איתמר כהן

תוצאות אחרונות

איתמר כהן
לפני 11 ימים
170 כללי 30 גיל 109 בגברים גיל 92

21.1K

לפני 11 ימים

1:59:07

תוצאת השנה
1,497 כללי 206 גיל 1,341 בגברים גיל 45

10K

לפני 11 ימים
1,242 כללי 186 גיל 1,133 בגברים גיל 14

2K

2K

דצמבר 2018
68 כללי 18 גיל גיל 10

2K

פברואר 2018

8:05

תוצאת השנה
9 כללי 6 גיל 9 בגברים

2K

אפריל 2016

7:03

שיא אישי
79 כללי 46 גיל 51 בגברים גיל 10

2K

אפריל 2016
27 כללי 16 גיל 23 בגברים

2K

ינואר 2014

10:48

תוצאת השנה
151 כללי 29 גיל 87 בגברים

5K

5K

לפני 11 ימים

31:12

תוצאת השנה
888 כללי 433 גיל 754 בגברים גיל 16

5K

לפני 11 ימים
3,385 כללי 1,090 גיל 2,035 בגברים גיל 9

5K

לפני 11 ימים
3,590 כללי 774 גיל 2,126 בגברים גיל 36

5K

לפני 11 ימים
3,769 כללי 1,181 גיל 2,194 בגברים גיל 10

5K

לפני 11 ימים
5,155 כללי 1,008 גיל 2,660 בגברים גיל 44

5K

אוקטובר 2018
304 כללי 58 גיל 233 בגברים גיל 13

5K

מאי 2018
253 כללי 55 גיל 215 בגברים גיל 11

5K

מאי 2018
46 כללי 35 גיל 35 בגברים גיל 24

5K

מרץ 2018

27:40

תוצאת השנה
397 כללי 231 גיל 367 בגברים גיל 13

5K

אוקטובר 2017
28 כללי 5 גיל 27 בגברים

5K

מאי 2017

20:36

תוצאת השנה
11 כללי 6 גיל 11 בגברים

5K

מאי 2017
66 כללי 9 גיל 62 בגברים

5K

מרץ 2017
540 כללי 96 גיל גיל 12

5K

דצמבר 2016
42 כללי 29 גיל 40 בגברים גיל 11

5K

ספטמבר 2016

23:20

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

5K

אפריל 2016
74 כללי 17 גיל 52 בגברים

5K

אפריל 2016
410 כללי 333 גיל 382 בגברים

5K

מרץ 2016
386 כללי 42 גיל 346 בגברים גיל 7

5K

נובמבר 2015

5K

אוקטובר 2015

21:20

תוצאת השנה
17 כללי 2 גיל 17 בגברים

5K

מאי 2015
48 כללי 21 גיל

5K

פברואר 2015
36 כללי 14 גיל 35 בגברים

5K

מאי 2011

20:35

שיא אישי
16 כללי 8 גיל גיל 16

5K

נובמבר 2010

22:21

תוצאת השנה
31 כללי גיל 12

5K

יוני 2007

26:52

תוצאת השנה

10K

10K

לפני 11 ימים
1,242 כללי 186 גיל 1,133 בגברים גיל 14

10K

לפני 18 ימים

50:50

תוצאת השנה
364 כללי 108 גיל 323 בגברים גיל 21

10K

פברואר 2019
3,717 כללי 374 גיל 3,210 בגברים

10K

נובמבר 2018
414 כללי 244 גיל 386 בגברים גיל 26

10K

נובמבר 2018
2,192 כללי 1,131 גיל 1,992 בגברים גיל 30

10K

נובמבר 2018
5,580 כללי 2,509 גיל 4,714 בגברים גיל 28

10K

נובמבר 2018
13,013 כללי 502 גיל 8,896 בגברים גיל 16

10K

אוקטובר 2018

42:27

תוצאת השנה
50 כללי 48 גיל 48 בגברים

10K

אפריל 2018
752 כללי 667 בגברים

10K

מרץ 2018
1,729 כללי 253 גיל 1,539 בגברים גיל 19

10K

פברואר 2018
407 כללי 220 גיל 381 בגברים גיל 30

10K

פברואר 2018
4,823 כללי 498 גיל 3,936 בגברים גיל 40

10K

פברואר 2018
4,835 כללי 1,962 גיל 3,945 בגברים גיל 28

10K

אוקטובר 2017
5,573 כללי 350 גיל 4,784 בגברים גיל 15

10K

אוקטובר 2017
317 כללי 91 גיל 281 בגברים גיל 30

10K

אפריל 2017
122 כללי 5 גיל 118 בגברים

10K

מרץ 2017
2,646 כללי 965 גיל גיל 32

10K

מרץ 2017

53:58

תוצאת השנה
72 כללי 8 גיל 67 בגברים

10K

נובמבר 2016
187 כללי 104 גיל 181 בגברים גיל 28

10K

אוקטובר 2016
34 כללי 6 גיל 32 בגברים

10K

אוקטובר 2016
181 כללי 21 גיל 163 בגברים

10K

יוני 2016

39:52

תוצאת השנה
24 כללי 18 גיל 18 בגברים גיל 10

10K

מאי 2016
1,027 כללי 834 גיל 834 בגברים גיל 31

10K

מרץ 2016
1,131 כללי 476 גיל 1,053 בגברים גיל 23

10K

פברואר 2016
4,022 כללי 1,745 גיל 3,412 בגברים גיל 38

10K

אוקטובר 2015
6,706 כללי 423 גיל 5,297 בגברים

10K

אוקטובר 2015
16 כללי 17 גיל 16 בגברים גיל 25

10K

מרץ 2015
1,843 כללי 689 גיל 1,661 בגברים גיל 26

10K

פברואר 2015
184 כללי 94 גיל 174 בגברים גיל 24

10K

פברואר 2015
1,146 כללי 600 גיל 1,082 בגברים גיל 37

10K

פברואר 2015

42:04

תוצאת השנה
9 כללי 8 גיל 9 בגברים

10K

יוני 2014
47 כללי 47 גיל 47 בגברים

10K

מאי 2014
30 כללי 17 גיל 30 בגברים

10K

מאי 2014
5 כללי 1 גיל 5 בגברים

10K

מרץ 2014
3,980 כללי 281 גיל 3,294 בגברים גיל 40

10K

פברואר 2014

40:50

תוצאת השנה
102 כללי 22 גיל 95 בגברים גיל 18

10K

פברואר 2014
1,627 כללי 887 גיל 1,545 בגברים גיל 26

10K

פברואר 2014
1,764 כללי 955 גיל 1,672 בגברים גיל 36

10K

פברואר 2014
2,336 כללי 1,251 גיל 2,196 בגברים גיל 37

10K

אוקטובר 2013

41:14

תוצאת השנה
167 כללי 122 גיל 163 בגברים גיל 22

10K

אוקטובר 2013
229 כללי 23 גיל 224 בגברים גיל 16

10K

אוקטובר 2013
8,586 כללי 4,477 גיל 7,528 בגברים גיל 35

10K

אוקטובר 2013
12,889 כללי 5,848 גיל 10,226 בגברים גיל 29

10K

אוקטובר 2013
339 כללי גיל 31

10K

אוגוסט 2013


10K

אפריל 2013
8 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2013
89 כללי גיל 21


10K

אוקטובר 2012

10K

יוני 2012

41:58

תוצאת השנה

10K

מאי 2012
46 כללי גיל 14

10K

אפריל 2012
22 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2012
1,683 כללי גיל 22

10K

מרץ 2012
3,452 כללי גיל 35

10K

מרץ 2012
603 כללי גיל 24

10K

מרץ 2012
95 כללי 90 בגברים גיל 17

10K

פברואר 2012
86 כללי 7 גיל

10K

ינואר 2012
706 כללי גיל 22

10K

דצמבר 2011

10K

נובמבר 2011
130 כללי גיל 16

10K

נובמבר 2011

41:25

תוצאת השנה

10K

אפריל 2011
63 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2011

10K

פברואר 2011
143 כללי

10K

יוני 2010

41:02

תוצאת השנה
104 כללי גיל 21

10K

מאי 2008

1:06:16

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2006
615 כללי 261 גיל

10K

מרץ 2006

47:56

תוצאת השנה
366 כללי גיל 34

10K

מרץ 2003

38:29

שיא אישי
64 כללי 47 גיל

15K

15K

נובמבר 2014
620 כללי 17 גיל 578 בגברים גיל 16

15K

ינואר 2014

1:04:33

שיא אישי
17 כללי 5 גיל 15 בגברים

חצי מרתון

21.1K

לפני 11 ימים

1:59:07

תוצאת השנה
1,497 כללי 206 גיל 1,341 בגברים גיל 45

21.1K

דצמבר 2018

1:37:07

תוצאת השנה
261 כללי 110 גיל 248 בגברים

21.1K

פברואר 2017

1:54:51

תוצאת השנה
2,730 כללי 1,116 גיל 2,467 בגברים גיל 29

21.1K

דצמבר 2016

1:32:17

שיא אישי
14 כללי 14 גיל 14 בגברים גיל 27

21.1K

פברואר 2016
284 כללי 150 גיל 273 בגברים גיל 28

21.1K

דצמבר 2015

1:39:05

תוצאת השנה
523 כללי 232 גיל 492 בגברים גיל 26

21.1K

נובמבר 2015
31 כללי 19 גיל 28 בגברים גיל 22

21.1K

פברואר 2015
475 כללי 251 גיל 455 בגברים גיל 26

21.1K

פברואר 2015
1,055 כללי 571 גיל 996 בגברים גיל 17

21.1K

פברואר 2014

1:34:04

תוצאת השנה
303 כללי 164 גיל 290 בגברים גיל 23

21.1K

פברואר 2014
588 כללי 330 גיל 565 בגברים גיל 25

21.1K

פברואר 2014
1,844 כללי 358 גיל 1,733 בגברים גיל 40

21.1K

פברואר 2014
3,129 כללי 1,595 גיל 2,885 בגברים גיל 36

21.1K

מרץ 2013

1:38:36

תוצאת השנה
468 כללי 455 בגברים גיל 36

21.1K

מרץ 2013
1,633 כללי 1,531 בגברים גיל 22

21.1K

דצמבר 2012

1:39:04

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2012
1,598 כללי 1,453 בגברים גיל 27

21.1K

דצמבר 2011

1:39:11

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2010

1:48:20

תוצאת השנה

21.1K

יולי 2009

1:47:20

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2008

1:34:54

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2008
315 כללי 194 גיל גיל 30

21.1K

דצמבר 2005

1:52:06

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2004

1:38:34

תוצאת השנה
256 כללי 151 גיל

מרתון

42.2K

פברואר 2017

3:27:13

שיא אישי
212 כללי 94 גיל 201 בגברים גיל 28


42.2K

ינואר 2013

3:28:45

תוצאת השנה
411 כללי 382 בגברים גיל 35

42.2K

ינואר 2012

3:29:19

תוצאת השנה
337 כללי גיל 34

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2019

6:31:52

שיא אישי
56 כללי 21 גיל 55 בגברים

תוצאות נוספות

לפני 11 ימים
170 כללי 30 גיל 109 בגברים גיל 92

2k
פברואר 2019
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

נובמבר 2018
60 כללי 51 גיל 59 בגברים גיל 26

נובמבר 2018
14 כללי 14 גיל 14 בגברים גיל 12

אוקטובר 2018
11 כללי 11 גיל 11 בגברים גיל 13

ספטמבר 2018
67 כללי 52 גיל 52 בגברים גיל 12

ספטמבר 2018
13 כללי 13 גיל 13 בגברים גיל 13

53 כללי 15 גיל 51 בגברים גיל 35

יוני 2018
138 כללי 117 גיל 117 בגברים

31 כללי 6 גיל 24 בגברים גיל 35

מאי 2018
9 כללי 2 גיל 9 בגברים גיל 8

אפריל 2018
56 כללי 9 גיל 51 בגברים גיל 35


800
מרץ 2018
26 כללי 24 בגברים גיל 90

71 כללי 17 גיל 62 בגברים גיל 34


נובמבר 2017
31 כללי 12 גיל 26 בגברים

נובמבר 2017
4 כללי 3 גיל 4 בגברים גיל 11

נובמבר 2017
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 9

אוקטובר 2017
36 כללי 10 גיל 31 בגברים גיל 34

ספטמבר 2017
260 כללי 144 גיל 239 בגברים גיל 20

ספטמבר 2017
695 כללי 351 גיל 613 בגברים גיל 20

148 כללי 16 גיל 126 בגברים

ספטמבר 2016
87 כללי 8 גיל גיל 42

יולי 2016
42 כללי 22 גיל 29 בגברים

מרץ 2015
36 כללי 10 גיל 33 בגברים

62 כללי 50 גיל 49 בגברים

נובמבר 2014
25 כללי 3 גיל 22 בגברים

אוקטובר 2014
5,353 כללי 2,787 גיל 4,802 בגברים

אוקטובר 2014
17 כללי 15 גיל גיל 17

יוני 2014
123 כללי 23 גיל 89 בגברים גיל 31


ינואר 2014
22 כללי 12 גיל גיל 13

97 כללי 75 גיל 74 בגברים

נובמבר 2013
5 כללי 2 גיל 5 בגברים

נובמבר 2013
66 כללי 33 גיל 54 בגברים

44 כללי 19 גיל גיל 30

מאי 2013
21 כללי 3 גיל גיל 15
אפריל 2013
28 כללי 17 גיל גיל 18

ספטמבר 2012
83 כללי 7 גיל

נובמבר 2011
147 כללי גיל 22

יולי 2011
17 כללי 2 גיל


דצמבר 2009
2 כללי גיל 11

אוקטובר 2009
74 כללי גיל 21

אוקטובר 2007
271 כללי גיל 21

פברואר 2007
29 כללי 10 גילינואר 2005
36 כללי 26 גיל

18 כללי 5 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

איתמר כהן