי גיל 31
מאי 2009
54 כללי 9 גילאפריל 2009
34 כללי גיל 30

מאי 2008
46 כללי גיל 29
הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

איתמר סלע